Zemský národní výbor

Zemský národní výbor (ZNV) je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 19451948 správu zemí. Existovaly tak dva, v Praze a v Brně. Od roku 1949 existovalo místo nich vícero krajských národních výborů (KNV).

Dále existovaly nižší složky národních výborů: