Otevřít hlavní menu

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého

Fakulta zdravotnických věd (FZV) Univerzity Palackého v Olomouci byla založena jako osmá fakulta univerzity na základě rozhodnutí Akademického senátu UP 27. února 2008 osamostatněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty UP.

Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
Facultas Sanitatis Artium
Faculty of Health Sciences
Vedení fakulty
Děkan doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Proděkanka Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
Proděkan prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
Proděkanka Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA
Proděkanka Doc. PhDr.Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Předseda AS Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Tajemnice Mgr. Lenka Doleželová
Statistické údaje k roku 2012
Studenti 671[1]
Základní informace
Datum založení 2008
Status veřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresa Tř. Svobody 8
771 11 Olomouc
Telefon 585 632 852
E-mail romana.schneeweissova@upol.cz
Souřadnice
www.fzv.upol.cz

Ústavy Fakulty zdravotnických věd UPEditovat

 • Ústav ošetřovatelství
 • Ústav fyzioterapie
 • Ústav radiologických metod
 • Ústav společenských a humanitních věd
 • Ústav zdravotnického managementu
 • Ústav porodní asistence

Vedení fakultyEditovat

 • doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA – děkan
 • Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. – proděkanka pro tudijní, sociální a pedagogické záležitosti
 • prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
 • MUDr. Jan Galuszka, Ph.D. – proděkan pro vnější a vnitřní záležitosti a zahraniční spolupráci
 • Mgr. Lukáš Merz – předseda akademického senátu tajemník
 • Ing. Marie Fialová – tajemnice

Seznam děkanů Fakulty zdravotnických věd UPEditovat

od do děkan(ka) další údaje
3. března 2009 březen 2012 doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. rezignovala ze zdravotních důvodů
31. března 2012 28. února 2013 Mgr. Věra Vránová, Ph.D. pověřena výkonem funkce děkana FZV UP
do konce prvního funkčního období děkana
1. března 2013 doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA[3]

ReferenceEditovat

 1. Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2012 [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [cit. 2014-04-06]. Dostupné online. 
 2. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz. Dostupné online. 
 3. Článek v Žurnálu UP