Seznam kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec

Seznam kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Bednárec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37003951)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Bednárec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20185/3-1745
Pam. katalog
MIS
Bednárec při čp. 24
49°11′45,6″ s. š., 15°5′29,78″ v. d.
Kaple Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bednáreček Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37003937)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18111/3-1747
Pam. katalog
MIS
Bednáreček v zahradě čp. 45
49°12′36,93″ s. š., 15°8′30,06″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37003916)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Bednáreček) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23623/3-1746
Pam. katalog
MIS
Bednáreček náves
49°12′35,4″ s. š., 15°8′40,17″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bořetín Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka II. (Q37008797)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30507/3-1763
Pam. katalog
MIS
Bořetín směr Strmilov
49°10′58,58″ s. š., 15°12′21,96″ v. d.
Boží muka II.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka I. (Q37008812)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32889/3-1763
Pam. katalog
MIS
Bořetín směr Palupín
49°11′11,61″ s. š., 15°12′53,86″ v. d.
Boží muka I.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33522207)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17826/3-1761
Pam. katalog
MIS
Bořetín Bořetín 1
49°11′17,34″ s. š., 15°12′49,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Březina Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q36867505)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32364/3-1767
Pam. katalog
MIS
Březina při silnici do Drunce
49°17′26,76″ s. š., 14°55′3,15″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Jana Křtitele (Q36867488)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30323/3-1768
Pam. katalog
MIS
Březina při silnici do Deštné, při čp. 3
49°17′21,91″ s. š., 14°54′49,99″ v. d.
Kaplička sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q36867520)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15844/3-1769
Pam. katalog
MIS
Březina v plotu predzahrádky v čp. 11
49°17′28,98″ s. š., 14°54′42,59″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q36867537)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Březina) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16743/3-1770
Pam. katalog
MIS
Březina náves
49°17′26,56″ s. š., 14°54′34,89″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Budeč Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Budeč (Q29398057)


 
 
 
Kategorie „Budeč castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29430/3-1772
Pam. katalog
MIS
Budeč Budeč 1
49°5′8,81″ s. š., 15°35′18,6″ v. d.
Renesanční zámek, částečně upravený v baroku a doplněný empírově v 1. polovině 19. století. Soubor budov kolem třístranného obdélného dvora původně s rybníčkem uprostřed, navazující na hřbitovní zeď. K zámku přiléhá budova fary (samostatná památka). Památkový katalog v nedatovaném záznamu o stavu památkové hodnoty uvádí, že „v současné době“ je zámek včetně interiérů obnoven (ne vždy citlivě) a je v dobrém stavu. Sýpka je podle tohoto záznamu „dnes“ nevyužita, v „předchozím období“ sloužila jako klub a je nutná obnova sýpky a transformace objektu bývalých chlévů na zařízení odpovídající historickému prostředí kulturní památky. Podle Památkového katalogu dnes zámek plní výchovnou a společenskou funkci.

Poznámka: 11. května 2019 postihl požár 15 metrů široké a 100 metrů dlouhé jihovýchodní křídlo zámku, které sloužilo jako víceúčelová budova: kulturní dům s tělocvičnou pro děti ze základní školy a hasičská zbrojnice.[1] Obec vyhlásila sbírku na obnovu budovy.[2]
Památkově chráněno od roku 1963.  

Fara (Q29398043)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23956/3-1772
Pam. katalog
MIS
Budeč Budeč 33
49°5′10,25″ s. š., 15°35′20,08″ v. d.
Fara. Patrová zděná budova s polovalbovou střechou stojí západně od kostela v severovýchodní části areálu zámku. Objekt navazuje na východní průčelí severního křídla zámku, s nímž má společnou střechu a sjednocené severní a jižní průčelí.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kostel Zvěstování Panny Marie (Q29981704)


 
 
 
Kategorie „Church of the Annunciation of the Virgin Mary (Budeč) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35354/3-1773
Pam. katalog
MIS
Budeč st. 2, pp. 479/1, 479/2
49°5′11,17″ s. š., 15°35′23,99″ v. d.
Kostel Zvěstování Panny Marie s křížem (na severní straně kostela) a ohradní zdí (na jihovýchodní straně od kostela, kolem bývalého hřbitova). Jednolodní orientovaný vrcholně gotický kostel s polygonálním presbytářem, sedlovou střechou a hranolovou věží stojí na návsi, na jihozápadním okraji obce Budeč, východně od zámku.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37024456)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Budeč “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
85341/3-1774
Pam. katalog
MIS
Budeč východně za kostelem, pp. 1755/2
49°5′11,88″ s. š., 15°35′25,97″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1727 stojí na návsi, poblíž hlavní komunikace, severovýchodně od presbytáře kostela.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Budíškovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37025268)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Budíškovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36691/3-1777
Pam. katalog
MIS
Budíškovice proti zámku
49°4′33,82″ s. š., 15°31′51,03″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37025284)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16762/3-1776
Pam. katalog
MIS
Budíškovice při čp. 88
49°4′50,59″ s. š., 15°31′40,94″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Budíškovice (Q31783446)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29143/3-1775
Pam. katalog
MIS
Budíškovice Budíškovice 1
49°4′32,41″ s. š., 15°31′53,18″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pamětní kámen (Q37025252)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31210/3-1778
Pam. katalog
MIS
Budíškovice směr k myslivně Zavadilce
49°4′24,53″ s. š., 15°30′32,08″ v. d.
Pamětní kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38042852)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19587/3-2073
Pam. katalog
MIS
Ostojkovice směr Baňovice
49°1′44,5″ s. š., 15°30′18,34″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cep Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q30731997)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47431/3-5693
Pam. katalog
MIS
Cep Cep 10
48°55′8,22″ s. š., 14°48′14,54″ v. d.
Uzavřený vierkant s množstvím stodol je situován mimo hlavní komunikaci při jižním okraji vesnice, na lehce vyvýšeném místě. Patří k nejrozsáhlejším usedlostem v okolí. Podle mapy stabilního katastru stávala uzavřená usedlost, na jižní straně zděná, na parcele již na počátku 19. století (1827), západní a severní stodoly přibyly ve druhé polovině 19. století, podle údaje ve štítu obytného stavení další přestavba proběhla v roce 1918. Ve druhé polovině 20. století byly v prostoru chlévů vestavěny nové příčky a byla zde zřízena garáž a dílna. Novodobé zásahy minimální.

Památkově chráněno od 29. ledna 1988.

Socha svatého Adolfa (Q38486907)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106065
Pam. katalog
MIS
Cep 2,5 km jihojihozápadně od železniční zastávky Majdalena, na severovýchodní straně křížení lesních cest Třetí alej a Knížete Jana, pp. 1030/82
48°55′41,17″ s. š., 14°51′27,51″ v. d.
Socha svatého Adolfa, postavena roku 1913 na počest osmdesátých narozenin schwarzenberského knížete Josefa Adolfa, dílo vídeňského sochaře Theodora Franze Maria Khuena.

Památkově chráněno od 14. dubna 2017.

České Velenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anežky České (Q30061293)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Agnes of Bohemia (České Velenice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106455
Pam. katalog
MIS
České Velenice Palackého, T. G. Masaryka, pp. 1091/2
48°46′10,57″ s. š., 14°57′56,44″ v. d.
Je prvním kostelem na světě zasvěceným Anežce České, v době zasvěcení blahoslavené, k zasvěcení bylo třeba zvláštní povolení od papeže Pia XI. Kostel z roku 1935 podle projektu pražského architekta Václava Pilce. Stavba umně kombinuje historizující reminiscence s tehdy aktuálním architektonickým jazykem za použití moderních materiálů a stavebních postupů. V roce 1945 byl kostel poškozen bombardováním, později opraven. Po náletu 23. března 1945, který zničil polovinu města, byl kostel využit jako shromaždiště těl obětí náletu, kterých bylo 1300–1500.
  • Kolem kostela byl založen anglický park.

Památkově chráněno od 21. prosince 2019.

  Pomník Rudé armády (Q115946153)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11334/3-1794
Pam. katalog
MIS
České Velenice Revoluční, T. G. Masaryka, proti čp. 224, pp. 1254
48°46′6,57″ s. š., 14°57′49,15″ v. d.
Podstavec z opracovaných kvádrů. Na něm žulový pilíř s okosenými hranami a na něm azbukou nápis спасибо a československý státní znak. Autor a datace neznámé. Památková ochrana byla zrušena s odůvodněním, že památník má pouze symbolický charakter a postrádá umělecké hodnoty.

Památkově chráněno od roku 1963.  
Památková ochrana zrušena 12. ledna 1996.

Dobrohošť Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q37174015)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42012/3-1754
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť vrch Stařeček
49°4′38,3″ s. š., 15°28′58,75″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Krunvald (Q18746109)


 
 
 
Kategorie „Krumvald “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32729/3-1756
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť 49°4′55,55″ s. š., 15°30′48,48″ v. d. Hrad Krunvald, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q37174051)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22690/3-1755
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť při kapli
49°4′44,14″ s. š., 15°29′21,25″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37174031)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23896/3-1753
Pam. katalog
MIS
Dobrohošť náves
49°4′44,29″ s. š., 15°29′21,12″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Pěna Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 3 (Q30860059)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14471/3-1892
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna Dolní Pěna 3
49°6′38,84″ s. š., 15°0′53,44″ v. d.
Venkovská usedlost. Zděná uzavřená čtyřúhelná usedlost z poloviny 19. století, čelní strana uzavřená zdí s vjezdem, dvouštítové průčelí, dochovaný špýchar.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 20 (Q30860060)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17286/3-1889
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna Dolní Pěna 20
49°6′40,61″ s. š., 15°1′33,42″ v. d.
Venkovská usedlost. Uzavřený patrový dvorec kolem čtyřúhelného dvora. Budovy jsou přízemní se sedlovými střechami, dvouštítové průčelí se slohovými prvky doznívajícího empiru.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 26 (Q37177570)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105925
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna Dolní Pěna 26
49°6′39,14″ s. š., 15°1′54,03″ v. d.
Uzavřená čtyřstranná venkovská usedlost typu vierkant, dle datace na průčelí z roku 1874, na místě starší usedlosti zachycené na císařském otisku stabilního katastru z roku 1828, ve svahu na východním konci vsi. Obytná budova, sýpka, stodola, kolna, klenuté chlévy včetně kamenných sloupů a kamenných koryt podél obvodových stěn, dvůr

Památkově chráněno od 24. listopadu 2016.

Římský most (Q37177611)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18061/3-1891
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna na příjezdové cestě k čp. 36
49°6′36,65″ s. š., 15°1′30,59″ v. d.
Silniční most - mostek "římský most". Kamenný jednoobloukový mostek, údajně z 18. století, stával nedaleko čp. 36 v Dolní Pěně. Přemosťoval potok protékající obcí. Při melioračních úpravách někdy v 70. letech byl zasypán a dnes není viditelný. Nelze ověřit jeho existenci.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Mostek s kapličkou a sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37177589)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Dolní Pěna) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36766/3-1890
Pam. katalog
MIS
Dolní Pěna na příjezdu k usedlosti čp. 61
49°6′36,07″ s. š., 15°0′41,24″ v. d.
Silniční most - kamenný klenutý mostek s kapličkou a sochou sv. Jana Nepomuckého, z roku 1762.
  • mostek, pp. 469/1. Masivní, jednoobloukový, levošikmý, s křídly, bez zídek. Vyzděn z lomového neomítaného kamene na maltu vápennou. Délka mostu nepatrná, šířka naopak velká. Klenba mostu je polokruhová.
  • výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého, st. 75. V ose na západní straně mostu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Dolní Žďár Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Terezie z Avily (Q37178689)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Teresa of Ávila (Dolní Žďár) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51189/3-6223
Pam. katalog
MIS
Dolní Žďár 49°5′58,56″ s. š., 14°59′14,39″ v. d. Kaple sv. Terezie z Avily

Památkově chráněno od 30. října 2001.

Domanín Editovat

Do katastrálního území Domanín u Třeboně zasahuje rybník Svět a leží v něm Opatovický rybník, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 31 (Q33309503)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37854/3-1896
Pam. katalog
MIS
Domanín Domanín 31
48°58′20,16″ s. š., 14°44′29,95″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Anděla strážce (Q37179332)


 
 
 
Kategorie „Statue of an angel dated 1721 (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38488/3-2359
Pam. katalog
MIS
Třeboň Novohradská 237
48°59′14,97″ s. š., 14°46′40,2″ v. d.
Socha Anděla strážce s datací 1721

Poznámka: Původně u Opatovického mlýna, později v parku u Schwarzenberské hrobky, po rekonstrukci sochy u Opatovického mlýna v areálu Centra Algatech MBÚ AV ČR
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Schwarzenberská pohřební kaple s parkem (Q12051087)


 
 
 
Kategorie „Schwarzenberská hrobka (Domanín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16939/3-2345
Pam. katalog
MIS
Domanín při rybníku Svět
48°59′38,07″ s. š., 14°45′56,29″ v. d.
Pohřební kaple Schwarzenberská, s parkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q30013677)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Giles in Domanín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14140/3-2344
Pam. katalog
MIS
Domanín 48°59′40,82″ s. š., 14°45′34,97″ v. d. Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Václava (Q37179319)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus (Domanín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102401
Pam. katalog
MIS
Domanín 48°58′18,21″ s. š., 14°44′22,84″ v. d. Kaple sv. Václava

Památkově chráněno od 11. července 2007.

Doňov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37172881)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27559/3-1899
Pam. katalog
MIS
Doňov směr Soběslav
49°12′51,86″ s. š., 14°46′7,93″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37172908)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Virgin Mary in Doňov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35462/3-1897
Pam. katalog
MIS
Doňov náves
49°12′47,37″ s. š., 14°46′31,38″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37172895)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46560/3-1898
Pam. katalog
MIS
Doňov směr Lžín
49°12′51,48″ s. š., 14°47′4,74″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dunajovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q37266829)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29433/3-1900
Pam. katalog
MIS
Dunajovice při čp. 42
49°2′1,45″ s. š., 14°41′36,9″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dvory nad Lužnicí Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Panny Marie (Q30013881)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption (Dvory nad Lužnicí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32666/3-1901
Pam. katalog
MIS
Dvory nad Lužnicí 48°51′8,98″ s. š., 14°54′2,5″ v. d. Kostel Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30860935)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26971/3-1902
Pam. katalog
MIS
Dvory nad Lužnicí Dvory nad Lužnicí 42
48°51′8,46″ s. š., 14°54′4,14″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Frahelž Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q30869981)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47432/3-5694
Pam. katalog
MIS
Frahelž Frahelž 11
49°7′3,68″ s. š., 14°43′58,04″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hamr Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 9 (Q33314925)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47442/3-5704
Pam. katalog
MIS
Hamr Hamr 9
48°57′3,56″ s. š., 14°54′54,79″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37271555)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12414/3-6047
Pam. katalog
MIS
Hamr 48°57′7,74″ s. š., 14°54′52,83″ v. d. Výklenková kaplička

Památkově chráněno od 19. ledna 1993.

Hatín Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Šebestiána (Q37315194)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22792/3-1906
Pam. katalog
MIS
Jemčina při silnici do Jindřichova Hradce
49°6′1,68″ s. š., 14°51′51,56″ v. d.
Socha sv. Šebestiána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Jemčina (Q12024492)


 
 
 
Kategorie „Jemčina Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17644/3-1903
Pam. katalog
MIS
Jemčina Jemčina 1
49°5′50,32″ s. š., 14°51′13,36″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svaté Tekly (Q37315175)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Thecla (Jemčina) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28443/3-1905
Pam. katalog
MIS
Jemčina při silnici do Jindřichova Hradce
49°6′2,37″ s. š., 14°51′51,12″ v. d.
Socha sv. Tekly

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 13 (Q33249243)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32908/3-1904
Pam. katalog
MIS
Jemčina Jemčina 13, v Evženově údolí
49°7′34,43″ s. š., 14°49′51,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní Meziříčko Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hraniční kámen (Q37284722)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25374/3-2239
Pam. katalog
MIS
Horní Meziříčko u silnice mezi Strmilovem a Studenou
49°10′0,25″ s. š., 15°14′13,34″ v. d.
Hraniční kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní Pěna Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q37285308)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32042/3-1910
Pam. katalog
MIS
Horní Pěna Horní Pěna 1, v obci
49°6′24,32″ s. š., 15°2′26,14″ v. d.
Fara s omezením: bez objektu chlévů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Michaela (Q30013919)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Michael (Horní Pěna) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17034/3-1909
Pam. katalog
MIS
Horní Pěna 49°6′22,33″ s. š., 15°2′24,02″ v. d. Kostel sv. Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q37285292)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Horní Pěna “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35173/3-1911
Pam. katalog
MIS
Horní Pěna náves
49°6′20,35″ s. š., 15°2′26,46″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie Loretánské (Q37818385)


 
 
 
Kategorie „Loreto chapel (Malíkov nad Nežárkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102022
Pam. katalog
MIS
Malíkov nad Nežárkou 49°5′43,31″ s. š., 15°0′36,59″ v. d. Kaple Panny Marie Loretánské

Památkově chráněno od 14. listopadu 2006.

Horní Radouň Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37285867)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Horní Radouň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16138/3-1913
Pam. katalog
MIS
Horní Radouň nad čp. 71
49°15′39,37″ s. š., 15°0′23,9″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní Skrýchov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37286145)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17303/3-2121
Pam. katalog
MIS
Horní Skrýchov při železniční zastávce
49°10′18,37″ s. š., 15°1′56,07″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37286133)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46828/3-2123
Pam. katalog
MIS
Horní Skrýchov poblíž pily
49°10′21,25″ s. š., 15°2′50,39″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní Slatina Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Antonína (Q37286173)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Anthony (Horní Slatina) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22790/3-1915
Pam. katalog
MIS
Horní Slatina při silnici do Budíškovic
49°5′20,3″ s. š., 15°33′57,73″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Antonína

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q30013989)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Giles (Horní Slatina) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19429/3-1914
Pam. katalog
MIS
Horní Slatina východní část obce
49°5′25,81″ s. š., 15°34′13,98″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pamětní kámen (Q37286160)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19930/3-1916
Pam. katalog
MIS
Horní Slatina při silnici do Budíškovic
49°5′19,95″ s. š., 15°33′57″ v. d.
Pamětní kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hospříz Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37287809)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46312/3-1922
Pam. katalog
MIS
Hospříz směr na Střížovice
49°7′55,52″ s. š., 15°5′38,97″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37287827)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39371/3-1920
Pam. katalog
MIS
Hospříz směr Otín
49°7′43,38″ s. š., 15°4′54,5″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37287842)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17582/3-1921
Pam. katalog
MIS
Hospříz směr na Člunek
49°7′35,82″ s. š., 15°5′22,49″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 26 (Q31030239)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21850/3-1918
Pam. katalog
MIS
Hospříz Hospříz 26
49°7′41,74″ s. š., 15°5′7,66″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Nejsvětější Trojice (Q37287858)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Holy Trinity in Hospříz “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14298/3-1919
Pam. katalog
MIS
Hospříz 49°7′42,79″ s. š., 15°5′8″ v. d. Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hříšice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37270960)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John the Baptist and Saint Lawrence (Hříšice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20581/3-1927
Pam. katalog
MIS
Hříšice náves
49°6′11,89″ s. š., 15°29′43,98″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37318343)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36157/3-1791
Pam. katalog
MIS
Jersice náves
49°6′21,03″ s. š., 15°31′40,95″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jilem Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37323464)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35134/3-1951
Pam. katalog
MIS
Jilem směr Strmilov
49°10′24,92″ s. š., 15°15′42,35″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 13 (Q31824319)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18349/3-1950
Pam. katalog
MIS
Jilem Jilem 13
49°10′33,92″ s. š., 15°16′1,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kačlehy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37337103)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Kačlehy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20087/3-1959
Pam. katalog
MIS
Kačlehy náves, u rybníka
49°6′31,8″ s. š., 15°4′37,5″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37337119)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Kačlehy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31522/3-1960
Pam. katalog
MIS
Kačlehy při čp. 63
49°6′29,55″ s. š., 15°4′33,17″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný Malíkov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svaté Anny (Q37339168)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Kamenný Malíkov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16247/3-1961
Pam. katalog
MIS
Kamenný Malíkov náves
49°12′45,05″ s. š., 15°7′15,64″ v. d.
Kaplička sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný obloukový most se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37339154)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge in Kamenný Malíkov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47556/3-5896
Pam. katalog
MIS
Kamenný Malíkov přes Žirovnici
49°12′40,62″ s. š., 15°7′22,34″ v. d.
Silniční most kamenný obloukový, se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fuglhaus (Q12016712)


 
 
 
Kategorie „Fuglhaus “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20802/3-1972
Pam. katalog
MIS
Klec při rybníku Kleč
49°5′29,85″ s. š., 14°45′51,78″ v. d.
Zřícenina hradu Fuglhaus

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní Radouň Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37427781)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24590/3-1975
Pam. katalog
MIS
Kostelní Radouň hřbitov
49°13′25,41″ s. š., 15°0′39,05″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Víta s farou (Q30014226)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Vitus (Kostelní Radouň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37565/3-1974
Pam. katalog
MIS
Kostelní Radouň 49°13′26,32″ s. š., 15°0′39,32″ v. d. Kostel sv. Víta s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní Vydří Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poutní kostel Panny Marie (Q22035517)


 
 
 
Kategorie „Monastery in Kostelní Vydří “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37852/3-1979
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří 49°6′10,77″ s. š., 15°25′8,52″ v. d. Kostel poutní, P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31148711)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34142/3-1978
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří Kostelní Vydří 58
49°6′9,68″ s. š., 15°25′7,03″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q37427818)


 
 
 
Kategorie „Baroque bridge in Kostelní Vydří “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27607/3-1981
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří 49°6′34,34″ s. š., 15°25′23,5″ v. d. Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Kostelní Vydří (Q31148708)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31436/3-1976
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří Kostelní Vydří 2
49°6′27,86″ s. š., 15°25′26,58″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Navštívení Panny Marie (Q30014308)


 
 
 
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Kostelní Vydří) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23828/3-1980
Pam. katalog
MIS
Kostelní Vydří 49°6′29,66″ s. š., 15°25′30,99″ v. d. Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lásenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn (Q31030207)


 
 
 
Kategorie „Šarochův mlýn “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44145/3-6021
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 43
49°4′31,66″ s. š., 14°58′6,6″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 8. dubna 1991.

Dvojice kolářských domů čp. 3 (Q31030219)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47450/3-5712
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 3
49°4′25″ s. š., 14°58′10,6″ v. d.
Rodinný dům kolářský - dvojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 36 (Q31030231)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47451/3-5713
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 36
49°4′28,74″ s. š., 14°57′57,24″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 39 (Q33316289)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47452/3-5714
Pam. katalog
MIS
Lásenice Lásenice 39
49°4′29,55″ s. š., 14°58′1,31″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lodhéřov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q30014367)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Lodhéřov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37520/3-2002
Pam. katalog
MIS
Lodhéřov 49°12′47,34″ s. š., 14°57′46,97″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q37467009)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15175/3-2003
Pam. katalog
MIS
Lodhéřov Lodhéřov 1, jihovýchodně od kostela
49°12′46,27″ s. š., 14°57′47,93″ v. d.
Fara s omezením: bez stodoly a objektu hosp. budov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 81 (Q31877958)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19675/3-2001
Pam. katalog
MIS
Lodhéřov Lodhéřov 81
49°13′37,06″ s. š., 14°57′33,44″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38140150)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38254/3-2256
Pam. katalog
MIS
Studnice směr Pluhův Žďár
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lomnice nad Lužnicí Editovat

Do katastrálního území Lomnice nad Lužnicí zasahují též Zlatá stoka, rybník Velký Tisý a rybník Koclířov, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q12031065)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Lomnice nad Lužnicí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16312/3-2007
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí náměstí 1. května
49°4′52,45″ s. š., 14°43′10,23″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q31149501)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33818/3-2005
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí náměstí 1. května 133
49°4′55,44″ s. š., 14°43′7,1″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q30014403)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Lomnice nad Lužnicí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29138/3-2006
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí 49°5′0,74″ s. š., 14°42′52,58″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Floriána (Q37468951)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25473/3-2008
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí při čp. 45
49°4′51,16″ s. š., 14°42′59,5″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klenutý silniční most č. 1555-1 (Q37468976)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge of road III/1555 over the Zlatá stoka in Lomnice nad Lužnicí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47558/3-5898
Pam. katalog
MIS
Lomnice nad Lužnicí přes Zlatou stoku, směr Záblatí
49°5′8,18″ s. š., 14°42′44,7″ v. d.
Silniční most klenutý, id. č. 1555-1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Majdalena Editovat

Do katastrálního území Majdalena zasahuje též Zlatá stoka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q30014468)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene (Majdalena) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23016/3-2020
Pam. katalog
MIS
Majdalena východně od středu obce, u školy, st. 25
48°57′55,5″ s. š., 14°51′52,11″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény. Jednoduchá orientovaná pozdněgotická stavba z r. 1534 s apsidovým trojbokým závěrem. Věž přistavěna k hlavnímu průčelí na konci 19. století spolu s prodloužením lodi.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Výklenková kaple se sousoším svatého Huberta (Q38494105)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106067
Pam. katalog
MIS
Majdalena u Hubertovy cesty, 2,75 km severozápadně od Majdaleny, pp. 64/9
48°58′22,51″ s. š., 14°49′23,44″ v. d.
Výklenková kaple se sousoším svatého Huberta, datována 29. srpna 1919.

Památkově chráněno od 14. dubna 2017.

Nová Olešná Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q38035804)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Nová Olešná) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28596/3-2059
Pam. katalog
MIS
Nová Olešná 49°10′32,12″ s. š., 15°9′39,29″ v. d. Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Jana Amose Komenského (Q38035798)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28424/3-2060
Pam. katalog
MIS
Nová Olešná za vsí
49°10′23,05″ s. š., 15°9′45,14″ v. d.
Pomník Jana Amose Komenského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová Včelnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q38035921)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24149/3-2064
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice náměstí
49°14′27,07″ s. š., 15°4′19,41″ v. d.
sloup se sochou Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Nová Včelnice (Q35823126)


 
 
 
Kategorie „Nová Včelnice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30620/3-2061
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice Nová Včelnice 1
49°14′22,71″ s. š., 15°4′22,92″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q28760368)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Nová Včelnice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46609/3-2063
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice po levé straně silnice na Zdoňov
49°14′23,24″ s. š., 15°5′1,78″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38035926)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35009/3-2062
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice za vsí
49°14′37,64″ s. š., 15°4′3,77″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q38035930)


 
 
 
Kategorie „Bridge of Zámecká street over the Kamenice in Nová Včelnice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47554/3-5894
Pam. katalog
MIS
Nová Včelnice přes potok, ve směru na Zdešov
49°14′21,78″ s. š., 15°4′30,12″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová Ves nad Lužnicí Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Věžový vodojem (Q38036122)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102467
Pam. katalog
MIS
Nová Ves nad Lužnicí 48°48′30,25″ s. š., 14°56′2,37″ v. d. Vodojem věžový

Památkově chráněno od 14. srpna 2007.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q30014610)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Krabonoš) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44143/3-6036
Pam. katalog
MIS
Krabonoš 48°48′24,38″ s. š., 14°56′49,3″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele s omezením: bez fary a hospodářských budov

Památkově chráněno od 13. ledna 1992.

Novosedly nad Nežárkou Editovat

Do katastrálních území Novosedly nad Nežárkou a Mláka zasahuje též Nová řeka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitovní kostel svatého Václava (Q30014644)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Novosedly nad Nežárkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30455/3-2066
Pam. katalog
MIS
Novosedly nad Nežárkou 49°5′7,66″ s. š., 14°48′45,71″ v. d. Kostel sv. Václava, hřbitovní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kovárna (Q31735875)


 
 
 
Kategorie „Forge in Novosedly nad Nežárkou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36010/3-2067
Pam. katalog
MIS
Novosedly nad Nežárkou Novosedly nad Nežárkou 44, náves
49°4′50,81″ s. š., 14°49′19,63″ v. d.
Kovárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Zasnoubení Panny Marie (Q30014649)


 
 
 
Kategorie „Church of the Engagement of the Virgin Mary (Mláka) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26465/3-2030
Pam. katalog
MIS
Mláka 49°3′55,1″ s. š., 14°51′0″ v. d. Kostel Zasnoubení Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Emy Destinové (Q37821364)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33286/3-2195
Pam. katalog
MIS
Mláka pp. 387/6
49°2′13,95″ s. š., 14°51′20,54″ v. d.
Památník z roku 1930 je tvořen kamennou podezdívkou, na niž je usazen žulový kámen s nápisovou destičkou. Upomíná na pobyt Emy Destinové.

Poznámka: MonumNet dříve přiřazoval k části Holičky města Třeboň.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Peč Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Linharta (Q12030873)


 
 
 
Kategorie „Kostel svatého Linharta (Lidéřovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21826/3-2077
Pam. katalog
MIS
Lidéřovice 49°3′59,93″ s. š., 15°22′6,55″ v. d. Kostel sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Kříže (Q38185947)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Holy Cross (Urbaneč) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30615/3-2078
Pam. katalog
MIS
Urbaneč náves
49°3′15,13″ s. š., 15°24′57,51″ v. d.
Kaple sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Plavsko Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38048001)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27120/3-2092
Pam. katalog
MIS
Plavsko při silnici do Stráže nad Nežárkou
49°4′29,78″ s. š., 14°54′33,43″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pleše Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost Lhota (Q33520627)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25262/3-2370
Pam. katalog
MIS
Pleše Pleše 41
49°12′6,85″ s. š., 14°50′20,79″ v. d.
Venkovská usedlost Lhota

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38048007)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Pleše) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14612/3-2094
Pam. katalog
MIS
Pleše při cestě k silnici na Jindřichův Hradec
49°11′48,49″ s. š., 14°49′12,34″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatých Jana a Pavla (Q38048006)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saints John and Paul (Pleše) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21023/3-2093
Pam. katalog
MIS
Pleše náves
49°11′46,74″ s. š., 14°49′22,66″ v. d.
Kaple sv. Jana a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ponědraž Editovat

Do katastrálního území Ponědraž zasahuje Zlatá stoka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

Ponědrážka Editovat

Do katastrálního území Ponědrážka zasahuje též Zlatá stoka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz Seznam kulturních památek v Třeboni.

<
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q38050158)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47437/3-5699
Pam. katalog
MIS
Ponědrážka náves
49°8′11,54″ s. š., 14°42′11,98″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Stodola usedlosti čp. 4 (Q38050153)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21065/3-2103
Pam. katalog
MIS
Ponědrážka Ponědrážka 4
Venkovská usedlost, z toho jen: stodola (parc. st. 6/1)

Poznámka: zanikla, ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 5. srpna 2013.

Usedlost čp. 15 (Q31031299)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26514/3-2101
Pam. katalog
MIS
Ponědrážka Ponědrážka 15
49°8′12,23″ s. š., 14°42′10,51″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 16 (Q31031300)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14813/3-2102
Pam. katalog
MIS
Ponědrážka Ponědrážka 16
49°8′13,52″ s. š., 14°42′8,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 32 (Q31031301)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26510/3-2104
Pam. katalog
MIS