Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění

hudební fakulta v Brně

Hudební fakulta (HF) je jedna ze dvou fakult Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Její studenti jsou vzděláváni především ve studijních oborech spojených s hudebním uměním.

Hudební fakulta
Janáčkova akademie múzických umění
Vedení fakulty
Děkanka (seznam)prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.[1]
Proděkankadoc. MgA. Jana Goliášová
ProděkanPhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Proděkanprof. MgA. Jindřich Petráš
Předseda ASprof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
TajemniceIng. Jana Vondráčková
Statistické údaje
Katedry11
Základní informace
Statusveřejná[2]
Kontaktní údaje
AdresaHF JAMU
Komenského nám. 6
662 15 Brno
Telefon(+420) 542 591 630
Souřadnice
hf.jamu.cz

Fakulta poskytuje jeden studijní program Hudební umění v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. V tomto tříletém bakalářském studijním programu je realizována výuka v 28 příslušných studijních oborech. Dvouletý navazující magisterský studijní program je realizován ve 26 studijních oborech. Ve studijním programu Hudební umění lze absolvovat také 3 studijní obory doktorského studijního programu (Ph.D.), který standardně trvá čtyři roky a je zaměřen na pedagogickou, tvůrčí a uměleckou činnost. V bakalářském a navazujícím magisterském studiu fakulta umožňuje studium pouze v prezenční formě, doktorské studium pak v prezenční nebo kombinované formě. Některé obory lze absolvovat také v anglickém nebo německém jazyce.

ČleněníEditovat

Součástí fakulty jsou tyto katedry:

 • Katedra bicích nástrojů (KBN)
 • Katedra cizích jazyků (KCJ)
 • Katedra dechových nástrojů (KDN)
 • Katedra hudební produkce (KHP)
 • Katedra hudebních a humanitních věd (KHHV)
 • Katedra klavírní interpretace (KKI)
 • Katedra varhanní a historické interpretace (KVHI)
 • Katedra kompozice, dirigování a operní režie (KKDOR)
 • Katedra strunných nástrojů (KSN)
 • Katedra zpěvu (KZP)
 • Katedra jazzové interpretace (KJI)

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studijní programy a oboryEditovat

 • Hudební umění
  • Dirigování orchestru
  • Dirigování sboru
  • Duchovní hudba
  • Historická interpretace
  • Hra na bicí nástroje
  • Hra na fagot
  • Hra na flétnu
  • Hra na hoboj
  • Hra na housle
  • Hra na klarinet
  • Hra na klavír
  • Hra na kontrabas
  • Hra na kytaru
  • Hra na lesní roh
  • Hra na trombon
  • Hra na trubku
  • Hra na tubu
  • Hra na varhany
  • Hra na violoncello
  • Hra na violu Viola
  • Hudební manažerství
  • Jazzová interpretace
  • Klavírní pedagogika
  • Kompozice
  • Multimediální kompozice
  • Operní režie
  • Zpěv

Navazující magisterské studijní programy a oboryEditovat

 • Hudební umění
  • Kompozice
  • Dirigování orchestru
  • Dirigování sboru
  • Historická interpretace
  • Hra na bicí nástroje
  • Hra na fagot
  • Hra na flétnu
  • Hra na hoboj
  • Hra na housle
  • Hra na klarinet
  • Hra na klavír
  • Hra na klavír a klavírní pedagogika
  • Hra na kontrabas
  • Hra na kytaru
  • Hra na lesní roh
  • Hra na trombon
  • Hra na trubku
  • Hra na tubu
  • Hra na varhany
  • Hra na violoncello
  • Hra na violu
  • Hudební produkce
  • Jazzová interpretace
  • Multimediální kompozice
  • Operní režie
  • Zpěv

Doktorské studijní programy a oboryEditovat

 • Hudební umění
  • Hudební produkce
  • Interpretace a teorie interpretace
  • Kompozice a teorie kompozice

Hudební fakulta JAMU je také oprávněna konat habilitační řízení i řízení ke jmenování profesorem, rovněž ve studijním programu Hudební umění.[3]

HistorieEditovat

Budovu užívala již od roku 1949 JAMU, HF užívala budovu zčásti od roku 1949, plně pak od roku 1965. V polovině devadesátých let budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 1998 slouží výhradně potřebám Hudební fakulty.[4]

DěkaniEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Děkanka [online]. Hudební fakulta JAMU v Brně [cit. 2020-12-19]. Dostupné online. 
 2. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), příloha č. 1. [cit. 2016-05-22]. Dostupné online.
 3. Akreditované studijní programy [online]. Hudební fakulta JAMU v Brně [cit. 2016-05-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-26. 
 4. Informace o fakultě [online]. Hudební fakulta JAMU v Brně [cit. 2016-05-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-20. 

Externí odkazyEditovat