Panonská marka

Panonská marka (latinsky Marcha Pannonium) neboli Východní marka (latinsky Marcha orientalis) byla hraničním územím (tj. markou) Franské říše, jež zřídil roku 795 jako Avarskou marku Karel Veliký na jihovýchodní hranici svého impéria ke kontrole poplatných Avarů a po roce 820 Slovanů, kteří se do Uherské nížiny rozšířili.

Panonská marka
Marcha Pannonium
Marcha Orientalis
 Avarská marka asi 830907 Východní marka 
geografie
Mapa
Mapa střední Evropy v 9. století s vyznačením území Panonské marky
žádné
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Avarská marka Avarská marka
následující:
Východní marka Východní marka

Historický vývojEditovat

Marka se rozkládala podél toku Dunaje od kraje Traungau a slovanského knížectví Karantánie v povodí Drávy až po dnešní město Szombathely a řeku Rábu, včetně Vídeňské pánve. Do poloviny 9. století se rozšířila až do dnešní Slavonie a západní Vojvodiny. V té době vzniklo v Panonii slovanské tzv. Blatenské knížectví, závislé na Východofranské říši. To už byla úkolem marky ochrana proti Velké Moravě. Když ta zanikla pod náporem Maďarů, skončila i Panonská marka. Její jižní části na sklonku 9. století ovládlo Chorvatsko a západní část byla po půlstoletí turbulencí a porážce Maďarů na řece Lechu r. 955 připojena k Bavorsku jako Východní marka bavorská[1]; jejím prvním známým správcem byl do r. 976 řezenský purkrabí Burchard.[2] K r. 996 je v privilegiu císaře Oty III.[3] poprvé označena jako Marchia austriaca).[4]

Jméno území dlouho nebylo ustálené: v některých dokumentech je Panonská marka označována jako terminum regni Baioariorum in Oriente - „východní konec Bavorského království (sic!),“ případně "marka mezi Uhry a Bavorskem" (Dětmar Merseburský na poč. 11. stol.).[2]

MarkrabíEditovat

Seznam není kompletní

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku March of Pannonia na anglické Wikipedii.

  1. HONZÁK, František; PEČENKA, Marek; VLČKOVÁ, Jitka. Evropa v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Libri, 1995. 592 s. ISBN 80-85983-00-1. S. 353–4. 
  2. a b VEBER, Václav; WIHODA, Martin et al. Dějiny Rakouska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství LN, 2002. 734 s. ISBN 80-7106-491-2. S. 69. 
  3. Dějiny Rakouska. [s.l.]: [s.n.] S. 71. 
  4. Evropa v proměnách staletí. [s.l.]: [s.n.] S. 391.