Seznam kulturních památek v Pluhově Žďáru

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Pluhův Žďár v okrese Jindřichův Hradec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Pluhův ŽďárEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q30014700)


 
   
14444/3-2097
Pam. katalog
MIS
Pluhův Žďár v centru obce, při zámku, st. 19, 63, pp. 11
49°13′28,21″ s. š., 14°53′31,19″ v. d.
Kostel Narození Panny Marie. Jednolodní neorientovaný původně renesanční kostel založený roku 1542 s trojboce uzavřeným presbytářem obracejícím se k severu a představěnou hranolovou věží stojí v centru obce v sousedství zámku. Kostel se hřbitovem, márnicí a ohradní zdí tvoří jeden funkční celek. Z nejstaršího období se dochoval presbytář s několika náhrobníky ze 16. století. Neméně hodnotná je loď a věž postavená v období baroka. V polovině 19. století prošel kostel dalšími stavebními úpravami.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Zámek Pluhův Žďár (Q31149516)


 
   
42119/3-2095
Pam. katalog
MIS
Pluhův Žďár Pluhův Žďár 1
49°13′27,41″ s. š., 14°53′32,75″ v. d.
Původem renesanční tvrz ze 16. století upravená ve 2. polovině 17. století a v 1. polovině 18. století. Čtyřkřídlá budova s vnitřním dvorem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Špýchar usedlosti čp. 21 (Q38048023)


   
32236/3-2096
Pam. katalog
MIS
Pluhův Žďár Pluhův Žďár 21, st. 43
49°13′23,69″ s. š., 14°53′40,22″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Zděná patrová sýpka z roku 1831 s volutovým štítem a sedlovou střechou. Stojí v centru obce, naproti bývalé škole.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Červená LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q33524288)


   
101751
Pam. katalog
MIS
Červená Lhota Červená Lhota 8
49°14′52,27″ s. š., 14°53′5,72″ v. d.
Venkovská usedlost. Součást bývalého zámeckého hospodářského dvora, výrazně přestavěno ve 30. letech 20. století a rozšířeno o kolnu. Bývalý panský dvůr se rozkládá poblíž zámku ve směru na sever. Obdélná budova čp. 8 tvořená obytnou a hospodářskou částí je situována na východní straně bývalého panského dvora. V jižní části pozemku u zmíněné západní ohradní zdi byla původně situována dnes již zbořená stodola, z níž se dochoval pouze sklep pod stodolou, dnes zakrytý novodobým přístřeškem.

Poznámka: Čp. 8 bylo v době zápisu panského dvora opomenuto a nebylo zapsáno do státního seznamu, přestože se jednalo o integrální součást bývalého hospodářského dvora patřícího k zámku. Nyní zapsáno samostatně.
Památkově chráněno od 14. března 2006.

Panský dvůr (Q36857618)


 
   
35163/3-1958
Pam. katalog
MIS
Červená Lhota Červená Lhota 6, u zámku
49°14′50,8″ s. š., 14°53′5,8″ v. d.
Venkovská usedlost - panský dvůr. Původně hospodářský panský dvůr proti vstupu do zámku Červená Lhota na břehu rybníka byl postaven po polovině 18. století. Hospodářské příslušenství dnes již z velké části zbořeno, , zachovány zůstaly obytné budovy a hlavní hospodářské stavby se spojovací ohradní zdí dvora, vytvářející uzavřený celek. Dochovaná především hmotová skladba a obvodové konstrukce. U objetu sýpky, kolny a vozovny dochovány konstrukce krovů a vnitřní dřevěné konstrukce. Budova kravína vyjmuta z ochrany v roce 2005.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Zámek Červená Lhota (Q1969206)


 
   
40155/3-1957
Pam. katalog
MIS
Červená Lhota Červená Lhota 1, 4
49°14′47,35″ s. š., 14°53′6,68″ v. d.
Zámek Červená Lhota s parkem a mlýnem. Na skalnatém ostrově nad rybniční hladinou, prvně zmiňován v písemných pramenech roku 1465. Současnou podobu získal zámek až během přestavby probíhající mezi léty 1901–1910. Jeden z nejnavštěvovanějších zámků jižních Čech.
  • zámek čp. 1
  • kaple Nejsvětější Trojice
  • park
  • mlýn čp. 4
  • kamenný odtokový kanál mlýna, pod ochranu zahrnut od 15. 6. 2010

Poznámka: národní kulturní památka
Památkově chráněno od roku 1963.  

PohoříEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 10, st. 10 (Q38049255)


 
   
27614/3-2099
Pam. katalog
MIS
Pohoří Pohoří 10, náves
49°12′29,17″ s. š., 14°52′26,62″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Z barokní tradice čerpající tvarosloví sýpky datované ve štítě rokem 1834. Patrový špýchar přiléhá k zadnímu průčelí čp. 11 a zároveň navazuje na bránu usedlosti čp. 10.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 11 (Q33254785)


 
   
15022/3-2100
Pam. katalog
MIS
Pohoří Pohoří 11
49°12′29,04″ s. š., 14°52′27,25″ v. d.
Areál uzavřené venkovské usedlosti čp. 11 je orientováno vstupním průčelím do návsi. Areál z 1. poloviny 19. století opravami ztratil svojí památkovou hodnotu.
  • přízemní obytné stavení
  • patrový špýchar
  • hospodářské příslušenství

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kaple Panny Marie (Q38049261)


 
   
37456/3-2098
Pam. katalog
MIS
Pohoří náves, st. 26
49°12′29,65″ s. š., 14°52′29,51″ v. d.
Kaple Panny Marie. Podélná zděná stavba se sedlovou střechou s polygonálním sanktusníkem v hřebeni. Ve štítě je datovaná rokem 1812 a v tvarosloví je inspirovaná tvary barokní tradice.

Památkově chráněno od roku 1963.  

KlenovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37343347)


 
   
19508/3-1973
Pam. katalog
MIS
Klenov náves, st. 42
49°11′54,64″ s. š., 14°53′21,37″ v. d.
Jednolodní omítaná kaple s hranolovou věží a s polygonálním závěrem. Průčelí jsou členěna plochými pilastry nesoucí římsu. Pozdně barokní kaple dobré architektonické úrovně byla postavena kolem roku 1800.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat