Durynkové

germánské etnikum

Durynkové (v latinských pramenech Thuringi nebo Thoringi) byli příslušníci jednoho ze západogermánských kmenů, které sídlily mezi Labem, SálouKrušnými horami. Na tomto území vytvořily poměrně mocnou říši, o níž jsou první zprávy v pramenech kolem roku 400. K jejímu rozmachu došlo především po pádu Hunů v polovině 5. století. Roku 531 byla říše Durynků dobyta Franky a zanikla.

Království Durynků
Thuringia
 Germánie kolem 400531 n. l. Franská říše 
Durynské vévodství 
Geografie
Mapa
Evropa koncem 5. století, říše Durynků (hnědá)
neznámo
Obyvatelstvo
Státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející
Germánie Germánie
Následující
Franská říše Franská říše
Durynské vévodství Durynské vévodství

Durynkové postupně splynuli s ostatními německými kmeny, ovšem zůstal po nich název historické země – Durynska (ve středověku lankrabství v rámci Svaté říše římské, od roku 1990 spolková země SRN).

Literatura editovat

  • JÍRA, Josef Antonín. O keramice nordické a durynské : Předneseno na 3. archeologickém sjezdu v Boskovicích dne 1. srpna 1909. Olomouc: Pravěk, 1910. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat