Seznam kulturních památek v Zábrdovicích (Brno-Židenice)

seznam památek Zábrdovic v části Brno-Židenice

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Zábrdovice v městské části Brno-Židenice ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Zábrdovice (Brno-Židenice)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Premonstrátský klášter (Q30106786)


 
   
23182/7-57
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Lazaretní 57/2
49°12′11,44″ s. š., 16°37′47,95″ v. d.
Areál premonstrátského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Bývalý premonstrátský klášter vytváří společně s kostelem jednotný celek barokní architektury. Výtvarně účinná je zejména fasáda klášterního komplexu obrácená do ulice Lazaretní. Původně premonstrátský klášter, po josefinském zrušení lazaret, dnes vojenská nemocnice.

Poznámka: MonumNet uváděl též čo. 4
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Fara (Q31987296)


 
   
31061/7-135
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Lazaretní 9/1
49°12′12,49″ s. š., 16°37′46,83″ v. d.
Fara, zahrada s ohradní zdí. Barokní budova fary velkorysého architektonického řešení, urbanisticky navazující na protější komplex kostela a kláštera. Spolu se zahradou ohraničenou ohradní zdí představuje příklad uzavřeného farního komplexu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Městské lázně (Q31987251)


 
   
14812/7-128
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Zábrdovická 158/13, Šámalova, Lazaretní
49°12′8,17″ s. š., 16°38′0,02″ v. d.
Městské lázně. Soubor funkcionalistických budov městských lázní s příslušenstvím od Bohuslava Fuchse. Lázeňský dům vystavěný Bohuslavem Fuchsem v letech 1929–1931. Soubor budov složený z tzv. „letních“ a „zimních“ lázní.

Poznámka: Monumnet uváděl též čo. 25, které mělo patřit ke Klimentově ulici.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Tyršova základní škola (Q37018926)


 
   
48683/7-8035
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Kuldova 734/38, Šámalova 734/92
49°11′59,32″ s. š., 16°37′56,32″ v. d.
Škola, z toho jen: průčelí. Významná stavba brněnského funkcionalismu, exteriéry jsou intaktně dochovány.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat