Blatenské knížectví

historický státní útvar

Blatenské knížectví (slovensky Blatenské kniežatstvo, slovinsky Blatenska kneževina) neboli Dolní Panonie (latinsky Pannonia inferior) bylo slovanské knížectví, které se v polovině 9. století rozprostíralo mezi Drávou na jihu, Dunajem na východě, Štýrským Hradcem na západě a přibližně Veszprémem na severu. Podle novějších názorů sem patřilo i území mezi RábemKlosterneuburgem. Stolicí knížectví byl Blatnohrad na řece Zale.

Dolnopanonské knížectví
Blatenské knížectví

Pannonia inferior
 Avarský kaganát 846875 Maďarské velkoknížectví 
Chorvatské království (925–1102) 
geografie
Mapa
Rozsah knížectví za vlády knížete Kocela v 9. stol.
Blatnohrad (též Blatnograd, německy Mosapurg, dnes Zalavár)
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
Východofranská říšeVýchodofranská říše Východofranská říše (846884, 894901)
Velkomoravská říše Velkomoravská říše (884894)
vznik:
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Avarský kaganát Avarský kaganát
následující:
Maďarské velkoknížectví Maďarské velkoknížectví
Chorvatské království (925–1102) Chorvatské království (925–1102)
Pibližný rozsah Blatenského knížectví a poloha Blatnohradu.

Blatenské knížectví vzniklo kolem roku 839, kdy ho východofranský král Ludvík II. Němec dal v léno Pribinovi, který předtím absolvoval strastiplnou cestu po střední Evropě poté, kdy ho roku 833 i s družinou vyhnal Mojmír I.Nitranského knížectví. Roku 847 Pribina knížectví dostal do osobní dědičné držby.

Blatenské knížectví zeleně vlevo na mapě vytvořené podle informací z Gesta Hungarorum

Za vlády Pribinova syna Kocela jej navštívili na své cestě do Říma Cyril a Metoděj a to přispělo spolu s obnovou místního biskupství k většímu kulturnímu významu a samostatnosti knížectví, které se stalo jedním ze středisek slovanské vzdělanosti. Po Kocelově smrti v roce 876 bylo knížectví opět včleněno do Východofranské říše pod vládu Arnulfa Korutanského. V letech 884894 se knížectví po bitvě na řece Rábě stalo součástí Velkomoravské říše pod vedením Svatopluka. V roce 896 ještě východofranský vládce Arnulf udělil Blatenské knížectví v léno Braslavovi, ale již roku 901 dobyli oblast Maďaři a ta se stala součástí Uher a coby samostatný celek zanikla.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. Slovo pohanství je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře pro v podstatě všechna mimo-křesťanská a před-křesťanská náboženství.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Blatenské kniežatstvo na slovenské Wikipedii.

Externí odkazyEditovat