Vévodství

stát v čele s vévodou

Vévodství je území (ať již samostatné či léno), jemuž vládne vévoda. V současnosti se s nimi lze setkat zejména v historickém kontextu, neboť lenní systém byl v průběhu staletí v jednotlivých zemích zrušen a poslední samostatná vévodství v Evropě (wettinsko-anhaltské státečky existující v rámci Německého císařství) zanikla roku 1918 po porážce v první světové válce.

V dějinách středovýchodní Evropy mají zvláštní význam tzv. kmenová vévodství (německy Stammesherzogtümer) Východofranské říše, polostátní útvary zahrnující území obývaná jednotlivými německými kmeny (Sasko, Franky, Bavorsko, Švábsko, přičemž vzhledem k době svého vzniku se k nim počítá i Lotrinsko, které však postrádalo tento kmenový základ).

Vévodství se vyskytovala také na českém území. Např. v letech 1818–1832 vévodství zákupské, určené pro Orlíka, syna císaře Napoleona I. [1]

Některá vévodství editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. ŠIMEK, Jiří. Povídání o Zákupech. 2. vyd. Zákupy: Město Zákupy, 2004. ISBN 80-239-4495-9. S. 30. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat