Česlav Odřivous

Blahoslavený Česlav Odřivous (polsky Czesław Odrowąż, kolem 1180? Kamień Śląski, Slezské knížectví - 15. července 1242, Vratislav, Slezské knížectví) byl slezský presbyter římskokatolické církve, šlechtic z rodu Odřivousů a dominikánský kazatel ve Slezsku i v Čechách a na Moravě. Jeho současníkem a příbuzným a snad i bratrem byl Jacek Odřivous (sv. Hyacint). Od roku 1963 byl vyhlášen patronem města Vratislav.

Blahoslavený
Česlav Odřivous
Vyobrazení z Česlavovy hrobky ve Vratislavi
Vyobrazení z Česlavovy hrobky ve Vratislavi
Datum narozeníkolem 1180
Místo narozeníKamień Śląski
Slezské knížectví
Datum úmrtí15. července 1242
Místo úmrtíVratislav
Slezské knížectví
Svátek15. července, 17. července
Místo pohřbeníVratislav, kostel sv. Vojtěcha
Blahořečen1713, Klement XI.
Uctíván církvemiŘímskokatolická církev a církve v jejím společenství
Atributydominikánský hábit, ohnivá koule, krucifix, lilie, malý kalich, růženec
PatronemSlezska, Vratislavi

Česlav vystudoval teologii a právo na univerzitě v Bologni a patrně i v Paříži. Po dokončení studia se již jako vysvěcený kněz usadil v Krakově a brzy se stal kanovníkem u kostela Panny Marie v Sandoměři. V roce 1218 doprovázel krakovského biskupa na cestě k papežskému dvoru do Říma, kde se setkal se svatým Dominikem. Uchvácen Dominikovou osobností i pověstí, která ho v té době již provázela, vstoupil do jeho řádu.

Po dokončení noviciátu asi v roce 1221 jej Dominik poslal kázat zpět do střední Evropy. Kromě Rakouska a Slezska působil v nemalé míře také v Praze, kde byl vůbec prvním dominikánským kazatelem. Od Přemysla Otakara I. získal v roce 1226 povolení založit v Praze na Novém Městě u kostela sv. Klimenta dominikánský klášter.

V roce 1236 se natrvalo usadil v dominikánském klášteře ve Vratislavi a stal se jeho prvním převorem. Podle dobových pramenů prý během vpádu Mongolů do Slezska v roce 1241 ve Vratislavi chytal vystřelené šípy nepřátel a nazpět do mongolského ležení házel ohnivé koule, takže donutil nepřátele k odchodu. Také proto bývá někdy zobrazován s ohnivou koulí nad hlavou nebo v ruce.

Zemřel 15. července 1242 ve Vratislavi. V tomto dni se také ve světě slaví jeho památka, pouze ve vratislavské diecézi se blahoslavený Česlav připomíná 20. července. Pro české země bylo schváleno přesunutí dne oslav a spojení s památkou sv. Hyacinta na 17. červenec, ve stejný den si Česlava připomíná také dominikánský řád.

Externí odkazyEditovat