Seznam památek v Olomouci podle architektonických stylů

seznam na projektech Wikimedia

V architektuře města Olomouce jsou zastoupeny všechny architektonické styly, od románského slohu po současnost. Historická část města je od roku 1971 podle výnosu Ministerstva kultury ČSR čj. 6.489/71-II/2, o prohlášení historického jádra města Olomouce za památkovou rezervaci, chráněna jako městská památková rezervace (druhá největší památková rezervace v Česku).

Městská památková rezervace – model historické části města přidaný na Horní náměstí během jeho úprav v letech 1998–2001
Sloup Nejsvětější Trojice
Část centra Olomouce s Horním náměstím

Nejvýznamnější památkou na území města je sloup Nejsvětější Trojice zapsaný v roce 2000 na seznam světového dědictví UNESCO.

Národními kulturními památkami na území Olomouce jsou:

Dalšími významnými stavbami jsou např. olomoucká radnice s orlojem, měšťanské a šlechtické paláce, mnoho významných kostelů a další. V Olomouci jsou kostely katolické, pravoslavné, husitské i evangelické, a byla zde i synagoga. Na architektonických plánech města se podílel např. Camillo Sitte a další.

Románská architektura editovat

 
Nelomený oblouk románského slohu ve Zdíkově paláci
 • Zdíkův palác (dříve Přemyslovský palác)
 • barokní kaple svaté Barbory v Olomouci stojí na románských základech hlavní věže olomouckého hradu. Jednalo se o okrouhlou obytnou hlásku z poloviny 12. století, první stavbu tohoto typu v České republice importovanou z Německa.
 • kostel z 12. století, jehož základy byly objeveny pod dlažbou Dolního náměstí v blízkosti dnešní Neptunovy kašny

Gotická architektura editovat

 
Křížová chodba ve Zdíkově paláci

Renesanční architektura editovat

 
Edelmannův palác
 • měšťanské domy
  • „U zlatého beránka“ (Denisova ul. 28)
  • měšťanské domy (Dolní náměstí 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 23, Purkrabská 5 a 6)
  • renesanční měšťanské domy s barokním průčelím (ul. 8. května 35 a 37)
  • domy s renesančními arkýři (Dolní náměstí 49, 13, 14)
  • renesanční arkáda v zadním dvoře domu (Dolní náměstí 6)
  • mnoho domovních portálů na měšťanských domech

Barokní architektura editovat

 
Klášter Hradisko
 
Arkýř na Hauenschildově paláci

Barokní a klasicistní pevnostní architektura editovat

Hlavní článek: pevnost Olomouc

Rokoko editovat

 • dům s bohatou rokokovou výzdobou (Dolní náměstí 47)

Klasicismus a empír editovat

 
Dveře klasicistního stylu na domě U zlaté štiky

Historismus 19. století editovat

Neorománská a neobyzantská architektura editovat

 • soubor hřbitovních kaplí různých vyznání na ústředním hřbitově
 • synagoga (zničena za nacistické okupace) v byzantsko-orientálním stylu, návrh Jakob Gartner
 • pravoslavný chrám svatého Gorazda postavený ve východním byzantském stylu v roce 1939

Neogotická architektura editovat

Neorenesanční architektura editovat

 
Neorenesanční budova Komenia

Neobarokní architektura editovat

Secesní architektura editovat

 
Secesní mozaika ve vchodu vily Primavesi
 
Secesní dům U Smékalů v Riegrově ulici 10

Architektura 20. století editovat

Neoklasicismus a monumentalismus editovat

Kubismus editovat

 
Rondokubistická budova bývalé Moravskoslezské banky s freskami a sgrafity od Jano Köhlera

Modernismus 20. a 30. let 20. století editovat


Funkcionalismus editovat

 
Budova krematoria
 • krematorium na třídě Míru z let 1931–1932
 • Nakládalova vila v ulici Polívkova 35 z roku 1936 – projektoval Lubomír Šlapeta
 • Vila Františka a Ludmily Kousalíkových z roku 1936 v ulici Na vozovce 33, architekt: Lubomír Šlapeta
 • administrativní a skladištní budova ASO v Legionářské ulici z let 1931–1935
 • obchodní dům Baťa v Riegrově ulici z let 1931–1932, architekt: Vladimír Karfík
 • Vila Rudolfa Seidlera z roku 1935 v ulici Václavkova 2, architekt: Jacques Groag
 • Vila Pauly a Hanse Briessových z let 1933–1935 v ulici Na vozovce 12, architekt: Jacques Groag
 • Sbor Prokopa Holého v Olomouci-Černovíře, projektoval a postavil Jan Komrska, 1938–1940

Socialistický realismus editovat

Bruselský styl a neofunkcionalismus editovat

Brutalismus editovat

 
Obchodní dům Prior

Postmoderní architektura editovat

 • obchodní pasáž v paláci U zeleného stromu na Horním náměstí 26
 • hotel Gemo na Třídě Svobody od architekta Petra Braunera (1994)
 • obytný dům Pyramida v Okružní ulici
 • interiér cukrárny Mahler na Horním náměstí z roku 1992 – architekt Otto Schneider

Minimalismus a současná architektura editovat

 
Vila na sile

Lidová architektura editovat

 • kostel Panny Marie Pomocnice dostavěný roku 1907 v Jiráskově ulici v Olomouci-Hodolanech (obrázek)
 •  
  Replika dřevěné zvonice v Bezručových sadech
  dřevěná zvonička z roku 1920, přenesena 1969, nahrazena replikou 2019 (Bezručovy sady)

Regionalistická architektura editovat

Seznam dalších významných staveb editovat

Vily editovat

Paláce a domy editovat

 
Bývalý dominikánský klášter, dnes kněžský seminář Teologické fakulty Univerzity Palackého
 
Budova Slovanského gymnázia
 • Handkův dům (Ztracená č. 10) (obrázek dveřního portálu)
 • Dům Leo Falla (Denisova č. 35, č. p. 291)
 • Dům U zlatého rytíře (Denisova č. 17)
 • Dům U Sedmi Ďáblů (Denisova č. 7)
 • Podštatského palác (Ztracená č. 2)
 • Dům U zlaté štiky (Horní náměstí)
 • Dům U černého psa (Horní náměstí)
 • Dům Petra Pino (Horní náměstí 15, Školní ul. 2)
 • Dům „U zlatého jelena“ (Horní náměstí 16)
 • čtvrtý poštovní dům (Horní náměstí 18)
 • císařská pošta (Horní náměstí 26)
 • první poštovní dům z roku 1589 (Riegrova ul. č. 19)
 • Dům Lípy slovanské (Riegrova ul. č. 33)
 • Spannerův dům (ul. 8. května 22)
 • budova pěveckého spolku Žerotín z roku 1928 (Sokolská 17)
 • bývalý kupecký dům s arkádami a malovanými trámovými stropy v patře (Dolní náměstí 7)
 • dům „U černého koně“ (Dolní náměstí 44)
 • masné krámy z roku 1586 s divadlem v patře (Dolní náměstí 40)
 • třetí poštovní dům „U žlutého lva“ (Dolní náměstí 34)
 • tři bývalé kupecké domy z 15. století (Dolní náměstí 2, 3 a 4)
 • Žerotínův dům či Žerotínský palác, později městské purkrabství (Purkrabská 2)
 • domy na Žerotínově náměstí č. 4 až 12 jsou renesanční a barokní
 • bývalý jezuitský seminář z roku 1720, dnes Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní náměstí 1)
 • vikářský dům Ignáta Wurma z 18. století (Wurmova ul. 1)

Jiné editovat

 • bývalá nová katedrální škola z let 1562 a 1827 (Mlčochova 3)
 • první budova Stavovské akademie z roku 1725 (Křížkovského 5)
 • druhá budova Stavovské akademie z roku 1773 (Sokolská 21)
 • část budovy Mořických kasáren z 2. poloviny 18. století (Zámečnická 3)
 • Mořická fara z roku 1683 (Opletalova ul. 10)
 • bývalý měšťanský pivovar z roku 1716 (Lafayettova ul. 12 a 14)
 • bývalá občanská beseda (Dolní náměstí 29, dnes banka)
 • bývalý měšťanský špitál upravený roku 1778 (Kateřinská 8)

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • Kšír J. (1969) Olomoucké renesanční portály. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 24, Vlastivědný ústav v Olomouci, Olomouc, 36 pp.
 • Nather, William (2005, 2006) Kroniky olomouckých domů. Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • Pojsl M. & Londin V. (2003) Dvanáct století naší architektury. Olomouc s. r. o., Olomouc, 208 pp., ISBN 80-7182-163-2
 • Zatloukal, Pavel (1981) Olomoucká architektura 1900–1950. Olomouc
 • Zatloukal, Pavel (1983) Olomoucká architektura 1950–1983. Olomouc.
 • Zatloukal, Pavel (2002) Příběhy z dlouhého století. Olomouc, ISBN 80-85227-49-5
 • Česká republika – architektura XX. století, Díl I. Morava a Slezsko, editoři: Michal Kohout, Stephan Templ, Pavel Zatloukal, Praha : Zlatý řez, 2005, ISBN 80-902810-2-8

Filmové záznamy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat