Východofranská říše

Království východních Franků (latinsky regnum Francorum orientalium) je oficiální název státního útvaru, který je obecně znám pod názvem Východofranská (někdy též Východofrancká) říše, a to až do začátku 12. století, také jen jako Východní Franky (latinsky Francia orientalis) a od Od 11. století také znám jako Království Němců (latinsky Regnum Teutonicorum), je původcem, resp. předchůdcem, středověkého Německého království a Svaté říše římské.

Království východních Franků
Království Němců (od 11. stol)

Regnum Francorum Orientalium
Regnum Teutonicorum
(od 11. stol)
 Franská říše 843962 Svatá říše římská 
Německé království 
geografie
Mapa
Východofranská říše a její závislé země po rozdělení Verdunskou smlouvou v roce 843
(žádné)
obyvatelstvo
státní útvar
vznik:
státní útvary a území
předcházející:
Franská říše Franská říše
následující:
Svatá říše římská Svatá říše římská
Německé království Německé království

DějinyEditovat

 
Územní rozdělení Verdunskou smlouvou z roku 843

Utváření Východofranské říše zasahuje až do vleklých sporů o nástupnictví mezi potomky Karla Velikého. Ludvík I. Zbožný, (778-840) bojoval proti jeho synům o nadvládu nad Franskou říší, kterou na počátku roku 830 definitivně ztratil. Jeho syn Ludvík II. (Němec), který již od roku 831 vládl v Vévodství bavorském, Durynsku, Franckém vévodství a Vévodství saském, převzal v roce 833 regentství ve východní části Franské říše.

Poté vybudoval království a soudržnost kmenů resp. kmenových vévodství ve svém vladařském dosahu. Verdunskou smlouvou z roku 843 zapsal Ludvík Němec do dějin Evropy Východní Franky coby samostatné království.

 
Království Východní Franky (zeleně) roku 843 n. l.

Jméno regnum Francorum orientalium se však objevuje až o něco později, přesněji v roce 920, kdy Karel Dobrý a Jindřich I. Ptáčník uzavřeli bonnskou smlouvu. Karel směl svou říši nazývat Regnum Francorum occidentalium, („Království západních Franků“).

Germánská Východofranská říše byla poněkud odlišná od romanizované Říše západofranské. Byla z větší části položená mimo antické Imperum Romanum a její podobu jí vtiskly zejména sebevědomé kmeny a kmenoví vévodové. Tato vlastnost se výrazně táhne celými německými dějinami.

Regnum TeutonicorumEditovat

Od 10. století byla Východofranská říše označována též jako regnum Teutonicorum. Toto označení se však prosadilo teprve v 11. století, tedy od dob Sálské dynastie.

Výraz regnum označoval nejprve obecně „vládu, dosah moci, království“ a samotná jednotlivá vévodství se v oněch časech označovala jako regnum. Jako „Teutonici“ (společný výraz pro německy mluvící kmeny) byla říše chápána, hlavně když vojsko složené z germánských vojáků táhlo přes Alpy do Itálie. Okolo panovníka se seskupili Frísové, Starosasové, Lotrinkové, Durynkové, Frankové, Alemáni a Bavoři. Celkem vzato, byla Východofranská říše (Svatá říše římská) rovnocenným nástupnickým státem podle tradice franské a podle tradic antického Římského impéria.

Králové Východofranské říšeEditovat

 
Mince s podobiznou Ludvíka II. Němce

Externí odkazyEditovat