Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec

Seznam kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BednárecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37003951)


 
   
20185/3-1745
Pam. katalog
MIS
Bednárec při čp. 24
49°11′45,6″ s. š., 15°5′29,78″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BednárečekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37003937)


   
18111/3-1747
Pam. katalog
MIS
Bednáreček v zahradě čp. 45
49°12′36,93″ s. š., 15°8′30,06″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37003916)


 
   
23623/3-1746
Pam. katalog
MIS
Bednáreček náves
49°12′35,4″ s. š., 15°8′40,17″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BlažejovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Alžběty (Q29981655)


 
   
36327/3-1759
Pam. katalog
MIS
Blažejov 49°8′32,21″ s. š., 15°5′49,51″ v. d. Kostel sv. Alžběty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vítkův hrádek (Q2536208)


 
   
36150/3-1758
Pam. katalog
MIS
Dvoreček severozápadně od Blažejova, na ostrohu nad Hamerským potokem
49°8′40,51″ s. š., 15°5′41,7″ v. d.
Zřícenina hradů z první poloviny 13. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 11 (Q33250994)


   
33957/3-1760
Pam. katalog
MIS
Malý Ratmírov Malý Ratmírov 11
49°8′36,45″ s. š., 15°7′20,77″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 13 (Q33251624)


 
   
16512/3-2038
Pam. katalog
MIS
Mutyněves Mutyněves 13, náves
49°9′48,52″ s. š., 15°7′35,15″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 28 (Q33254238)


 
   
45802/3-2070
Pam. katalog
MIS
Oldřiš Oldřiš 28
49°9′38,35″ s. š., 15°6′15,3″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Balvan s mísou (Q38039877)


 
   
31492/3-2069
Pam. katalog
MIS
Oldřiš při cestě do Malého Ratmírova
49°9′21,34″ s. š., 15°6′55,38″ v. d.
Přírodní výtvor - balvan s mísou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38039869)


 
   
22285/3-2068
Pam. katalog
MIS
Oldřiš U bašty
49°9′18,3″ s. š., 15°6′42,06″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BořetínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka II. (Q37008797)


   
30507/3-1763
Pam. katalog
MIS
Bořetín směr Strmilov
49°10′58,58″ s. š., 15°12′21,96″ v. d.
Boží muka II.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka I. (Q37008812)


 
   
32889/3-1763
Pam. katalog
MIS
Bořetín směr Palupín
49°11′11,61″ s. š., 15°12′53,86″ v. d.
Boží muka I.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33522207)


 
   
17826/3-1761
Pam. katalog
MIS
Bořetín Bořetín 1
49°11′17,34″ s. š., 15°12′49,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BřezinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q36867505)


   
32364/3-1767
Pam. katalog
MIS
Březina při silnici do Drunce
49°17′26,76″ s. š., 14°55′3,15″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Jana Křtitele (Q36867488)


   
30323/3-1768
Pam. katalog
MIS
Březina při silnici do Deštné, při čp. 3
49°17′21,91″ s. š., 14°54′49,99″ v. d.
Kaplička sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q36867520)


   
15844/3-1769
Pam. katalog
MIS
Březina v plotu predzahrádky v čp. 11
49°17′28,98″ s. š., 14°54′42,59″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q36867537)


 
   
16743/3-1770
Pam. katalog
MIS
Březina náves
49°17′26,56″ s. š., 14°54′34,89″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BudečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Budeč (Q29398057)


 
   
29430/3-1772
Pam. katalog
MIS
Budeč Budeč 1
49°5′8,81″ s. š., 15°35′18,6″ v. d.
Renesanční zámek, částečně upravený v baroku a doplněný empírově v 1. polovině 19. století. Soubor budov kolem třístranného obdélného dvora původně s rybníčkem uprostřed, navazující na hřbitovní zeď. K zámku přiléhá budova fary (samostatná památka). Památkový katalog v nedatovaném záznamu o stavu památkové hodnoty uvádí, že „v současné době“ je zámek včetně interiérů obnoven (ne vždy citlivě) a je v dobrém stavu. Sýpka je podle tohoto záznamu „dnes“ nevyužita, v „předchozím období“ sloužila jako klub a je nutná obnova sýpky a transformace objektu bývalých chlévů na zařízení odpovídající historickému prostředí kulturní památky. Podle Památkového katalogu dnes zámek plní výchovnou a společenskou funkci.

Poznámka: 11. května 2019 postihl požár 15 metrů široké a 100 metrů dlouhé jihovýchodní křídlo zámku, které sloužilo jako víceúčelová budova: kulturní dům s tělocvičnou pro děti ze základní školy a hasičská zbrojnice.[1] Obec vyhlásila sbírku na obnovu budovy.[2]
Památkově chráněno od roku 1963.  

Fara (Q29398043)


 
   
23956/3-1772
Pam. katalog
MIS
Budeč Budeč 33
49°5′10,25″ s. š., 15°35′20,08″ v. d.
Fara. Patrová zděná budova s polovalbovou střechou stojí západně od kostela v severovýchodní části areálu zámku. Objekt navazuje na východní průčelí severního křídla zámku, s nímž má společnou střechu a sjednocené severní a jižní průčelí.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kostel Zvěstování Panny Marie (Q29981704)


 
   
35354/3-1773
Pam. katalog
MIS
Budeč st. 2, pp. 479/1, 479/2
49°5′11,17″ s. š., 15°35′23,99″ v. d.
Kostel Zvěstování Panny Marie s křížem (na severní straně kostela) a ohradní zdí (na jihovýchodní straně od kostela, kolem bývalého hřbitova). Jednolodní orientovaný vrcholně gotický kostel s polygonálním presbytářem, sedlovou střechou a hranolovou věží stojí na návsi, na jihozápadním okraji obce Budeč, východně od zámku.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37024456)


 
   
85341/3-1774
Pam. katalog
MIS
Budeč východně za kostelem, pp. 1755/2
49°5′11,88″ s. š., 15°35′25,97″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1727 stojí na návsi, poblíž hlavní komunikace, severovýchodně od presbytáře kostela.

Památkově chráněno od roku 1963.  

BudíškoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37025268)


 
   
36691/3-1777
Pam. katalog
MIS
Budíškovice proti zámku
49°4′33,82″ s. š., 15°31′51,03″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37025284)


   
16762/3-1776
Pam. katalog
MIS
Budíškovice při čp. 88
49°4′50,59″ s. š., 15°31′40,94″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Budíškovice (Q31783446)


 
   
29143/3-1775
Pam. katalog
MIS
Budíškovice Budíškovice 1
49°4′32,41″ s. š., 15°31′53,18″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pamětní kámen (Q37025252)


   
31210/3-1778
Pam. katalog
MIS
Budíškovice směr k myslivně Zavadilce
49°4′24,53″ s. š., 15°30′32,08″ v. d.
Pamětní kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38042852)


 
   
19587/3-2073
Pam. katalog
MIS
Ostojkovice směr Baňovice
49°1′44,5″ s. š., 15°30′18,34″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

CepEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q30731997)


 
   
47431/3-5693
Pam. katalog
MIS
Cep Cep 10
48°55′8,22″ s. š., 14°48′14,54″ v. d.
Uzavřený vierkant s množstvím stodol je situován mimo hlavní komunikaci při jižním okraji vesnice, na lehce vyvýšeném místě. Patří k nejrozsáhlejším usedlostem v okolí. Podle mapy stabilního katastru stávala uzavřená usedlost, na jižní straně zděná, na parcele již na počátku 19. století (1827), západní a severní stodoly přibyly ve druhé polovině 19. století, podle údaje ve štítu obytného stavení další přestavba proběhla v roce 1918. Ve druhé polovině 20. století byly v prostoru chlévů vestavěny nové příčky a byla zde zřízena garáž a dílna. Novodobé zásahy minimální.

Památkově chráněno od 29. ledna 1988.

Socha svatého Adolfa (Q38486907)


   
106065
Pam. katalog
MIS
Cep 2,5 km jihojihozápadně od železniční zastávky Majdalena, na severovýchodní straně křížení lesních cest Třetí alej a Knížete Jana, pp. 1030/82
48°55′41,17″ s. š., 14°51′27,51″ v. d.
Socha svatého Adolfa, postavena roku 1913 na počest osmdesátých narozenin schwarzenberského knížete Josefa Adolfa, dílo vídeňského sochaře Theodora Franze Maria Khuena.

Památkově chráněno od 14. dubna 2017.

České VeleniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Pomník Rudé armády


 
   
11334/3-1794
Pam. katalog
MIS
České Velenice Revoluční, T. G. Masaryka, proti čp. 224, pp. 1254
48°46′6,57″ s. š., 14°57′49,15″ v. d.
Podstavec z opracovaných kvádrů. Na něm žulový pilíř s okosenými hranami a na něm azbukou nápis спасибо a československý státní znak. Autor a datace neznámé. Památková ochrana byla zrušena s odůvodněním, že památník má pouze symbolický charakter a postrádá umělecké hodnoty.

Památkově chráněno od roku 1963.  
Památková ochrana zrušena 12. ledna 1996.

ČíměřEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiljí (Q29982338)


 
   
29984/3-1804
Pam. katalog
MIS
Číměř ve středu obce
49°3′36,05″ s. š., 15°4′23,3″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q36864413)


   
21541/3-1806
Pam. katalog
MIS
Číměř při silnici do Nové Bystřice
49°3′19,46″ s. š., 15°4′38,31″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna (Q36864428)


 
   
14426/3-1805
Pam. katalog
MIS
Číměř náves
49°3′39,36″ s. š., 15°4′26,22″ v. d.
Kašna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37174660)


 
   
37024/3-1885
Pam. katalog
MIS
Dobrá Voda 49°3′46,38″ s. š., 15°6′12,88″ v. d. Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37456108)


 
   
38388/3-1995
Pam. katalog
MIS
Lhota směr Jindřichův Hradec
49°2′25,13″ s. š., 15°4′0,06″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37456085)


 
   
32258/3-1996
Pam. katalog
MIS
Lhota na hrázi rybníka, u čp. 20
49°2′29,91″ s. š., 15°4′19,37″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38094756)


   
14329/3-1887
Pam. katalog
MIS
Sedlo lesní trať V lazu, pp. 1281/1
49°1′56,52″ s. š., 15°1′6,35″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: Dříve MonumNet uváděl les U homolky v části Dolní Lhota obce Stráž nad Nežárkou.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČlunekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 61 (Q33413074)


 
   
22075/3-1807
Pam. katalog
MIS
Člunek Člunek 61
49°6′35,31″ s. š., 15°7′43,66″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Střed obce, u silnice do Kunějova
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33413086)


 
   
32848/3-1810
Pam. katalog
MIS
Člunek Člunek 84
49°6′41,52″ s. š., 15°7′34,33″ v. d.
Fara

Poznámka: Střed obce, u kostela
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q30013605)


 
   
37145/3-1809
Pam. katalog
MIS
Člunek 49°6′41,71″ s. š., 15°7′35,65″ v. d. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ústřední kříž (Q36863321)


 
   
34728/3-1811
Pam. katalog
MIS
Člunek hřbitov
49°6′40,15″ s. š., 15°7′30,47″ v. d.
Krucifix - ústřední kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 42 (Q36863342)


 
   
36569/3-1808
Pam. katalog
MIS
Člunek Člunek 42, jižní část obce, při cestě do Kunějova
49°6′30,94″ s. š., 15°7′41,85″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: bez hospodářských budov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 33 (Q33524638)


 
   
44144/3-6011
Pam. katalog
MIS
Kunějov Kunějov 33
49°5′16,05″ s. š., 15°7′26,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 26. listopadu 1990.

Kaple svatého Floriána (Q37469279)


 
   
35098/3-2009
Pam. katalog
MIS
Lomy náves
49°6′43,34″ s. š., 15°9′30,33″ v. d.
Kaple sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DobrohošťEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q37174015)


   
42012/3-1754
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť vrch Stařeček
49°4′38,3″ s. š., 15°28′58,75″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Krunvald (Q18746109)


 
   
32729/3-1756
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť 49°4′55,55″ s. š., 15°30′48,48″ v. d. Hrad Krunvald, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q37174051)


 
   
22690/3-1755
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť při kapli
49°4′44,14″ s. š., 15°29′21,25″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37174031)


 
   
23896/3-1753
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť náves
49°4′44,29″ s. š., 15°29′21,12″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní PěnaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 3 (Q30860059)


   
14471/3-1892
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna Dolní Pěna 3
49°6′38,84″ s. š., 15°0′53,44″ v. d.
Venkovská usedlost. Zděná uzavřená čtyřúhelná usedlost z poloviny 19. století, čelní strana uzavřená zdí s vjezdem, dvouštítové průčelí, dochovaný špýchar.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 20 (Q30860060)


   
17286/3-1889
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna Dolní Pěna 20
49°6′40,61″ s. š., 15°1′33,42″ v. d.
Venkovská usedlost. Uzavřený patrový dvorec kolem čtyřúhelného dvora. Budovy jsou přízemní se sedlovými střechami, dvouštítové průčelí se slohovými prvky doznívajícího empiru.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 26 (Q37177570)


   
105925
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna Dolní Pěna 26
49°6′39,14″ s. š., 15°1′54,03″ v. d.
Uzavřená čtyřstranná venkovská usedlost typu vierkant, dle datace na průčelí z roku 1874, na místě starší usedlosti zachycené na císařském otisku stabilního katastru z roku 1828, ve svahu na východním konci vsi. Obytná budova, sýpka, stodola, kolna, klenuté chlévy včetně kamenných sloupů a kamenných koryt podél obvodových stěn, dvůr

Památkově chráněno od 24. listopadu 2016.

Římský most (Q37177611)


   
18061/3-1891
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna na příjezdové cestě k čp. 36
49°6′36,65″ s. š., 15°1′30,59″ v. d.
Silniční most - mostek "římský most". Kamenný jednoobloukový mostek, údajně z 18. století, stával nedaleko čp. 36 v Dolní Pěně. Přemosťoval potok protékající obcí. Při melioračních úpravách někdy v 70. letech byl zasypán a dnes není viditelný. Nelze ověřit jeho existenci.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Mostek s kapličkou a sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37177589)


 
   
36766/3-1890
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna na příjezdu k usedlosti čp. 61
49°6′36,07″ s. š., 15°0′41,24″ v. d.
Silniční most - kamenný klenutý mostek s kapličkou a sochou sv. Jana Nepomuckého, z roku 1762.
  • mostek, pp. 469/1. Masivní, jednoobloukový, levošikmý, s křídly, bez zídek. Vyzděn z lomového neomítaného kamene na maltu vápennou. Délka mostu nepatrná, šířka naopak velká. Klenba mostu je polokruhová.
  • výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého, st. 75. V ose na západní straně mostu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Dolní ŽďárEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Terezie z Avily (Q37178689)


 
   
51189/3-6223
Pam. katalog
MIS
Dolní Žďár 49°5′58,56″ s. š., 14°59′14,39″ v. d. Kaple sv. Terezie z Avily

Památkově chráněno od 30. října 2001.

DomanínEditovat

Do katastrálního území Domanín u Třeboně zasahuje rybník Svět a leží v něm Opatovický rybník, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 31 (Q33309503)


 
   
37854/3-1896
Pam. katalog
MIS
Domanín Domanín 31
48°58′20,16″ s. š., 14°44′29,95″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Anděla Strážce (Q37179332)


 
   
38488/3-2359
Pam. katalog
MIS
Domanín park u Schwarzenberské hrobky
48°59′14,97″ s. š., 14°46′40,2″ v. d.
Socha Anděla Strážce

Poznámka: původně u Opatovického mlýna
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Schwarzenberská pohřební kaple s parkem (Q12051087)


 
   
16939/3-2345
Pam. katalog
MIS
Domanín při rybníku Svět
48°59′38,07″ s. š., 14°45′56,29″ v. d.
Pohřební kaple Schwarzenberská, s parkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q30013677)


 
   
14140/3-2344
Pam. katalog
MIS
Domanín 48°59′40,82″ s. š., 14°45′34,97″ v. d. Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Václava (Q37179319)


 
   
102401
Pam. katalog
MIS
Domanín 48°58′18,21″ s. š., 14°44′22,84″ v. d. Kaple sv. Václava

Památkově chráněno od 11. července 2007.

DoňovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37172881)


   
27559/3-1899
Pam. katalog
MIS
Doňov směr Soběslav
49°12′51,86″ s. š., 14°46′7,93″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37172908)


 
   
35462/3-1897
Pam. katalog
MIS
Doňov náves
49°12′47,37″ s. š., 14°46′31,38″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37172895)


   
46560/3-1898
Pam. katalog
MIS
Doňov směr Lžín
49°12′51,48″ s. š., 14°47′4,74″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DunajoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q37266829)


 
   
29433/3-1900
Pam. katalog
MIS
Dunajovice při čp. 42
49°2′1,45″ s. š., 14°41′36,9″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dvory nad LužnicíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Panny Marie (Q30013881)


 
   
32666/3-1901
Pam. katalog
MIS
Dvory nad Lužnicí 48°51′8,98″ s. š., 14°54′2,5″ v. d. Kostel P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30860935)


 
   
26971/3-1902
Pam. katalog
MIS
Dvory nad Lužnicí Dvory nad Lužnicí 42
48°51′8,46″ s. š., 14°54′4,14″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

FrahelžEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q30869981)


 
   
47432/3-5694
Pam. katalog
MIS
Frahelž Frahelž 11
49°7′3,68″ s. š., 14°43′58,04″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HamrEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 9 (Q33314925)


 
   
47442/3-5704
Pam. katalog
MIS
Hamr Hamr 9
48°57′3,56″ s. š., 14°54′54,79″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37271555)


 
   
12414/3-6047
Pam. katalog
MIS
Hamr 48°57′7,74″ s. š., 14°54′52,83″ v. d. Výklenková kaplička

Památkově chráněno od 19. ledna 1993.

HatínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Šebestiána (Q37315194)


 
   
22792/3-1906
Pam. katalog
MIS
Jemčina při silnici do Jindřichova Hradce
49°6′1,68″ s. š., 14°51′51,56″ v. d.
Socha sv. Šebestiána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Jemčina (Q12024492)


 
   
17644/3-1903
Pam. katalog
MIS
Jemčina Jemčina 1
49°5′50,32″ s. š., 14°51′13,36″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svaté Tekly (Q37315175)


 
   
28443/3-1905
Pam. katalog
MIS
Jemčina při silnici do Jindřichova Hradce
49°6′2,37″ s. š., 14°51′51,12″ v. d.
Socha sv. Tekly

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 13 (Q33249243)


   
32908/3-1904
Pam. katalog
MIS
Jemčina Jemčina 13, v Evženově údolí
49°7′34,43″ s. š., 14°49′51,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní MeziříčkoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hraniční kámen (Q37284722)


 
   
25374/3-2239
Pam. katalog
MIS
Horní Meziříčko u silnice mezi Strmilovem a Studenou
49°10′0,25″ s. š., 15°14′13,34″ v. d.
Hraniční kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní PěnaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q37285308)


 
   
32042/3-1910
Pam. katalog
MIS
Horní Pěna Horní Pěna 1, v obci
49°6′24,32″ s. š., 15°2′26,14″ v. d.
Fara s omezením: bez objektu chlévů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Michaela (Q30013919)


 
   
17034/3-1909
Pam. katalog
MIS
Horní Pěna 49°6′22,33″ s. š., 15°2′24,02″ v. d. Kostel sv. Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q37285292)


 
   
35173/3-1911
Pam. katalog
MIS
Horní Pěna náves
49°6′20,35″ s. š., 15°2′26,46″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie Loretánské (Q37818385)


 
   
102022
Pam. katalog
MIS
Malíkov nad Nežárkou 49°5′43,31″ s. š., 15°0′36,59″ v. d. Kaple Panny Marie Loretánské

Památkově chráněno od 14. listopadu 2006.

Horní RadouňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37285867)


 
   
16138/3-1913
Pam. katalog
MIS
Horní Radouň nad čp. 71
49°15′39,37″ s. š., 15°0′23,9″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní SkrýchovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37286145)


 
   
17303/3-2121
Pam. katalog
MIS
Horní Skrýchov při železniční zastávce
49°10′18,37″ s. š., 15°1′56,07″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37286133)


   
46828/3-2123
Pam. katalog
MIS
Horní Skrýchov poblíž pily
49°10′21,25″ s. š., 15°2′50,39″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní SlatinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Antonína (Q37286173)


 
   
22790/3-1915
Pam. katalog
MIS
Horní Slatina při silnici do Budíškovic
49°5′20,3″ s. š., 15°33′57,73″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Antonína

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q30013989)


 
   
19429/3-1914
Pam. katalog
MIS
Horní Slatina východní část obce
49°5′25,81″ s. š., 15°34′13,98″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pamětní kámen (Q37286160)


   
19930/3-1916
Pam. katalog
MIS
Horní Slatina při silnici do Budíškovic
49°5′19,95″ s. š., 15°33′57″ v. d.
Pamětní kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HospřízEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37287809)


 
   
46312/3-1922
Pam. katalog
MIS
Hospříz směr na Střížovice
49°7′55,52″ s. š., 15°5′38,97″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37287827)


   
39371/3-1920
Pam. katalog
MIS
Hospříz směr Otín
49°7′43,38″ s. š., 15°4′54,5″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37287842)


   
17582/3-1921
Pam. katalog
MIS
Hospříz směr na Člunek
49°7′35,82″ s. š., 15°5′22,49″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 26 (Q31030239)


   
21850/3-1918
Pam. katalog
MIS
Hospříz Hospříz 26
49°7′41,74″ s. š., 15°5′7,66″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Nejsvětější Trojice (Q37287858)


   
14298/3-1919
Pam. katalog
MIS
Hospříz 49°7′42,79″ s. š., 15°5′8″ v. d. Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HříšiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37270960)


 
   
20581/3-1927
Pam. katalog
MIS
Hříšice náves
49°6′11,89″ s. š., 15°29′43,98″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37318343)


 
   
36157/3-1791
Pam. katalog
MIS
Jersice náves
49°6′21,03″ s. š., 15°31′40,95″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jarošov nad NežárkouEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa s farou (Q30014128)


 
   
14048/3-1946
Pam. katalog
MIS
Jarošov nad Nežárkou 49°11′20,21″ s. š., 15°3′55,07″ v. d. Kostel sv. Prokopa s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q37304455)


 
   
14826/3-1949
Pam. katalog
MIS
Jarošov nad Nežárkou přes Žirovnici, pod kostelem
49°11′18,69″ s. š., 15°3′57,11″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37304444)


   
45151/3-1947
Pam. katalog
MIS
Jarošov nad Nežárkou směr Jindřichův Hradec
49°11′10,27″ s. š., 15°3′31,97″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37990593)


 
   
39089/3-1923
Pam. katalog
MIS
Nekrasín směr Jarošov
49°12′49,85″ s. š., 15°4′18,26″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 9 (Q30793467)


 
   
35424/3-1924
Pam. katalog
MIS
Nekrasín Nekrasín 9
49°12′55,3″ s. š., 15°4′25,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Q38227638)


 
   
34866/3-2377
Pam. katalog
MIS
Zdešov náves
49°13′43,97″ s. š., 15°7′37,11″ v. d.
Kaple Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JilemEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37323464)


   
35134/3-1951
Pam. katalog
MIS
Jilem směr Strmilov
49°10′24,92″ s. š., 15°15′42,35″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 13 (Q31824319)


 
   
18349/3-1950
Pam. katalog
MIS
Jilem Jilem 13
49°10′33,92″ s. š., 15°16′1,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KačlehyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37337103)


 
   
20087/3-1959
Pam. katalog
MIS
Kačlehy náves, u rybníka
49°6′31,8″ s. š., 15°4′37,5″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37337119)


 
   
31522/3-1960
Pam. katalog
MIS
Kačlehy při čp. 63
49°6′29,55″ s. š., 15°4′33,17″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný MalíkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svaté Anny (Q37339168)


 
   
16247/3-1961
Pam. katalog
MIS
Kamenný Malíkov náves
49°12′45,05″ s. š., 15°7′15,64″ v. d.
Kaplička sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný obloukový most se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37339154)


 
   
47556/3-5896
Pam. katalog
MIS
Kamenný Malíkov přes Nežárku
49°12′40,62″ s. š., 15°7′22,34″ v. d.
Silniční most kamenný obloukový, se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KlecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fuglhaus (Q12016712)


 
   
20802/3-1972
Pam. katalog
MIS
Klec při rybníku Kleč
49°5′29,85″ s. š., 14°45′51,78″ v. d.
Zřícenina hradu Fuglhaus

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní RadouňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37427781)


 
   
24590/3-1975
Pam. katalog
MIS
Kostelní Radouň hřbitov
49°13′25,41″ s. š., 15°0′39,05″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Víta s farou (Q30014226)


 
   
37565/3-1974
Pam. katalog
MIS
Kostelní Radouň 49°13′26,32″ s. š., 15°0′39,32″ v. d. Kostel sv. Víta s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní VydříEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poutní kostel Panny Marie (Q22035517)


 
   
37852/3-1979
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří 49°6′10,77″ s. š., 15°25′8,52″ v. d. Kostel poutní, P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31148711)


 
   
34142/3-1978
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří Kostelní Vydří 58
49°6′9,68″ s. š., 15°25′7,03″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q37427818)


   
27607/3-1981
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří 49°6′34,34″ s. š., 15°25′23,5″ v. d. Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Kostelní Vydří (Q31148708)


   
31436/3-1976
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří Kostelní Vydří 2
49°6′27,86″ s. š., 15°25′26,58″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Navštívení Panny Marie (Q30014308)


 
   
23828/3-1980
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří 49°6′29,66″ s. š., 15°25′30,99″ v. d. Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LáseniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn čp. 43 (Q31030207)


 
   
44145/3-6021
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 43
49°4′31,66″ s. š., 14°58′6,6″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 8. dubna 1991.

Dvojice kolářských domů čp. 3 (Q31030219)


 
   
47450/3-5712
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 3
49°4′25″ s. š., 14°58′10,6″ v. d.
Rodinný dům kolářský - dvojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 36 (Q31030231)


 
   
47451/3-5713
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 36
49°4′28,74″ s. š., 14°57′57,24″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 39 (Q33316289)


 
   
47452/3-5714
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 39
49°4′29,55″ s. š., 14°58′1,31″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LodhéřovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q30014367)


 
   
37520/3-2002
Pam. katalog
MIS
Lodhéřov 49°12′47,34″ s. š., 14°57′46,97″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q37467009)


 
   
15175/3-2003
Pam. katalog
MIS
Lodhéřov Lodhéřov 1, jihovýchodně od kostela
49°12′46,27″ s. š., 14°57′47,93″ v. d.
Fara s omezením: bez stodoly a objektu hosp. budov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 81 (Q31877958)


 
   
19675/3-2001
Pam. katalog
MIS
Lodhéřov Lodhéřov 81
49°13′37,06″ s. š., 14°57′33,44″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38140150)


   
38254/3-2256
Pam. katalog
MIS
Studnice směr Pluhův Žďár
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lomnice nad LužnicíEditovat

Do katastrálního území Lomnice nad Lužnicí zasahují též Zlatá stoka, rybník Velký Tisý a rybník Koclířov, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q12031065)


 
   
16312/3-2007
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí náměstí 1. května
49°4′52,45″ s. š., 14°43′10,23″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q31149501)


 
   
33818/3-2005
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí náměstí 1. května 133
49°4′55,44″ s. š., 14°43′7,1″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q30014403)


 
   
29138/3-2006
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí 49°5′0,74″ s. š., 14°42′52,58″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Floriána (Q37468951)


   
25473/3-2008
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí při čp. 45
49°4′51,16″ s. š., 14°42′59,5″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klenutý silniční most č. 1555-1 (Q37468976)


 
   
47558/3-5898
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí přes Zlatou stoku, směr Záblatí
49°5′8,18″ s. š., 14°42′44,7″ v. d.
Silniční most klenutý, id. č. 1555-1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LužniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37812723)


 
   
32153/3-2017
Pam. katalog
MIS
Lužnice při mostě
49°3′45,42″ s. š., 14°45′31,97″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dvůr Rožmberská bašta (Q35823103)


 
   
28953/3-2016
Pam. katalog
MIS
Lužnice Lužnice 40, na sádkách na hrázi Rožmberka
49°3′0,5″ s. š., 14°45′37,62″ v. d.
Zemědělský dvůr Rožmberská bašta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 16 (Q31204086)


 
   
25184/3-2018
Pam. katalog
MIS
Lužnice Lužnice 16
49°3′47,66″ s. š., 14°45′21,1″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 27 (Q31204107)


 
   
47434/3-5696
Pam. katalog
MIS
Lužnice Lužnice 27
49°3′47,12″ s. š., 14°45′24,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 17 (Q31204079)


 
   
47435/3-5697
Pam. katalog
MIS
Lužnice Lužnice 17
49°3′49,5″ s. š., 14°45′22,07″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bobrovna (Q37812718)


 
   
47436/3-5698
Pam. katalog
MIS
Lužnice 49°3′1,33″ s. š., 14°45′38,35″ v. d. Jiná zemědělská stavba - bobrovna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kovárna (Q37812730)


 
   
36292/3-2019
Pam. katalog
MIS
Lužnice severně od návsi
49°3′53,52″ s. š., 14°45′21,17″ v. d.
Kovárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MajdalenaEditovat

Do katastrálního území Majdalena zasahuje též Zlatá stoka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q30014468)


 
   
23016/3-2020
Pam. katalog
MIS
Majdalena východně od středu obce, u školy, st. 25
48°57′55,5″ s. š., 14°51′52,11″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény. Jednoduchá orientovaná pozdněgotická stavba z r. 1534 s apsidovým trojbokým závěrem. Věž přistavěna k hlavnímu průčelí na konci 19. století spolu s prodloužením lodi.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Výklenková kaple se sousoším svatého Huberta (Q38494105)


   
106067
Pam. katalog
MIS
u Hubertovy cesty, 2,75 km severozápadně od Majdaleny, pp. 64/9
48°58′22,51″ s. š., 14°49′23,44″ v. d.
Výklenková kaple se sousoším svatého Huberta, datována 29. srpna 1919.

Památkově chráněno od 14. dubna 2017.

Nová OlešnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q38035804)


 
   
28596/3-2059
Pam. katalog
MIS
Nová Olešná 49°10′32,12″ s. š., 15°9′39,29″ v. d. Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Jana Amose Komenského (Q38035798)


 
   
28424/3-2060
Pam. katalog
MIS
Nová Olešná za vsí
49°10′23,05″ s. š., 15°9′45,14″ v. d.
Pomník Jana Amose Komenského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová VčelniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q38035921)


 
   
24149/3-2064
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice náměstí
49°14′27,07″ s. š., 15°4′19,41″ v. d.
sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Nová Včelnice (Q35823126)


 
   
30620/3-2061
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice Nová Včelnice 1
49°14′22,71″ s. š., 15°4′22,92″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q28760368)


 
   
46609/3-2063
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice po levé straně silnice na Zdoňov
49°14′23,24″ s. š., 15°5′1,78″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38035926)


   
35009/3-2062
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice za vsí
49°14′37,64″ s. š., 15°4′3,77″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q38035930)


 
   
47554/3-5894
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice přes potok, ve směru na Zdešov
49°14′21,78″ s. š., 15°4′30,12″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová Ves nad LužnicíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Věžový vodojem (Q38036122)


 
   
102467
Pam. katalog
MIS
Nová Ves nad Lužnicí 48°48′30,25″ s. š., 14°56′2,37″ v. d. Vodojem věžový

Památkově chráněno od 14. srpna 2007.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q30014610)


 
   
44143/3-6036
Pam. katalog
MIS
Krabonoš 48°48′24,38″ s. š., 14°56′49,3″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele s omezením: bez fary a hospodářských budov

Památkově chráněno od 13. ledna 1992.

Novosedly nad NežárkouEditovat

Do katastrálních území Novosedly nad Nežárkou a Mláka zasahuje též Nová řeka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitovní kostel svatého Václava (Q30014644)


 
   
30455/3-2066
Pam. katalog
MIS
Novosedly nad Nežárkou 49°5′7,66″ s. š., 14°48′45,71″ v. d. Kostel sv. Václava, hřbitovní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kovárna (Q31735875)


 
   
36010/3-2067
Pam. katalog
MIS
Novosedly nad Nežárkou Novosedly nad Nežárkou 44, náves
49°4′50,81″ s. š., 14°49′19,63″ v. d.
Kovárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Zasnoubení Panny Marie (Q30014649)


 
   
26465/3-2030
Pam. katalog
MIS
Mláka 49°3′55,1″ s. š., 14°51′0″ v. d. Kostel Zasnoubení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Emy Destinové (Q37821364)


 
   
33286/3-2195
Pam. katalog
MIS
Mláka pp. 387/6
49°2′13,95″ s. š., 14°51′20,54″ v. d.
Památník z roku 1930 je tvořen kamennou podezdívkou, na niž je usazen žulový kámen s nápisovou destičkou. Upomíná na pobyt Emy Destinové.

Poznámka: MonumNet dříve přiřazoval k části Holičky města Třeboň.
Památkově chráněno od roku 1963.  

PečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Linharta (Q12030873)


 
   
21826/3-2077
Pam. katalog
MIS
Lidéřovice 49°3′59,93″ s. š., 15°22′6,55″ v. d. Kostel sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Kříže (Q38185947)


 
   
30615/3-2078
Pam. katalog
MIS
Urbaneč náves
49°3′15,13″ s. š., 15°24′57,51″ v. d.
Kaple sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PístinaEditovat

Do katastrálního území Pístina zasahuje též Nová řeka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 28 (Q30898530)


 
   
47422/3-5684
Pam. katalog
MIS
Pístina Pístina 28
49°2′50,71″ s. š., 14°54′4,61″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 25 (Q30898568)