Seznam chráněných území v okrese Frýdek-Místek

Seznam chráněných území v okrese Frýdek-Místek

Toto je seznam chráněných území v okrese Frýdek-Místek aktuální k roku 2019, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Frýdek-Místek.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
82 Moravskoslezské Beskydy od Kunčic pod Ondřejníkem CHKO Beskydy &0000000000116000.000000116 000
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé území o rozloze 1160 km² s původními pralesovitými porosty a rozmanitými rostlinnými i živočišnými druhy 49°34′52″ s. š., 18°35′15″ v. d.
2269 Bučací vodopády PR Bučací potok &0000000000000035.08000035,08
Kategorie „Bučací potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bučací potok“ na Wikimedia Commons
Geomorfologická lokalita a komplex starých bukových porostů s javorem klenem, vzácně i s jedlí a jilmem 49°30′57″ s. š., 18°22′51″ v. d.
1068 Přírodní rezervace Bukovec PR Bukovec &0000000000000007.3400007,34
Kategorie „Bukovec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bukovec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Podhorské rašeliniště s typickou květenou 49°33′ s. š., 18°51′26″ v. d.
1341 PP Byčinec PP Byčinec &0000000000000000.8600000,86
Kategorie „Byčinec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Byčinec (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louka s bohatým bylinným porostem 49°30′56″ s. š., 18°33′24″ v. d.
1067 Národní přírodní rezervace Čantoryje NPR Čantoria &0000000000000039.45000039,45
Kategorie „Čantoryje (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čantoryje (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Pralesovitý porost smrku, buku a jedle na balvanitém podkladu 49°40′43″ s. š., 18°47′22″ v. d.
2063 pralesovité porosty v PR Čerňavina v srpnu 2021 PR Čerňavina &0000000000000061.32000061,32
Kategorie „Čerňavina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čerňavina“ na Wikimedia Commons
Přirozené bukové porosty karpatského typu s příměsí smrku, javoru klenu a vtroušené jedle 49°36′3″ s. š., 18°39′24″ v. d.
2270 PR Draplavý PR Draplavý &0000000000000020.91000020,91
Kategorie „Draplavý“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Draplavý“ na Wikimedia Commons
Zbytek původní pralesovité jedlobučiny podél geomorfologicky zajímavé strže horského potoka 49°29′4″ s. š., 18°27′55″ v. d.
1331 Přírodní památka Filipika PP Filipka &0000000000000001.1100001,11
Kategorie „Filipka (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Filipka (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Velmi bohatá lokalita jalovce obecného 49°36′38″ s. š., 18°47′1″ v. d.
6120 louky v PP Filůvka PP Filůvka &0000000000000007.0000007,00
Kategorie „Filůvka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Filůvka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Louka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 49°29′47″ s. š., 18°43′38″ v. d.
5312 Přírodní rezervace Gutské peklo PR Gutské peklo &0000000000000037.46000037,46
Kategorie „Gutské peklo“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Gutské peklo“ na Wikimedia Commons
Komplex přírodě blízkých bukových lesů s javorem a smrkem s významnými geomorfologickými fenomény 49°37′20″ s. š., 18°36′54″ v. d.
5790 část Hukvaldské obory chráněná v rámci PP PP Hukvaldy &0000000000000221.449000221,449
Kategorie „Hukvaldy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hukvaldy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Páchník hnědý, bukové porosty na hradním vrchu a přírodně krajinářská kompozice obory 49°36′55″ s. š., 18°13′34″ v. d.
1569 Přírodní rezervace Kamenec PP Kamenec &0000000000000009.8200009,82
Kategorie „Kamenec (nature reserve, Frýdek-Místek District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenec (nature reserve, Frýdek-Místek District)“ na Wikimedia Commons
Mokřady se vzácnou květenou, refugium obojživelníků 49°40′35″ s. š., 18°23′38″ v. d.
1337 Přírodní památka Kamenná PP Kamenná &0000000000000002.8300002,83
Kategorie „Natural monument Kamenná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural monument Kamenná“ na Wikimedia Commons
Zbytek teplomilné květeny s bohatým výskytem hmyzu 49°41′37″ s. š., 18°16′48″ v. d.
172 Pralesovitý porost v PR Klíny PR Klíny &0000000000000058.11000058,11
Kategorie „Klíny (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klíny (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Horský smrkový les přecházející do suťového porostu 49°28′19″ s. š., 18°18′36″ v. d.
1138 NPR Kněhyně (vlevo) - Čertův mlýn z Pusteven NPR Kněhyně - Čertův mlýn &0000000000000195.000000195,00
Kategorie „Kněhyně - Čertův mlýn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněhyně - Čertův mlýn“ na Wikimedia Commons
Porosty místy pralesovitého charakteru, výskyt rysa ostrovida 49°29′36″ s. š., 18°18′21″ v. d.
1346 hustý lesní porost nad jeskyní PP Kněhyňská jeskyně &0000000000000001.0000001,00
Kategorie „Kněhyňská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněhyňská jeskyně“ na Wikimedia Commons
Pseudokrasová jeskyně v pískovci 49°29′24″ s. š., 18°18′58″ v. d.
185 Koryto řeky Ostravice v roce 2011 PP Koryto řeky Ostravice &0000000000000000.3400000,34
Kategorie „Koryto řeky Ostravice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koryto řeky Ostravice“ na Wikimedia Commons
Skalnaté koryto řeky odhaluje v odkryvu tektoniku vnějších Karpat 49°33′4″ s. š., 18°22′59″ v. d.
5640 bučiny nad řekou Morávkou v jižní části PR PR Kršle &0000000000000035.90000035,9
Kategorie „Kršle (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kršle (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přírodě blízké bučiny v nejnižších polohách beskydského bioregionu na prudkých jižních svazích nad řekou Morávkou od nadmořské výšky 410 m, v rámci CHKO Beskydy s potenciálně naprosto převládajícími jedlovými bučinami se v dané nadmořské výšce jedná o ojedinělou lokalitu s výskytem starých bukových lesů s doupnými stromy; ojediněné geomorfologické jevy a procesy, zejména skalní nárazový svah řeky Morávky v lokalitě Kršle II., kde dochází k intenzivnímu skalnímu řícení, tvorbě osypů a náplavových kuželů 49°36′52″ s. š., 18°29′36″ v. d.
1345 celkový pohled na nejmenší chráněné území CHKO Beskydy PP Kyčmol &-1000000000000000.0800000,08
Kategorie „Kyčmol (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kyčmol (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka s typickou květenou 49°30′48″ s. š., 18°37′23″ v. d.
2108 lesní porost s jedlí bělokorou na území PR PR Les Na Rozdílné &0000000000000005.5500005,55
Kategorie „Les Na Rozdílné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Les Na Rozdílné“ na Wikimedia Commons
Významný ekosystém přírodě blízkých smíšených lesních porostů 49°32′9″ s. š., 18°15′25″ v. d.
217 porost odkvetlé řeřišnice trojlisté na území PP PP Lišková &0000000000000002.4800002,48
Kategorie „Lišková“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lišková“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita řeřišnice trojlisté 49°24′8″ s. š., 18°26′54″ v. d.
5641 Lysá hora PR Lysá hora &0000000000000063.62000063,62
Kategorie „Lysá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lysá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Fragmenty původních porostů horských smrčin na východním úbočí Lysé hory; klimatické smrčiny v nejvyšších polohách Moravskoslezských Beskyd náležející do smrkového vegetačního stupně a vytvářející v Západokarpatské biogeografické podprovincii v ČR nejdůležitější ostrov boreální bioty 49°32′45″ s. š., 18°27′17″ v. d.
2271 Malenovický kotel PR Malenovický kotel &0000000000000145.990000145,99
Kategorie „Malenovický kotel“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malenovický kotel“ na Wikimedia Commons
Geomorfologický fenomén údolí potoka Satina 49°33′30″ s. š., 18°26′22″ v. d.
2272 Pohled na horu Malý Smrk PR Malý Smrk &0000000000000106.400000106,40 Dochované fragmenty přirozených lesů, jedlobučin a smrkových bučin 49°30′39″ s. š., 18°24′4″ v. d.
237 Mazácký Grúnik PR Mazácký Grúnik &0000000000000095.65000095,65
Kategorie „Mazácký Grúnik“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mazácký Grúnik“ na Wikimedia Commons
Fragmenty ekosystému přirozeného karpatského lesa 49°31′51″ s. š., 18°25′57″ v. d.
238 Mazák NPR Mazák &0000000000000092.91000092,91
Kategorie „Mazák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mazák“ na Wikimedia Commons
Typický bukojedlový prales Beskyd 49°32′40″ s. š., 18°26′32″ v. d.
244 Jan Byrtus: Prales Mionší (1980) NPR Mionší &0000000000000169.700000169,70
Kategorie „Mionší forest“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mionší forest“ na Wikimedia Commons
Jedlobukový prales s lesními loučkami a pramenisky 49°32′ s. š., 18°39′46″ v. d.
1347 prstnatec májový v PP Motyčanka PP Motyčanka &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Motyčanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Motyčanka“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka se zachovalými společenstvy 49°30′2″ s. š., 18°43′55″ v. d.
5795 chráněný tok řeky Morávky poblíž Dobré PP Niva Morávky &0000000000000074.56550074,5655
Kategorie „Niva Morávky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niva Morávky“ na Wikimedia Commons
Zachování úseku Morávky jako alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami 49°40′ s. š., 18°24′35″ v. d.
2146 Novodvorský močál na podzim PR Novodvorský močál &0000000000000002.7000002,70
Kategorie „Novodvorský močál“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novodvorský močál“ na Wikimedia Commons
Významný komplex lesních a nelesních mokřadů 49°41′6″ s. š., 18°23′39″ v. d.
1343 Obidová PP Obidová &0000000000000007.2800007,28
Kategorie „Obidová (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obidová (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky s bohatou faunou a flórou 49°31′9″ s. š., 18°31′22″ v. d.
1344 Ondrášovy díry, prosinec 2011 PP Ondrášovy díry &0000000000000004.5000004,50
Kategorie „Ondrášovy díry“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ondrášovy díry“ na Wikimedia Commons
Pseudokrasové jevy v pískovcích 49°33′14″ s. š., 18°25′29″ v. d.
297 Palkovické hůrky PR Palkovické hůrky &0000000000000034.93000034,93
Kategorie „Palkovické hůrky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Palkovické hůrky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bukojedlový porost s lípou a javorem 49°37′52″ s. š., 18°15′12″ v. d.
5798 PP Paskov v srpnu 2021 PP Paskov &0000000000000016.88440016,8844
Kategorie „Paskov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Paskov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Páchník hnědý 49°43′46″ s. š., 18°17′42″ v. d.
317 okraj PR na vrcholu hory Kyčera PR Plenisko &0000000000000024.32000024,32
Kategorie „Plenisko (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Plenisko (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Buko-jedlo-smrkový prales 49°35′32″ s. š., 18°50′8″ v. d.
1332 vřesoviště s jalovcem ve spodní části chráněného území PP Pod hájenkou Kyčera &0000000000000006.7500006,75
Kategorie „Pod hájenkou Kyčera“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod hájenkou Kyčera“ na Wikimedia Commons
Prameniště a zarůstající rašeliniště s cennou vegetací 49°32′20″ s. š., 18°44′36″ v. d.
1333 pohled do chráněného území přes říčku Ondřejnici PP Pod hukvaldskou oborou &0000000000000000.4200000,42
Kategorie „Pod hukvaldskou oborou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod hukvaldskou oborou“ na Wikimedia Commons
Lokalita pérovníku pštrosího 49°36′27″ s. š., 18°14′44″ v. d.
607 PP Pod Lukšincem PP Pod Lukšincem &0000000000000000.0900000,09
Kategorie „Pod Lukšincem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Lukšincem“ na Wikimedia Commons
Lokalita hořce Kochova 49°33′41″ s. š., 18°25′27″ v. d.
1342 PP Podgruň PP Podgruň &0000000000000002.0700002,07
Kategorie „Podgruň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podgruň“ na Wikimedia Commons
Menší vrchoviště s řadou vzácných rostlin 49°29′12″ s. š., 18°28′26″ v. d.
331 Spodní okraj dolní části chráněného území PR Poledňana &0000000000000015.94000015,94
Kategorie „Poledňana (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Poledňana (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený převážně bukový porost na skalnatých svazích 49°30′22″ s. š., 18°27′45″ v. d.
1334 Přírodní památka Profil Morávky PP Profil Morávky &0000000000000049.64000049,64
Kategorie „Profil Morávky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Profil Morávky“ na Wikimedia Commons
Profil přirozeného štěrkonosného toku s řadou skalních prahů, peřejí 49°40′7″ s. š., 18°23′9″ v. d.
1365 PP Rohovec &0000000000000029.48000029,48
Kategorie „Rohovec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rohovec“ na Wikimedia Commons
Nevelký svah se 125 mraveništi 49°36′15″ s. š., 18°46′4″ v. d.
5639 lesní porosty na strmých svazích severně od horské chaty Ropička PR Ropice &0000000000000255.300000255,30
Kategorie „Ropice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ropice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex přírodě blízkých lesů, tvořených převážně bučinami s doupnými stromy a smíšenými porosty se zastoupením stanovištně původního smrku s řadou ohrožených a vzácných druhů organismů, zejména ptáků; významné geomorfologické jevy jako skalní stěny a suťové pokryvy na svazích, především však rozsáhlé svahové deformace vyvolané skalní lavinou na severním svahu Ropice 49°36′3″ s. š., 18°34′40″ v. d.
1336 PR Rybníky &0000000000000007.3200007,32
Kategorie „Rybníky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybníky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty s prameništi a rašelinnou loukou 49°34′29″ s. š., 18°14′45″ v. d.
382 pralesovitý porost při okraji NPR NPR Salajka &0000000000000021.86000021,86
Kategorie „Salajka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Salajka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Jedlobukový prales poblíže Bumbálky 49°24′4″ s. š., 18°25′6″ v. d.
3375 Skalická Morávka v okolí Nižních Lhot NPP Skalická Morávka &0000000000000101.980000101,98
Kategorie „Skalická Morávka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalická Morávka)“ na Wikimedia Commons
Zachování přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech 49°38′29″ s. š., 18°26′10″ v. d.
388 Skalka PR Skalka &0000000000000035.44000035,44
Kategorie „Skalka (nature reserve, Frýdek-Místek District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalka (nature reserve, Frýdek-Místek District)“ na Wikimedia Commons
Přirozená stará bučina s jedlí, jeřábem a smrkem 49°33′12″ s. š., 18°17′54″ v. d.
1883 PR Smrk PR Smrk &0000000000000340.880000340,88
Kategorie „Smrk (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smrk (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ekosystém přirozeného karpatského lesa 49°30′2″ s. š., 18°22′2″ v. d.
2273 střední část PR PR Studenčany &0000000000000053.36000053,36
Kategorie „Studenčany“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Studenčany“ na Wikimedia Commons
Porostní skupiny se zachovalými zbytky lesů charakteristické projedlobukový 49°29′28″ s. š., 18°22′36″ v. d.
2107 Vrchol Travného PR Travný &0000000000000154.850000154,85
Kategorie „Travný (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Travný (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana fragmentů přirozených lesních porostů v komplexu bučin na západním úbočí Trávného 49°33′34″ s. š., 18°29′28″ v. d.
448 východní okraj chráněného území PR Travný potok &0000000000000018.68000018,68
Kategorie „Travný potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Travný potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozené smíšené bučiny s bohatým podrostem 49°33′13″ s. š., 18°31′25″ v. d.
5313 bučina nad Horní Lomnou chráněná v rámci PR PR Uplaz &0000000000000173.270000173,27
Kategorie „Uplaz (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Uplaz (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přírodě blízké bučiny s javorem, smrkem a jedlí 49°31′2″ s. š., 18°40′42″ v. d.
485 lesní rašeliniště na území PR PR V Podolánkách &0000000000000032.06000032,06
Kategorie „V Podolánkách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Podolánkách“ na Wikimedia Commons
Smrkový porost na rašeliništi s výskytem vrby slezské 49°28′5″ s. š., 18°21′13″ v. d.
1338 svahové listnaté lesy na území PR v červenci 2022 PR Velké doly &0000000000000036.50000036,50
Kategorie „Velké doly“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velké doly“ na Wikimedia Commons
Zbytky přirozených porostů, hlavně dubohabřin významných pro drobné živočišstvo 49°42′55″ s. š., 18°38′5″ v. d.
2060 Velký Polom PR Velký Polom &0000000000000073.67000073,67
Kategorie „Velký Polom (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Polom (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené smrkobukové porosty s příměsí jedle bělokoré a javoru klenu 49°30′32″ s. š., 18°40′20″ v. d.
3376 Vodopády Satiny PP Vodopády Satiny &0000000000000008.7600008,76
Kategorie „Vodopády Satiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vodopády Satiny“ na Wikimedia Commons
Koryto Satiny 49°34′3″ s. š., 18°25′7″ v. d.
1335 Vřesová stráň PR Vřesová stráň &0000000000000007.8100007,81
Kategorie „Vřesová stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vřesová stráň“ na Wikimedia Commons
Mokřadní porosty zejména ostřic, vřesoviště, olšové porosty 49°30′16″ s. š., 18°44′39″ v. d.
5642 pohled ze severního okraje na strmé svahy v chráněném území PP Vysutý &0000000000000013.86000013,86
Kategorie „Vysutý (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vysutý (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vodní tok Vysutý s četnými peřejemi a výrazně vyvinutým vodopádem, který patří mezi nejvyšší v Moravskoslezských Beskydech, přírodě blízké lesní porosty jedlových bučin a suťových lesů lemujících strže potoka; acidofilní bučiny s příměsí smrku a vtroušenou jedlí rostoucí na strmých svazích mezi zdrojnicemi Vysutého potoka 49°37′24″ s. š., 18°30′24″ v. d.
2274 Horní část chráněného území PR Zimný potok &0000000000000003.3300003,33
Kategorie „Zimný potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zimný potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Geomorfologická lokalita s dochovaným ekosystémem přirozeného karpatského lesa 49°32′37″ s. š., 18°28′6″ v. d.
1570 Žermanický lom na jaře PP Žermanický lom &0000000000000001.9500001,95
Kategorie „Žermanický lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žermanický lom“ na Wikimedia Commons
Zatopený lom a okolní mokřady se vzácnou flórou 49°44′2″ s. š., 18°26′56″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2080   PP Hradní vrch Hukvaldy &0000000000000070.00000070,00
 
Kategorie „Hradní vrch Hukvaldy“ na Wikimedia Commons
Unikátní komplex bukových porostů a přírodně krajinářské kompozice historické obory u hradu 49°37′17″ s. š., 18°13′50″ v. d.

Externí odkazy Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.