Seznam kulturních památek v Šatově

Seznam kulturních památek v obci Šatov v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Šatov v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ŠatovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q38229820)


 
   
32469/7-6772
Pam. katalog
MIS
Šatov pp. 541/1
48°47′40,57″ s. š., 16°0′23,67″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého. Ikonograficky bohatý barokní celek z doby kolem poloviny 18. století na prostranství před farou.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38229840)


 
   
18462/7-6771
Pam. katalog
MIS
Šatov pp. 541/1
48°47′39,97″ s. š., 16°0′24,97″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice. Barokní sochařsko-kamenická práce z roku 1829, sekundárně umístěná na prostranství před farou

Poznámka: MonumNet dříve uváděl lokalizaci „za vsí“.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Sloup se sochou sv. Šebestiána (Q38229835)


 
   
15987/7-6775
Pam. katalog
MIS
Šatov pp. 541/1
48°47′39,14″ s. š., 16°0′26,23″ v. d.
Sloup se sochou sv. Šebestiána. Barokní sochařská a kamenická práce z roku 1724 vytváří pohledovou dominantu prostranství.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Šatov čp. 79 (Q33419045)


 
   
48907/7-8307
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 79, naproti staré škole
48°47′37,09″ s. š., 16°0′29,31″ v. d.
Správní budova s hospodářskými křídly, náležející původně premonstrátskému klášteru v Louce. Areál sestává z podélně orientované dvoupodlažní bývalé správní budovy a na ni příčně navazujících hospodářských objektů.

Poznámka: V MonumNetu dříve uvedeno jako „měšťanský dům“
Památkově chráněno od 6. července 1989.

Šatov čp. 84 (Q33418951)


 
   
10478/7-8441
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 84
48°47′37,83″ s. š., 16°0′27,16″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s částečně zachovanou dispozicí. Venkovská usedlost s obytnou budovou okapem obrácenou do ulice. Z východně podélně navazujícího objektu a na něj příčně navazujícího hospodářského stavení zbylo pouze obvodové zdivo. Zachován zůstal ovšem další příčně navazující hospodářský objekt na této straně, přístavek na západě a stodola uzavírající rozlehlý dvůr. Hospodářská budova uzavírající na jihozápadě areál usedlosti.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 85 (Q33418795)


 
   
10477/7-8440
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 85
48°47′38,3″ s. š., 16°0′26,63″ v. d.
Řadová venkovská usedlost.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 5 (Q33418733)


 
   
10483/7-8446
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 5
48°47′41,33″ s. š., 16°0′23,68″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s dobře zachovanou dispozicí. Venkovskou usedlost tvoří obytná budova okapem obrácená do hlavní komunikace a na ni na západě příčně navazující hospodářská stavení.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 6 (Q33418744)


 
   
10482/7-8445
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 6
48°47′40,97″ s. š., 16°0′24,27″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s dobře zachovanou dispozicí. Řadový dům, na nějž ze západní i východní strany navazují hospodářská stavení.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 7 (Q33419034)


 
   
49833/7-8820
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 7, okraj návsi
48°47′41,17″ s. š., 16°0′25,25″ v. d.
Venkovská usedlost z poloviny 19. století, obydlí drobného řemeslníka.

Památkově chráněno od 7. dubna 1999.

Fara (Q33419024)


 
   
16700/7-6769
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 10
48°47′39,76″ s. š., 16°0′27,34″ v. d.
Fara. Rozsáhlá pozdně barokní budova z konce 18. století urbanisticky výrazně dotváří prostranství u kostela.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Boží muka (Q37272635)


 
   
34182/7-6290
Pam. katalog
MIS
Šatov před farou, pp. 284/1
48°47′39,34″ s. š., 16°0′26,9″ v. d.
Zcela mimořádná rokoková boží muka navazující základní formou na honosná pozdně gotická sloupková boží muka, které se ve znojemském regionu vyskytují častěji,

Poznámka: Přesunutá od polní cesty mezi Havraníky a Hnanicemi.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sousoší Piety (Q38229812)


 
   
51734/7-6770
Pam. katalog
MIS
Šatov u fary a kostela, pp. 284/1
48°47′39,13″ s. š., 16°0′27,84″ v. d.
Barokní sousoší Piety v životní velikosti z mušlového vápence, hlavy Krista i Panny Marie korunovány, vzadu datace 1748.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Kostel svatého Martina s kaplí Božího hrobu (Q27778340)


 
   
33425/7-6766
Pam. katalog
MIS
Šatov pp. 1, 3
48°47′38,81″ s. š., 16°0′29,36″ v. d.
Kostel sv. Martina se sjednocenými fasádami klasicistního výrazu a kaple Božího hrobu, v ohrazeném areálu na návrší ve středu obce.
  • kostel sv. Martina, původně gotický kostel ze 13. století, později klasicistně upravený.
  • kaple Božího hrobu, hřbitovní kaple převažujícího novogotického tvarosloví srostlá s torzem gotického karneru

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Šatov čp. 14 (Q33418757)


 
   
10481/7-8444
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 14
48°47′37,56″ s. š., 16°0′30,41″ v. d.
Venkovská usedlost. Řadový dům vesnického obchodníka se zachovaným krámem.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 17 (Q33419067)


 
   
10476/7-8437
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 17
48°47′36,75″ s. š., 16°0′32,07″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s dobře zachovanou dispozicí. Řadová venkovská usedlost s obytnou částí okapem do ulice. Zleva se napojující sousední dům ustupuje z uliční čáry, takže ponechává část bočního levého průčelí volnou. Na obytnou část se ze západu příčně napojují hospodářská stavení a plocha dvora s maštalí.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Old town hall in Šatov (Q33418972)


 
   
11924/7-8764
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 20
48°47′36,02″ s. š., 16°0′34,81″ v. d.
Klasicistní radnice a klasicistní stavba lisovny.
  • radnice: podélná jednopatrová budova se dvěma krátkými křídly o nestejné délce, součást řadové zástavby podél hlavní komunikace. Nad korunní římskou s konzovami se zvedá attika kombinovaná s motivem balustrády. Uprostřed polovalbové střechy oktogonální, arkádami prolomená věžička zvonovitě zastřešená s figurální korouhví. Dle původního evidenčního listu v přízemí radnice prodejny (potraviny, řeznictví), v patře restaurace.
  • přízemní zděná lisovna čtvercového půdorysu za záhumenní cestou na severním humně Šatova

Památkově chráněno od 7. dubna 1997.

Šatov čp. 27 (Q33418771)


 
   
10480/7-8443
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 27
48°47′35,03″ s. š., 16°0′39,73″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s dobře zachovanou dispozicí.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 28 (Q33418782)


 
   
10479/7-8442
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 28
48°47′35,01″ s. š., 16°0′40,74″ v. d.
Venkovská usedlost. Řadová hospodářská usedlost.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 32 (Q33418936)


 
   
10475/7-8436
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 32
48°47′34,8″ s. š., 16°0′43,45″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s dobře zachovanou dispozicí. Řadový jednopodlažní venkovský dům okapem do ulice. Na obytnou budovu ze západu příčně navazují hospodářská stavení, plocha dvora příčná stodola a špýchar.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 38 (Q33418707)


 
   
10474/7-8435
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 38
48°47′34,38″ s. š., 16°0′47,94″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s dobře zachovanou dispozicí.
  • obytná budova s výměnkem
  • hospodářská budova I, navazující na obytné křídlo na západě pozemku
  • hospodářská budova II, navazující na obytnou část do půdorysu L na východě
  • průjezdná stodola uzavírající usedlost ze severu
  • samostatně stojící budova špýcharu

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38229783)


 
   
48908/7-8308
Pam. katalog
MIS
Šatov u hřbitova, pp. 2190
48°47′47,37″ s. š., 16°0′2,24″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie. Vrcholně barokní plastika dobré úrovně spojující architekturu, reliéfy i volnou plastiku.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Šatov čp. 114 (Q33419012)


   
11912/7-8749
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 114
48°47′32,44″ s. š., 16°0′47,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 28. února 1997.

Šatov čp. 140 (Q33418962)


   
10473/7-8434
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 140
48°47′31,79″ s. š., 16°0′43,09″ v. d.
Venkovská usedlost. Hospodářská usedlost s dobře zachovanou dispozicí.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Socha svatého Floriána (Q38229855)


 
   
34527/7-6774
Pam. katalog
MIS
Šatov pp. 865/1
48°47′32,78″ s. š., 16°0′36,08″ v. d.
Socha sv. Floriána z mušlového vápence v kovové zahrádce u cesty. Barokní sochařská práce z druhé třetiny 18. století. Na soklu reliéfy: na čelní straně sv. Rodina, heraldicky vpravo sv. Jan Křtitel, heraldicky vlevo sv. Jan Nepomucký a vzadu sv. Antonín Paduánský.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Šatov čp. 157 (Q33418920)


 
   
13531/7-8448
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 157
48°47′33,78″ s. š., 16°0′29,47″ v. d.
Venkovská usedlost. Čtyřosé uliční průčelí prolomeno dvěma trojdílnými a jedním dvoudílným oknem a půlkruhově zaklenutým vjezdem s původními dřevěnými vraty s motivem slunce. Na obytnou část v pravém úhlu navazuje západní, hospodářská část s příčnou, dvůr uzavírající kůlnou.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 160 (Q33418719)


 
   
13529/7-8439
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 160
48°47′34,5″ s. š., 16°0′27,3″ v. d.
Měšťanský dům. Hospodářská usedlost s částečně zachovanou dispozicí.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 161 (Q33418695)


 
   
13530/7-8438
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 161
48°47′34,68″ s. š., 16°0′26,7″ v. d.
Venkovská usedlost (pův. uvedeno jako měšťanský dům). Po stranách středního průjezdu se původně nacházely obytná část a výměnek.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Šatov čp. 162 (Q33418987)


 
   
11923/7-8765
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 162
48°47′35,06″ s. š., 16°0′25,61″ v. d.
Klasicistní venkovská usedlost. Hodnotná usedlost s pozdně barokním a klasicistním jádrem se skládá z obytného stavení a výměnku propojeného společným klenutým vjezdem. Samostatná kolna ve dvoře.

Památkově chráněno od 7. dubna 1997.

Šatov čp. 163 (Q33419000)


 
   
11913/7-8748
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 163
48°47′35,28″ s. š., 16°0′25,09″ v. d.
Venkovská usedlost. Obytná část s klasicistním jádrem, budova lisovny navazující na chlévy za obytnou částí areálu.

Památkově chráněno od 28. února 1997.

Šatov čp. 170 (Q33419058)


 
   
13532/7-8447
Pam. katalog
MIS
Šatov Šatov 170
48°47′37,58″ s. š., 16°0′22,38″ v. d.
Venkovská usedlost. Obytná část obrácená ke komunikaci okapem a vybudovaná na půdorysu písmene L, na niž západním směrem osově navazuje hospodářské stavení a stodola štítem otočená do dvora. K pravému bočnímu průčelí prolomenému dvěma totožně řešenými okny přiléhá zídka s branou se segmentovým záklenkem a vrcholící trojúhelníkovým štítem. Usedlost se severní strany ohraničuje zídka s brankou se segmentovým záklenkem a dvůr uzavírá příčně postavená (okapem do dvora) maštal.

Památkově chráněno od 22. ledna 1992.

Sousoší Ukřižování s Pannou Marií (Q38229793)


 
   
48910/7-8310
Pam. katalog
MIS
Šatov u čp. 416, pp. 725/2
48°47′32,92″ s. š., 16°0′18,25″ v. d.
Sousoší Ukřižování s Pannou Marií. Kvalitní pozdně barokní sousoší, působící především svou robustní senzualitou.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Boží muka (Q38229804)


   
48914/7-8314
Pam. katalog
MIS
Šatov nad obcí v polích, pp. 4704
48°47′25,5″ s. š., 16°0′23,9″ v. d.
Boží muka. Prostá drobná architektura, v níž však lze doložit různorodé slohové prvky, včetně gotických, vzácný doklad z doby těsně po Bílé hoře.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38229831)


   
16562/7-6773
Pam. katalog
MIS
Šatov park, pp. 59
48°47′33,82″ s. š., 16°0′59,69″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie, vztyčený v době morové epidemie roku 1697.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Sousoší Piety (Q38229799)


 
   
48912/7-8312
Pam. katalog
MIS
Šatov při silnici do Hnanic, pp. 4029
48°47′55,3″ s. š., 15°59′50,66″ v. d.
Sousoší Piety. Velmi kvalitní darovaná pozdně barokní pieta z roku 1746.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Boží muka (Q38229825)


 
   
16226/7-6776
Pam. katalog
MIS
Šatov u čp. 251, pp. 284/1
48°47′43,11″ s. š., 16°0′25,96″ v. d.
Boží muka. Cenná pozdně gotická sloupková boží muka z druhé poloviny 16. století náročně kamenicky ztvárněná. Kaplice je z čelní strany otevřená, ostatní tři strany jsou zvnějšku vyplněny vpadlými obdélnými poli s reliéfy. Vlevo je vyobrazeno Navštívení s Pannou Marií a Alžbětou, na zadní straně kaplice se nachází kolčí erbovní štít s motivem radlice a vinařského nože, z pravé strany pak reliéf Krista s křížem a ženskou postavou. Uvnitř kaplice je na prostředním poli vyobrazen reliéf Ukřižování. Lucerna je uvnitř zaklenuta jedním polem hvězdové klenby s některými žebry krouženými. Kaplici završuje stanová střecha s kovovým křížem na vrcholu.

Poznámka: MonumNet udával lokalitu „při faře“
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Kaple (Q38229851)


   
21774/7-6768
Pam. katalog
MIS
Šatov nad vsí, pp. 2273
48°47′55,28″ s. š., 16°0′25,53″ v. d.
Mírně rustikální barokní kaple z konce 18. století na obdélném půdoryse s půlkruhovým závěrem, ve vrcholu přední strany trojúhelníkový římsový štít, na bocích i vzadu po jednom oválném slepém okně.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Krucifix (Q38229818)


   
48911/7-8311
Pam. katalog
MIS
Šatov u nádraží, pp. 4421
48°46′55,86″ s. š., 16°1′36,78″ v. d.
Krucifix. Kamenný kříž masivního utváření s rysy klasicismu.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Boží muka (Q38229846)


   
20824/7-6777
Pam. katalog
MIS
Šatov nad obcí, při státním statku, pp. 4197 (pův. pp. 1585?)
48°47′47,91″ s. š., 16°1′19,92″ v. d.
Boží muka. Pozdně renesanční (raně renesanční / pozdně gotická?) boží muka z roku 1650, z mušlového vápence, na hranolovém pilířku se zkosenými rohy, ukončeném krychlovitou hlavicí, v horní části nad římskou slepá lucerna nesoucí zpředu datování 1650 a reliéf Krista na hoře Olivetské, heraldicky zprava reliéf Resurrexit, vlevo sv. Jakuba Většího, vzadu sv. Martina. Nad ukončující římskou se zubořezem jehlancová stříška. Umístěná původně v Šatově nad obcí při státním statku. Dle původního evidenčního listu z roku 1966 sloupek značně vychýlen, před pádem uchráněn jen opřením o sousední strom. V 80. letech 20. století zničena, torzo (kaplice, lucerna) dnes druhotně osazeno ve výklenku hnanického kostela sv. Wolfganga a doplněno křížem.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Výklenková kaplička - poklona (Q38229780)


   
48913/7-8313
Pam. katalog
MIS
Šatov v polích východně od obce, severovýchodně od silnice Šatov–Chvalovice, pp. 4321 (dříve pp. 2854?)
48°47′30,9″ s. š., 16°2′44,19″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Drobná stavba klasicistních rysů, snad z okruhu louckého kláštera. Hranolová stavba stojící na obdélném půdorysu zastřešená sedlovou střechou. Průčelí na osu otevřeno segmentově zaklenutým hlubokým výklenkem chráněným mříží s pásoviny. Průčelí flankováno polosloupy s hlavicemi, jež jsou součástí bohatě profilované římsy nesoucí trojúhelníkový štít. Boční stěny prolomeny mělkými půlkruhově zaklenutými nikami. Zadní stěna je hladká. Materiál: cihla, omítka.

Poznámka: Poklona má v Památkovém katalogu stejné zaměření souřadnic jako boží muka.
Památkově chráněno od 6. července 1989.

Boží muka (Q38229809)


   
48915/7-8315
Pam. katalog
MIS
Šatov v polích při ohybu železniční trati, pp. 4252
48°47′35,15″ s. š., 16°1′43,32″ v. d.
Pro širší znojemský region typická sloupková štíhlá kamenná barokní boží muka s bohatou reliéfní výzdobou pocházející z kamenické dílny okruhu louckého kláštera, nesoucí nápis se jménem, které patrně patří donátorovi (Philip Schiler). Štíhlý dřík se zkosenými hranami nese lucernu dekorovanou ze všech stran nízkými figurálními reliéfy ve vpadlých polích s obloukovým zaklenutím. Lucerna je završena rovnou korunní římsou, na níž je umístěn kříž. Na kamenném pilíři božích muk se pod kaplicí na levé straně dochoval dvouřádkový nápis sekaný v novověké kapitále s datací k roku 1705.

Poznámka: Boží muka mají v Památkovém katalogu stejné zaměření souřadnic jako výklenková kaplička, a to na parc. 4321.
Památkově chráněno od 6. července 1989.

ReferenceEditovat


Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat