Gaskoňské vévodství

historický státní útvar

Gaskoňské nebo Vasconské vévodství (baskicky Baskoniako dukerria, okcitánsky Ducat de Gasconha, francouzsky Duché de Gascogne nebo Duché de Vasconie) neboli Gaskoňsko či Vasconie, byl středověký státní útvar existující mezi lety 602 a 1453 v jihozápadní Francii a částečně zasahující do severního Španělska, ve středověku sousedilo na severu s Akvitánií a na západě s hrabstvím Toulouse, na jihu s Aragonií, Navarrou a hrabstvím Barcelony.

Gaskoňské vévodství
Baskoniako dukerria
Ducat de Gasconha
Duché de Gascogne (Vasconie)
 Novempopulanie 6021453 Gaskoňsko 
Guyenne 
Armagnac 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Vasconie neboli Gaskoňsko (zelené) v roce 1150
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
zánik:
1453 – připojení k Francii
státní útvary a území
předcházející:
Novempopulanie Novempopulanie
následující:
Gaskoňsko Gaskoňsko
Guyenne Guyenne
Armagnac Armagnac

Historie Editovat

Počátky Gaskoňska sahají až do raného středověku. Prapůvodní Wasconie byla vytvořena franskými Merovejci jako pohraniční marka pro jejich Franskou říši, hraničila s říší Vizigótů a po jejím pádu se stala dějištěm vpádu muslimů do nitra Evropy.

Po sériích povstání proti Frankům, znovu nabyté svobody a její opakované ztráty, bylo Gaskoňsko v roce 1053 dobyto Akvitánským vévodstvím. Spolu s Anglií a dalšími pevninskými vévodstvími tvořily součást velké říše Anjouovců (Plantagenetů). Od roku 1204 si titul gaskoňského vévody přisvojili angličtí králové této dynastie.

Gaskoňské vévodství až do Stoleté války mezi Anglií a Francií náleželo ke kontinentálnímu panství Plantagenetů, jenže během Stoleté války, která skončila porážkou Anglie a ztrátou všech jejích pevninských území ve prospěch Francie, bylo i Gaskoňsko dobyto a připojeno k Francii, a to králem Karlem V. Francouzským. V roce 1453 bylo plně začleněno k Francii v rámci vévodství Guyenne (zkomolenina Akvitánie) a jako samostatný státní útvar přestal definitivně existovat.

Až do Velké francouzské revoluce bylo Gaskoňsko jednou z francouzských provincií.

Symbolika Editovat

Členění Editovat

Vévodství bylo rozděleno mezi hrabství, vikomství a tři samostatná panství (baronie). Hrabství a vikomství se dále dělila na jednotlivá panství.

Odkazy Editovat

Reference Editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Duchy of Gascony na anglické Wikipedii.

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat