Otevřít hlavní menu

Centrum tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany

Vstup do kasáren Jana Babáka, kde CTVS sídlí

Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) je pracoviště Univerzity obrany, které organizuje a rozvíjí tělesnou výchovu a sport na univerzitě. Centrum zajišťuje výuku v základní tělesné výchově a speciální tělesné přípravě, dále organizuje služební tělovýchovu příslušníků školy, výběrové tělovýchovné a sportovní činnosti, organizuje volnočasové aktivity a sportovní reprezentaci Univerzity obrany.

PosláníEditovat

  • prioritním úkolem centra je zabezpečení kvalitního a moderního výukového procesu tělesné výchovy studentů Univerzity obrany
  • realizuje výuku zaměřenou na rozvoj základních pohybových schopností, získání nových pohybových dovedností a návyků, které budoucí profesionálové české armády využívají ve své reálné praxi
  • provádí výuku speciální tělesné přípravy, ve které studenti absolvují výuku v dovednostech přímo využitelných ve vojenské praxi, zejména boj zblízka, překonávání překážek s využitím lezeckých technik (vojenské lezení), překonávání vodních překážek (vojenské plavání), přesuny v extrémních podmínkách a základy přežití
  • zabezpečuje širokou nabídku volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců Univerzity obrany, jedná se zejména o nabídku sportovních kroužků a dalších tělovýchovných činností

Externí odkazyEditovat