Seznam kulturních památek v Brně-Medlánkách

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Medlánky v městské části Brno-Medlánky ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

MedlánkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek s parkem (Q38489658)


 
   
51028/7-8977
Pam. katalog
MIS
Medlánky Hudcova 9/2
49°14′25,28″ s. š., 16°34′24,92″ v. d.
Zámek s parkem: parc. 1, 2/1–4, 4/1–2, 5. Roku 1654 jej hraběnka Magnisová věnovala ústavu šlechtičen v Brně. V 18. století je zámek zmiňován jako letní sídlo. Počátkem 20. století byl přeměněn v obytnou budovu. Od roku 1948 zde sídlí výrobna (smaltovna) podniku KOVO. Hřiště v parku využívá mateřská školka.
  • Při hlavní komunikační ose stojí jednopatrová budova obdélného půdorysu, členěná na osu rizalitem se zaobleným nárožím. Pravé křídlo je prolomeno 5 osami s pravoúhlými okny ve špaletě, v patře rizalitu 5 pravoúhlých oken ve špaletě, levé křídlo zámku má 11 okenních os s pravoúhlými okny ve špaletě.
  • Park o rozloze 3,30 ha je situován na zvlněném terénu před jižním průčelím zámku, dodnes je zachováno původní půdorysné vymezení, které ukazuje indikační skica z roku 1826. Býval dělen na část užitkovou a okrasnou. Před zámeckou budovou bývaly pravidelně členěné travnaté záhony se středovým květinovým záhonem. Větší část byla komponována jako přírodní krajinářský park s terreními nerovnostmi, kopcem a skalnatým útvarem. V parku byly vysázeny okrasné dřeviny širokého sortimentu, jejich nepatrné pozůstatky dožívají dodnes. V historických zápisech jsou zmínky o rozsáhlých skupinách pěnišníků a vřesovištních rostlin. Skupina černých borovic, umístěna na vrcholu kopce, se částečně dochovala dodnes. Na severní straně park ohraničen cihlovou opěrnou zdí se schodištěm.

Památkově chráněno od 9. července 2001.

Socha sv. Jana Nepomuckého (Q38493007)


 
   
24697/7-269
Pam. katalog
MIS
Medlánky Kytnerova, V Újezdech, parc. 407
49°14′30,22″ s. š., 16°34′25,65″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Návesní zvonice (Q38489672)


 
   
105907
Pam. katalog
MIS
Medlánky nároží Kytnerova – Suchého, parc. 473, vedle domu Kytnerova 31/26
49°14′32,83″ s. š., 16°34′31,08″ v. d.
Věžovitá návesní zvonice, dle popisu v PK klasicistní, dle anotace v PK barokní (vznik je datován pravděpodobně do období první poloviny 19. století, ale návrh NPÚ zvažuje časové zařazení do roku 1758, kdy ves patřila Ústavu šlechtičen Panny Marie Školské v Brně, správkyně ústavu Marie Anna Konstancie Miniati z Campoli, rozená Žalkovská ze Žalkovic, je doložena jako dárkyně zvonu. Zděná omítaná hranolová patrová stavba na téměř čtvercovém půdorysu se zkosenými nárožími, s půlkruhovým zaklenutím otvorů a jednoduchou korunní římsou, nízká jehlancová střecha s námětky byla dříve kryta bobrovkami a završena makovicí s kovovým paprsčitě větveným latinským křížem (nyní zjednodušen). Interiér patrové stavby je v přízemí zaklenut plackovou klenbou nesenou koutovými pilastry s dochovanou profilací náběžných říms, dekorativně střídmá dlažba pochází z počátku 20. století. V klenbě se doposud nachází kruhový otvor k provlečení provazu pro rozhoupání zvonu. Zvonové patro je otevřeno do dřevěného krovu. Spodní prostor je využíván jako mariánská kaple.

Památkově chráněno od 3. října 2016.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat