Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Šatově

Seznam kulturních památek v obci Šatov v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Šatov v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Měšťanský dům (Q33419045)


Šatov, čp. 79 (2).JPG
 
Kategorie Šatov čp. 79 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48907/7-8307
Pam. katalog
MIS
Šatov naproti staré škole 79, Šatov
48°47′37,09″ s. š., 16°0′29,31″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou P. Marie (Q38229783)


Šatov sloup.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48908/7-8308
Pam. katalog
MIS
Šatov u hřbitova, Šatov
48°47′47,37″ s. š., 16°0′2,24″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Loučení Krista s P. Marií (Q38229789)


Šatov, socha Marie u kostela.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48909/7-8309
Pam. katalog
MIS
Šatov u farního kostela, Šatov
48°46′46,48″ s. š., 15°59′39,24″ v. d.
Sousoší Loučení Krista s P. Marií

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Ukřižování s P. Marií (Q38229793)


Šatov,_sousoší_ukřižování_01.JPG
 
Kategorie Crucifix in Šatov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48910/7-8310
Pam. katalog
MIS
Šatov u čp. 416, Šatov
48°47′32,92″ s. š., 16°0′18,25″ v. d.
Sousoší Ukřižování s P. Marií

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q38229818)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48911/7-8311
Pam. katalog
MIS
Šatov u nádraží, Šatov
48°46′55,86″ s. š., 16°1′36,78″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Piety (Q38229799)


Šatov pieta.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48912/7-8312
Pam. katalog
MIS
Šatov při silnici do Hnanic, Šatov
48°47′55,3″ s. š., 15°59′50,66″ v. d.
Sousoší Piety

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička - poklona (Q38229780)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48913/7-8313
Pam. katalog
MIS
Šatov v polích SV od silnice Šatov - Chvalovice, Šatov
Výklenková kaplička - poklona

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38229804)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48914/7-8314
Pam. katalog
MIS
Šatov nad obcí v polích, Šatov
48°47′25,5″ s. š., 16°0′23,9″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38229809)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48915/7-8315
Pam. katalog
MIS
Šatov v polích při ohybu trati ČSD, Šatov
48°47′31,08″ s. š., 16°2′43,86″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Piety (Q38229812)


Pieta Šatov Heinz.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51734/7-6770
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov
48°47′39,13″ s. š., 16°0′27,84″ v. d.
Sousoší Piety

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Venkovská usedlost (Q33419034)


Šatov_čp_7.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49833/7-8820
Pam. katalog
MIS
Šatov okraj návsi 7, Šatov
48°47′41,17″ s. š., 16°0′25,25″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 7. dubna 1999.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého (Q38229820)


Šatov, Jan Nepomucký 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32469/7-6772
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov
48°47′40,57″ s. š., 16°0′23,67″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: [1]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel sv. Martina (Q27778340)


Šatov, kostel.JPG
 
Kategorie Church of saint Martin (Šatov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33425/7-6766
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov
48°47′38,81″ s. š., 16°0′29,36″ v. d.
Kostel sv. Martina a kaple Božího hrobu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha sv. Floriána (Q38229855)


Šatov, sv. Florián.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34527/7-6774
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov
48°47′32,78″ s. š., 16°0′36,08″ v. d.
Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple (Q38229851)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21774/7-6768
Pam. katalog
MIS
Šatov nad vsí, Šatov
48°47′55,28″ s. š., 16°0′25,53″ v. d.
Kaple

Poznámka: [2]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38229846)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20824/7-6777
Pam. katalog
MIS
Šatov při státním statku, Šatov
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38229840)


Šatov trojice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18462/7-6771
Pam. katalog
MIS
Šatov za vsí, Šatov
48°47′39,97″ s. š., 16°0′24,97″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou sv. Šebestiána (Q38229835)


Šatov, sv. Šebesatián 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15987/7-6775
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov
48°47′39,14″ s. š., 16°0′26,23″ v. d.
Sloup se sochou sv. Šebestiána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q33419024)


Šatov, fara.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16700/7-6769
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 10
48°47′39,76″ s. š., 16°0′27,34″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou P. Marie (Q38229831)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16562/7-6773
Pam. katalog
MIS
Šatov park, Šatov
48°47′33,82″ s. š., 16°0′59,69″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38229825)


Šatov,_boží_muka_nad_farou_02.JPG
 
Kategorie Column shrine in Šatov na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16226/7-6776
Pam. katalog
MIS
Šatov při faře, Šatov
48°47′43,11″ s. š., 16°0′25,96″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Venkovská usedlost (Q33419012)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11912/7-8749
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 114
48°47′32,44″ s. š., 16°0′47,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 28. února 1997.

Venkovská usedlost (Q33419000)


Šatov, čp 163.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11913/7-8748
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 163
48°47′35,28″ s. š., 16°0′25,09″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 28. února 1997.

Venkovská usedlost (Q33418987)


Šatov, čp. 162 (2).JPG
 
Kategorie Šatov čp. 162 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11923/7-8765
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 162
48°47′35,06″ s. š., 16°0′25,61″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 7. dubna 1997.

Radnice s lisovnou (Q33418972)


Šatov, stará radnice 01.JPG
 
Kategorie Šatov čp. 20 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11924/7-8764
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 20
48°47′36,02″ s. š., 16°0′34,81″ v. d.
Radnice s lisovnou

Památkově chráněno od 7. dubna 1997.

Venkovská usedlost (Q33418962)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10473/7-8434
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 140
48°47′31,79″ s. š., 16°0′43,09″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418707)


Šatov, čp. 38.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10474/7-8435
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 38
48°47′34,38″ s. š., 16°0′47,94″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418936)


Šatov, čp. 32.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10475/7-8436
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 32
48°47′34,8″ s. š., 16°0′43,45″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33419067)


Šatov, čp. 17.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10476/7-8437
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 17
48°47′36,75″ s. š., 16°0′32,07″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418795)


Šatov, čp. 85.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10477/7-8440
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 85
48°47′38,3″ s. š., 16°0′26,63″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418951)


Šatov, čp. 84.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10478/7-8441
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 84
48°47′37,83″ s. š., 16°0′27,16″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418782)


Šatov, čp. 28.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10479/7-8442
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 28
48°47′35,01″ s. š., 16°0′40,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418771)


Šatov, čp. 27.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10480/7-8443
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 27
48°47′35,03″ s. š., 16°0′39,73″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418757)


Šatov, čp. 14.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10481/7-8444
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 14
48°47′37,56″ s. š., 16°0′30,41″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418744)


Šatov, čp. 6.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10482/7-8445
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 6
48°47′40,97″ s. š., 16°0′24,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418733)


Šatov, čp. 5.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10483/7-8446
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 5
48°47′41,33″ s. š., 16°0′23,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Měšťanský dům (Q33418719)


Šatov, čp. 160.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13529/7-8439
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 160
48°47′34,5″ s. š., 16°0′27,3″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Měšťanský dům (Q33418695)


Šatov, čp. 161.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13530/7-8438
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 161
48°47′34,68″ s. š., 16°0′26,7″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33418920)


Šatov, čp. 157 (1).JPG
 
Kategorie Šatov čp. 157 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13531/7-8448
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 157
48°47′33,78″ s. š., 16°0′29,47″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Venkovská usedlost (Q33419058)


Šatov,_čp_170.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13532/7-8447
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 170
48°47′37,58″ s. š., 16°0′22,38″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Boží muka (Q37272635)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34182/7-6290
Pam. katalog
MIS
Havraníky Z vsi, Havraníky
48°47′39,34″ s. š., 16°0′26,9″ v. d.
Boží muka

Poznámka: přenesena od silnice z Havraníků do Hnanic
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat