Seznam kulturních památek v Třeboni

Seznam kulturních památek v obci Třeboň v okrese Jindřichův Hradec

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Třeboň v okrese Jindřichův Hradec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Třeboň I editovat

Do místní části Třeboň I zasahuje též Zlatá stoka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz níže.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q15975134)


 
 
 
Kategorie „Městské opevnění (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19251/3-2262
Pam. katalog
MIS
Třeboň I 49°0′15,87″ s. š., 14°46′20,99″ v. d. Městské opevnění. Ucelený hradební systém města, dříve sestávající z hlavní hradby, parkánové hradby a valu. Původní opevnění zřejmě ze 14. století bylo postupně zesilováno a doplňováno. Systém zachován ve fragmentech, avšak včetně městských bran, obranných bašt, úseku parkánové zdi a bývalého vodního příkopu. Nejzachovalejší hradební pás s baštami a zbytkem vodního příkopu je zachován po obvodu zámeckého areálu, směrem k rybníku Svět. Památkový katalog uvádí adresy Valy čp. 119, 120, 121, Trocnovské nám. 123, 132, Březanova 158, Husova 180, Hradební 26, Rožmberská 29, 32, 42, Žižkovo nám. 47. Původně byly jako samostatné památky zapsány:

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní čísla ani rozpis objektů. Definiční bod památky v Památkovém katalogu je zaměřen na Hradeckou bránu.
Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Zámek Třeboň (Q1749860)


 
 
 
Kategorie „Třeboňský zámek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40585/3-2269
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Zámek 115, 110, 111, 112, 113, 116, 151, 152, 153, Krčínova 114, Valy 117, 119, 120, 156, 164, Březanova 118, 158
49°0′11,52″ s. š., 14°46′10,46″ v. d.
Renesanční zámek situovaný kolem čtvercového nádvoří, obklopený anglickým parkem.

Poznámka: společně se Schwarzenberskou hrobkou chráněn jako národní kulturní památka.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Psí kuchyně (Q38145663)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21250/3-5450
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Valy, areál zámku, při čp. 155, parc. 16/4
49°0′7,01″ s. š., 14°46′11,3″ v. d.
Přízemní stavení se schodištěm ve svahu s polozapuštěným sklepem napravo od protáhlé budovy psince čp. 155. Průčelí nečleněná, zděný štít. Původ patrně pozdně gotický, objekt zřejmě vybudován v souvislosti s opevněním.

Poznámka: předtím bylo v Monumnetu uvedeno jako psinec
Památkově chráněno od 10. června 1981.

Mariánský sloup (Q38145647)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23930/3-2355
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí, parc. 2489
49°0′13,94″ s. š., 14°46′15,21″ v. d.
Sloup se sousoším. Barokní sloup s Pannou Marií Immaculatou a se sousoším, umístěný v centrální části náměstí, byl zhotoven Leopoldem Huberem v roce 1780. Na masivním trojbokém podstavci sochy sv. Josefa, sv. Vojtěcha a sv. Alžběty, v prostoru mezi sochami obdélné reliéfy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána a západním směrem deska s nápisem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Jordanova kašna (Q38145628)


 
 
 
Kategorie „Jordanova kašna (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46823/3-2347
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí, parc. 2489
49°0′14,11″ s. š., 14°46′15,78″ v. d.
Desetiboká žulová kašna na třech kamenných stupních je dílem kameníka Jordana. Do centrální části náměstí byla vsazena v roce 1569. Kolem roku 1609 zřejmě kameník Hans Colfinger zhotovil do středu kašny ozdobný renesanční sloup s prstencem, jehož čtyři maskarony chrlí vodu, středový sloup je završen obeliskem,

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 101 (Q30857970)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33562/3-2289
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 101
49°0′14,05″ s. š., 14°46′18,48″ v. d.
Jednopatrový měšťanský dům, ve hmotě raně renesanční z poloviny 16. století, později klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Radnice (Q30857996)


 
 
 
Kategorie „Town hall in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22622/3-2278
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 1
49°0′13,63″ s. š., 14°46′18,01″ v. d.
Radnice, přístavba kina. Postavena jako jednopodlažní v roce 1566, na místě dvou vyhořelých domů. Po požáru roku 1618 upravena v roce 1638, další popožární přestavba v letech 1808–1812. Po roce 1820 dvoupodlažní. V 80. letech 20. staletí razantní přestavby interiéru pro potřeby městského úřadu. Roku 2009 městem prodána do soukromých rukou. Budova dvouposchoďová o 5 okenních osách, v pravém nároží stoupá lehce nad hlavní římsu drobná polygonální zvonička, v levém nároží vystupuje hmotná věž s arkádovým ochozem v 5. poschodí. Jádro objektu ze 16. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Měšťanský pivovar s divadlem J. K. Tyla (Q30858061)


 
 
 
Kategorie „Měšťanský pivovar Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47379/3-5443
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 2, Rožmberská
49°0′12,14″ s. š., 14°46′19,28″ v. d.
Pivovar měšťanský s divadlem J. K. Tyla. Raně barokní měšťanský pivovar z poslední třetiny 17. století (datace na sloupu v interiéru 1683). Jednoposchoďová budova bývalého měšťanského pivovaru dnes obsahuje restaurační prostory. V pravém křídle pivovaru byl v roce 1833 zřízen divadelní sál. Křídlo s divadlem neslo do roku 2007 samostatné číslo popisné 146, sloučeny byly rovněž parcely.

Poznámka: Čp. 146 bylo zapsáno do rejstříku pod číslem 3-2335 k 31. 12. 1963, čp. 2 pod číslem 3-5443 k 10. 6. 1981.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 102 (Q30858012)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40534/3-2290
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 102
49°0′13,43″ s. š., 14°46′17,09″ v. d.
Wittingau, dvouposchoďový měšťanský dům o 3 okenních osách s rekonstruovanou fasádou z hladkého štuku, se dvěma půlkruhem zaklenutými oblouky loubí v přízemí s mírně vystouplým štukovým klenákem; původně renesanční, radikálně přestavěn v 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 103 (Q30858882)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19776/3-2291
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 103
49°0′13,35″ s. š., 14°46′16,7″ v. d.
Dvoupatrový měšťanský dům na náměstí, s uliční fasádou se dvěma okenními osami, v přízemí se dvěma asymetrickými segmentově zaklenutými poli loubí. Původně renesanční dům, radikálně přestavěn koncem 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 104 (Q30858838)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37849/3-2292
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 104
49°0′13,23″ s. š., 14°46′16,31″ v. d.
Měšťanský dům, sýpka. Jednoposchoďový měšťanský dům na dlouhé gotické parcele zhruba uprostřed jižní fronty náměstí. Dům si s největší pravděpodobností zachoval gotické jádro, byl renesančně přestavěn v 1. polovině 16. století, později byl ještě barokně upravován. V levé zadní části dvora se nachází jednoposchoďová barokní sýpka na obdélném půdorysu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 105 (Q30858817)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27147/3-2293
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 105
49°0′13,12″ s. š., 14°46′15,87″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním traktem. Měšťanský jednopatrový dům má do ulice tříosé okenní průčelí. Dům s pravděpodobně ještě renesančním jádrem z 2. poloviny 16. století, pozdně barokní štít. V přízemí se v levé části dispozice nachází vstup do průjezdu – za jedním polem křížové klenby zbylého původního loubí. Zbytek loubí byl pravděpodobně v průběhu 19. století zabrán pro účely zvětšení plochy prodejny v přízemí domu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí pův. čp. 106 (Q30858791)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19038/3-2294
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí pův. čp. 106, parc. 43
49°0′12,98″ s. š., 14°46′15,36″ v. d.
Měšťanský dům, hotel Zlatá hvězda. Měšťanský dům si zachoval gotické jádro, stropy renesanční přestavby ze 3. čtvrtiny 16. století. V 80. letech prošel dům velmi razantní přestavbou na hotel a byl fakticky i funkčně propojen se sousedními domy čp. 107 a čp. 56 (dnes bez čp.).

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 107 (Q30858768)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41324/3-2295
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 107, Petra Voka
49°0′12,91″ s. š., 14°46′14,68″ v. d.
Měšťanský dům s dvorními křídly. Jednopatrový měšťanský dům s obnoveným loubím s pěti poli křížové hřebínkové klenby má směrem do náměstí pětiosé průčelí. Ve hmotě je dům renesanční ze 3. čtvrtiny 16. století. V 80. letech 20. století prošel dům velmi razantní přestavbou na hotel a byl fakticky i funkčně propojen se sousedními domy čp. 106 a čp. 56 (dnes oba bez čp.) do jednoho provozního komplexu hotelu Zlatá hvězda.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Vratislavský dům (Q11938904)


 
 
 
Kategorie „Vratislav House “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22487/3-2334
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 84, Masarykovo náměstí
49°0′13,96″ s. š., 14°46′11,84″ v. d.
Vratislavský dům. Měšťanský jednopatrový dům má do náměstí čtyřosé okenní průčelí, do Březanovy ulice sedmiosé, za domem malý dvorek. Dům s ještě renesančním jádrem, zásadně přestavěn ve 3. čtvrtině 19. století. Na ose budovy mezi okny výklenek se sochou sv. Trojice.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 85 (Q30857944)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27652/3-2279
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 85
49°0′14,16″ s. š., 14°46′12,28″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Jednopatrový měšťanský dům s obnoveným loubím se třemi poli křížové hřebínkové klenby na čtyřech pilířích. Ve hmotě je dům renesanční ze 3. čtvrtiny 16. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 86 (Q30858043)


 
 
 
Kategorie „Restaurace a penzion U Míšků (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21436/3-2280
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 86
49°0′14,56″ s. š., 14°46′12,42″ v. d.
Patrový trojkřídlý měšťanský dům se třemi lomenými oblouky loubí, sklenutými na třech kamenných sloupech a jednom zděném pilíři. Ve hmotě je dům raně renesanční z období kolem roku 1540 s barokní úpravou štítu a secesní fasádou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 87 (Q30858040)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30022/3-2281
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 87
49°0′14,49″ s. š., 14°46′13,13″ v. d.
Patrový trojkřídlý měšťanský dům se třemi oblouky, sklenutými na třech kamenných sloupech a jednom zděném pilíři. Ve hmotě je dům renesanční z období 2. poloviny 16. století s klasicistně upravovaným průčelím.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 88 (Q30858030)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13444/3-2282
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 88
49°0′14,64″ s. š., 14°46′13,55″ v. d.
Dvoupatrový trojkřídlý měšťanský dům se dvěma oblouky loubí, sklenutými na dvou kamenných sloupech a jednom zděném pilíři. Ve hmotě je dům renesanční z období kolem roku 1560, s klasicistně upravovaným průčelím.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 89 - dům Štěpánka Netolického (Q30857956)


 
 
 
Kategorie „Dům Štěpánka Netolického “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36904/3-2283
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 89
49°0′14,8″ s. š., 14°46′13,99″ v. d.
Měšťanský dům, studna. Jednopatrový trojkřídlý měšťanský dům s třemi oblouky loubí, sklenutými na čtyřech kamenných sloupech. Ve hmotě je dům renesanční z období kolem roku 1560 s pozdně barokními úpravami u dvorního křídla. Při rekonstrukci v roce 1982 byly objeveny architektonické prvky náležející k renesanční fázi domu a studna mezi domy čp. 89 a čp. 88.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 90 (Q30858747)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39958/3-2284
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 90, Masarykovo náměstí
49°0′15,33″ s. š., 14°46′14,05″ v. d.
Měšťanský dům s dvorními křídly a zadním stavením. Jednoposchoďový renesanční dům na původní dlouhé gotické parcele, s dvěma oblouky loubí, sklenutými na středový pilíř. Dům do náměstí s raně renesančním základem a dispozicí. Stavěn pravděpodobně současně s vedlejším čp. 89 (stejná, zrcadlově otočená dispozice), loubí obnoveno v polovině 70. let 20. století. Dům do Husovy ulice klasicistní, spojovací dvorní křídla renesanční, příčné s průchodem barokní.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 91 (Q30858557)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36261/3-2285
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 91, Masarykovo náměstí
49°0′15,07″ s. š., 14°46′14,96″ v. d.
Měšťanský dům s dvorními křídly a zadním domem. Dům probíhá z Husovy ulice na Masarykovo náměstí, adresou je přiřazen pouze k Husově ulici. Jednoposchoďový renesanční dům na původní dlouhé gotické parcele, se třemi oblouky loubí, sklenutými na dva kamenné pilíře. Dům do náměstí s renesančním základem a dispozicí, pocházející pravděpodobně z konce 16. století. Loubí obnoveno v polovině 70. let 20. století. Spojovací dvorní křídlo renesanční, s pozdější klasicistní přestavbou. Průčelí do náměstí je tříosé, zadní stavení je jednoposchoďový dům s jednoosou fasádou, přičemž přízemní část vyplňuje v celé šířce domu průjezd se segmentově zaklenutým kamenným vjezdem, který vrcholí jednoduchým klenákem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 92 (Q30858697)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17578/3-2267
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 92
49°0′15,09″ s. š., 14°46′15,49″ v. d.
Původně středověký měšťanský dům na dlouhé gotické parcele, půdorysu písmene L. Dvoupatrový dům byl v roce 1914 v podstatě znovu vystavěn Antonínem Fákem na středověkých základech v secesním slohu, výrazné secesní průčelí vídeňského typu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 93, 181 (Q30858857)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33074/3-5445
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 93, 181
49°0′15,15″ s. š., 14°46′16,03″ v. d.
Jednopatrový měšťanský dům s obnoveným loubím na počátku 80. let 20. století se třemi poli křížové klenby na čtyřech pilířích. Ve hmotě je dům renesanční ze 3. čtvrtiny 16. století. Později klasicistně upravován. Poměrně monumentální barokní štít.

Památkově chráněno od 10. června 1981.

Masarykovo náměstí čp. 94 (Q30858643)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28942/3-2286
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 94
49°0′15,17″ s. š., 14°46′16,5″ v. d.
Měšťanský dům s dvěma oblouky loubí bez zachovaných kleneb má směrem do náměstí dvouosé průčelí. Dům si zachoval renesanční jádro a barokní štít.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masarykovo náměstí čp. 96 (Q30858626)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29558/3-2287
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 96
49°0′15,31″ s. š., 14°46′16,97″ v. d.
Původně renesanční dům – dispozičně hloubkový dvoutrakt. Čelní průčelí do náměstí je tříosé. Dům si zachoval v přízemí barokně upravenou původně renesanční dispozici.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Hotel Bílý koníček (Q11774875)


 
 
 
Kategorie „Hotel Bílý koníček “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45909/3-2268
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 97, Husova
49°0′15,55″ s. š., 14°46′17,57″ v. d.
Měšťanský dům - hotel Bílý koníček s křídlem, bez přístavků. Nárožní dům s raně renesanční tříosou fasádou, pocházející pravděpodobně již z období vzniku domu kolem roku 1544. Honosný štít směrem do náměstí byl inspirován pevnostní architekturou a těmito motivy je i bohatě zdoben.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Spořitelna čp. 20 (Q38145579)


 
 
 
Kategorie „Bývalá občanská záložna (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105896
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 20, Husova, parc. 518/1
49°0′15,63″ s. š., 14°46′18,72″ v. d.
Budova bývalé spořitelny z konce 19. století. Po roce 1848 zde stávala mydlářská dílna, v roce 1866 byla na jejím místě zřízena pekárna. Budova občanské záložny byla postavena roku 1872 na staré parcele jako novostavba v historizujícím stylu od schwarzenberského inženýra Jana Bělohoubka. Od 2. čtvrtiny 20. století až do roku 2002 v budově sídlil městský úřad.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice. Jako spořitelna je označen dům čp. 100 umístěný naproti.
Památkově chráněno od 6. září 2016.

Masarykovo náměstí čp. 21 (Q30858610)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47416/3-5678
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 21
49°0′15,6″ s. š., 14°46′19,52″ v. d.
Patrový dům se sedlovou střechou, rovnoběžnou s uliční čarou. Klasicistní dům, snad s barokním základem.

Památkově chráněno od 29. ledna 1988.

Masarykovo náměstí čp. 22 (Q30859000)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47313/3-2276
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masarykovo náměstí 22
49°0′15,71″ s. š., 14°46′19,99″ v. d.
Řadový jednopatrový tříosý dům. Střecha sedlová rovnoběžná s průčelím. Dům v jádru renesanční, klasicistně přestavěný a novodobě upravený. Fasáda z konce 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 3 (Q30858669)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19929/3-2272
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 3
49°0′14,25″ s. š., 14°46′10,4″ v. d.
Klasicistní měšťanský jednopatrový dům, postavený po roce 1781, předstupuje před vedlejší čp. 118.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 4 (Q30858724)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28704/3-2296
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 4
49°0′14,62″ s. š., 14°46′10,27″ v. d.
Měšťanský dům s třemi oblouky podloubí má směrem do Březanovy ulice tříosé průčelí. Dům si zachoval renesanční dispozici z 1. poloviny 16. století, klasicistně upravován v interiérech.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 5 (Q30859094)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23359/3-2297
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 5
49°0′14,96″ s. š., 14°46′9,97″ v. d.
Měšťanský jednopatrový dům se třemi oblouky pruských placek v podloubí má směrem do Březanovy ulice zachované průčelí s pětiosou atikou. Dům si zachoval v přízemí renesanční dispozici z 2. poloviny 16. století, klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 6 (Q30859079)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33798/3-2298
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 6
49°0′15,3″ s. š., 14°46′9,82″ v. d.
Měšťanský jednopatrový dům se dvěma segmentem klenutými oblouky podloubí na třech okosených pilířích má směrem do Březanovy ulice čtyřosé průčelí. Dům s pozdně středověkým jádrem, výrazně klasicistně upravován v roce 1879.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 7 (Q30859068)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35420/3-2273
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 7
49°0′15,64″ s. š., 14°46′9,67″ v. d.
Měšťanský jednopatrový dům se třemi segmentem klenutými oblouky podloubí na osmibokých sloupech má směrem do Březanovy ulice tříosé průčelí. Dům s pozdně středověkým jádrem, výrazně klasicistně upravován po požáru města 1781.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 8 (Q30859067)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38623/3-2299
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 8
49°0′15,98″ s. š., 14°46′9,5″ v. d.
Jednoposchoďový měšťanský dům na dlouhé gotické parcele, se dvěma poli křížové hřebínkové klenby v podloubí. Vysoký barokní štít s vyobrazením Nejsvětější Trojice. Dům si s největší pravděpodobností zachoval původní renesanční jádro, byl později poměrně razantně barokně přestavěn v 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 9 (Q30859065)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35719/3-2305
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 9, Březanova
49°0′16,32″ s. š., 14°46′9,38″ v. d.
Měšťanský rohový jednopatrový dům se třemi oblouky podloubí v linii Břežanovy ulice. Dům na nárožní dlouhé gotické parcele, poměrně radikálně klasicistně přestavěn.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 78 (Q30859058)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17099/3-2304
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 78
49°0′16,08″ s. š., 14°46′11,03″ v. d.
Měšťanský jednopatrový dům na dlouhé gotické parcele. Dům má střechu krytou pálenou krytinou s hřebenem rovnoběžným s linií Březinovy ulice. Dům je ve hmotě renesanční, později barokně a klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 79 (Q30858866)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25011/3-2300
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 79
49°0′15,83″ s. š., 14°46′11,41″ v. d.
Měšťanský dům, dvorní dům. Řadový dvoupatrový dům se čtyřosým průčelím a dvěma oblouky podloubí v přízemí. Fasáda s pozdně barokním základem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 80, 175 (Q30859025)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21053/3-2301
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 80, 175
49°0′15,46″ s. š., 14°46′11,44″ v. d.
Měšťanský jednopatrový dům na dlouhé gotické parcele. Dům si zachoval podloubí, které je tvořeno třemi oblouky, podepřenými čtyřmi mohutnými kamennými tesanými sloupy. Renesanční dům, později barokně přestavěný. Zadní dvorní objekt klasicistní.

Poznámka: Památkový katalog uvádí pouze čp. 175.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 81 (Q30859107)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16489/3-2302
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 81
49°0′15,04″ s. š., 14°46′11,4″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Měšťanský jednopatrový dům na dlouhé gotické parcele. Dům je renesanční ze 3. čtvrtiny 16. století, později klasicistně upravován. Zachováno průčelí s nárožním arkýřem a podloubí v linii Březanovy ulice. Dům předstupuje o šířku podloubí před sousední dům čp. 82. Zadní dvorní objekt je dnes již zcela novodobě přestavěn.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Březanova čp. 82 (Q30858976)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29128/3-2303
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Březanova 82
49°0′14,66″ s. š., 14°46′11,49″ v. d.
Měšťanský jednopatrový dům, výrazně přestavěný v 19. století, má do ulice tříosé okenní průčelí. Dům s pravděpodobně ještě renesančním jádrem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Klášter augustiniánů (Q12029527)


 
 
 
Kategorie „Augustinian monastery in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36509/3-2342
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 125, 137, 139, 141, 142, 143, 173
49°0′17,29″ s. š., 14°46′7,28″ v. d.
Klášter augustiniánů s kostelem sv. Jiljí a Panny Marie. Jde přibližně o 1/6 rozlohy historického jádra, v jeho severní části. Jde o množství objektů, spojených víceméně do souvislé zástavby, která však vznikla značně dlouhým a složitým vývojem.

Poznámka: většina památky má status národní kulturní památky
Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 10 (Q30858965)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28124/3-2306
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 10
49°0′18,41″ s. š., 14°46′14,79″ v. d.
Měšťanský dům, dvorní objekty, hradební zeď. Jednopatrový dům s polovalbovou střechou v řadové zástavbě. Za domem dvůr, dvorní objekt vlevo a dvorní objekt vzadu přimykající se k hradbám. Dům si zachoval původní renesanční jádro, byl v 1. polovině 17. století raně barokně přestavěn.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 11 (Q30858941)


 
 
 
Kategorie „Restaurace a penzion U Míšků (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19123/3-2307
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 11
49°0′18,19″ s. š., 14°46′15,34″ v. d.
Měšťanský dům, zadní dům s dvorním objektem. Přízemní dům se dvěma štíty směrem do Husovy ulice. Pozdně barokní dům z období kolem poloviny 18. století, pozdně barokní štíty.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 13 (Q30858914)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40246/3-2274
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 13
49°0′17,89″ s. š., 14°46′16,46″ v. d.
Patrový dům se čtyřmi okenními osami. Hřeben sedlové střechy je kolmý k uliční čáře. Pozdně barokní dům z období 3. čtvrtiny 18. století, pozdější klasicistní přestavba.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 14, 179, 180 (Q30858529)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34632/3-2275
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 14, 179, 180
49°0′17,7″ s. š., 14°46′16,86″ v. d.
Patrový měšťanský dům se čtyřmi okenními osami. Hřeben sedlové střechy je rovnoběžný s uliční čárou. Barokní dům z období 2. poloviny 18. století s původním renesančním jádrem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 15, 187, 188, 189 (Q30859048)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16204/3-2308
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 15, 187, 188, 189
49°0′17,45″ s. š., 14°46′17,37″ v. d.
Měšťanský dům čp. 15, dvorní křídla. Přízemní barokní dům z období 1. poloviny 18. století se dvěma pozdně barokními štíty směrem do Husovy ulice. Průčelí je pětiosé, kdy tři osy tvoří okna, jednu vrata průjezdu a jednu vchod do obchodu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 16 (Q30858153)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35779/3-2309
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 16
49°0′17,62″ s. š., 14°46′18,26″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Barokně upravený dům s renesanční dispozicí z 1. poloviny 16. století. Má tříosé průčelí a trojúhelný vykrajovaný štít s nikou uprostřed. Zadní trakt domu s malou zahradou přiléhá ke Zlaté stoce u Bertiných lázní.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 18, 178 (Q30858182)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22992/3-2310
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 18, 178
49°0′16,64″ s. š., 14°46′18,49″ v. d.
Přízemní měšťanský dům se štítem. Hřeben sedlové střechy je kolmý k uliční čáře. Barokní dům z období 2. poloviny 18. století s původním renesančním jádrem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 67 (Q30858207)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16168/3-2311
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 67
49°0′16,77″ s. š., 14°46′16,31″ v. d.
Měšťanský dům s trojtraktovou dispozicí s výrazným komolým štítem. Dům si zachoval renesanční dispozici s klasicistními interiéry v přízemí domu. Celý objekt byl velmi razantně rekonstruován, včetně dvorního křídla je využíván jako penzion.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 69 (Q30858241)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19053/3-5444
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 69, Masné krámy
49°0′17,28″ s. š., 14°46′15,47″ v. d.
Měšťanský jednopatrový nárožní dům na lichoběžníkové parcele. Hřeben střechy rovnoběžný s Husovou ulicí. Dům postavený v pozdním empírovém slohu. V podstatě jediný zástupce pozdně empírové stavby v Třeboni.

Památkově chráněno od 10. června 1981.

Masné krámy čp. 71 (Q30858253)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25440/3-2312
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masné krámy 71, Husova
49°0′17,2″ s. š., 14°46′14,8″ v. d.
Rohový přízemní dům se štítem otočeným do Husovy ulice. Dům pochází z období kolem poloviny 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 72 (Q30858266)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20269/3-2313
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 72
49°0′16,89″ s. š., 14°46′14,23″ v. d.
Přízemní dvojkřídlý dům s raně klasicistním štítem renesančního základu. Dům se do ulice obrací průčelím se třemi osami oken a stlačeně zaklenutým průjezdem na západní straně.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 73 (Q30858284)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19360/3-2314
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 73
49°0′16,86″ s. š., 14°46′13,82″ v. d.
Drobný přízemní dům s trojosým průčelím, hřeben sedlové střechy kolmý na uliční čáru. Fasáda je poměrně bohatě zdobená štukovou výzdobou a pojatá v historizujícím stylu. Dům pochází z období kolem poloviny 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 74 (Q30858304)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23078/3-2315
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 74
49°0′16,69″ s. š., 14°46′12,72″ v. d.
Patrový dům s trojosým průčelím, hřeben sedlové střechy kolmý na uliční čáru. Jednoduchá hladká fasáda, štít, který je oddělen jednoduše profilovanou římsou. Dům klasicistně přestavován, dispozice v jádru ještě renesanční.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Husova čp. 76, 77 (Q38145087)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26695/3-2316
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Husova 76, 77, Březanova
49°0′16,87″ s. š., 14°46′11,73″ v. d.
Činžovní dům. Dva domy, které byly komunikačně i funkčně propojeny v jeden celek. Domy klasicistní z 1. poloviny 19. století, jádro a sklep domu čp. 77 ještě středověké. Dům čp 77 je jednopatrovým nárožním objektem na obdélném půdorysu s výraznou klasicistní fasádou. Průčelí do Březinovy ulice má tři okenní osy, průčelí do Husovy ulice je osmiosé. Dům čp. 76 je rovněž jednopatrovou klasicistní stavbou s fasádou jednodušší než u vedlejšího domu čp. 76.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Masné krámy (Q38145563)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24516/3-2333
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Masné krámy 70
49°0′16,58″ s. š., 14°46′15,37″ v. d.
Masné krámy. Přízemní nepodsklepený dům, ve hmotě klasicistní se secesní úpravou čelní fasády. Dům tvoří značnou část uliční fronty Masných krámů mezi Masarykovým náměstím a Husovou ulicí.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Základní umělecká škola (Q30858322)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16645/3-2277
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Hradební 24
49°0′16,11″ s. š., 14°46′20,57″ v. d.
Budova školy čp. 24. Hradecká brána součástí jiné památky. Budova byla postavena podél Zlaté stoky na původní hradební zdi v pozdně klasicistním slohu v polovině 19. století. Je zapsána do městské pozemkové knihy v lednu 1850 jako obecní dům. Hradecká brána byla postavena Štěpánkem Netolickým v pozdně gotickém slohu v letech 1525–1527 na místě starší brány. Později byla budova mnohokrát přestavována, v roce 1875 zvýšena o 2. patro a propojena s Hradeckou bránou, v roce 1876 přestavěna na měšťanskou školu; naposledy byl objekt přestavován v roce 1924. V roce 2007 proběhla rekonstrukce školy.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Hradební čp. 26 (Q30858453)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41302/3-2317
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Hradební 26
49°0′17,56″ s. š., 14°46′19,26″ v. d.
Městský dům s baštou. Dům samotný ze 30. let 20. století, kdy byl vystavěn po obou stranách pozdně gotické obranné bašty s tím, že respektuje její středověký původ a svým výrazem se jí plně přizpůsobuje. V roce 1990 byl z havarijního stavu upraven na penzion. Zahrnuje v sobě část hradební zdi pravděpodobně ze starší fáze a obrannou baštu z mladší fáze opevnění města (1. čtvrtina 16. století). Areál zahrnuje dům a dvůr, drobná stavba ne jižní straně dvora není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38145100)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in front of Hradec Gate in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45667/3-2356
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Dukelská, Hradební, Tylova, za Hradeckou branou, parc. 497/2
49°0′16,25″ s. š., 14°46′21,43″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého s podstavcem je umístěna na podezdívce ze dvou kamenných stupňů mezi vzrostlými stromy u Zlaté stoky. Hranolový sokl s běžnou římsovou profilací, socha v životní velikosti znázorňuje prostovlasého sv. Jana Nepomuckého. Barokní práce od neznámého autora, datace 1726.

Poznámka: V MonumNetu uvedena chybně část Třeboň II, parcelní číslo neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Tylův domek (Q38145113)


 
 
 
Kategorie „Tylův domek v Třeboni “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16906/3-2354
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Tylova če. 247, parc. 496, 492
49°0′18,63″ s. š., 14°46′19,53″ v. d.
Rodinný dům Tylův domek. Drobný patrový domek z 2. pol. 18. století v Tylově ulici je spojen s Josefem Kajetánem Tylem, který zde pobýval se svou rodinou. Dům má stanovou střechu krytou taškami. Zahrada u domku je obehnána ohradní zdí.
  • Tylův domek, parc. 496
  • ohradní zeď, parc. 492

Poznámka: MonumNet neuvádí domovní číslo.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 98 (Q30858491)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15011/3-2288
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 98, Masarykovo náměstí
49°0′14,55″ s. š., 14°46′20,2″ v. d.
Patrový nárožní trojkřídlý měšťanský dům na dlouhé gotické parcele se skoseným nárožím. Ve hmotě je dům renesanční z období 2. poloviny 16. století s pozdějšími klasicistními úpravami.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 29 (Q30858074)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41597/3-2320
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 29
49°0′14,7″ s. š., 14°46′21,04″ v. d.
Dvoupatrový měšťanský dům o čtyřech okenních osách s hladkou fasádou. Přízemí z pozdní renesance, patra dostavovány později (poslední zřejmě ve 2. polovině 18. století).

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 32 (Q30858122)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35934/3-2321
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 32
49°0′13,15″ s. š., 14°46′21,38″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Městský jednopatrový klasicistní dům z počátku 19. století na půdorysu písmene L v linii Rožmberské ulice. Střecha sedlová s hřebenem rovnoběžným s uliční čárou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 33 (Q30858519)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26316/3-2328
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 33
49°0′12,38″ s. š., 14°46′21,41″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Měšťanský jednopatrový dům, výrazně klasicistně přestavěný po roce 1827, má do ulice šestiosé okenní průčelí.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 27 (Q30858048)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36178/3-2322
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 27
49°0′11,85″ s. š., 14°46′20,84″ v. d.
Městský dům, vjezdová brána. Přízemní dům se dvěma trojúhelnými štíty směrem do ulice. Průčelí je čtyřosé, v rytmu 2 - 2 pro každou štítovou část. Dům v jádru renesanční, později barokně a klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 35 (Q30858507)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20470/3-2323
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 35
49°0′11,54″ s. š., 14°46′20,49″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Patrový dům s hřebenem sedlové střechy rovnoběžným s uliční čárou. Kopíruje a drží původní parcelu, která bezprostředně přiléhala k hradbám. Dům pozdně klasicistní, v nedávné době poměrně radikálně rekonstruován na hotel.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 36 (Q30858505)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30697/3-2324
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 36
49°0′11,18″ s. š., 14°46′19,95″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Měšťanský dům s hřebenem střechy rovnoběžným s Rožmberskou ulicí. Dům v klasicistním slohu byl postaven na počátku 19. století. Zadní stěnu zadního domu tvoří původní městská hradba a zachovaná čtyřboká bašta, která je však samostatně chráněná v rámci městského opevnění.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 37 (Q30858498)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34013/3-2325
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 37
49°0′11,04″ s. š., 14°46′19,59″ v. d.
Jednopatrový měšťanský dům se dvěma trojúhelnými štíty směrem do ulice v poměru 1:2. Dům v jádru renesanční, později barokně a klasicistně upravován. V nedávné době poměrně radikálně rekonstruován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 39 (Q30858360)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35614/3-5446
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 39
49°0′10,78″ s. š., 14°46′18,86″ v. d.
Měšťanský dům, zadní dům. Jednoposchoďový měšťanský dům s hřebenem střechy kolmým k Rožmberské ulici. Dům má ještě renesanční jádro, byl barokně a v poslední třetině 19. století klasicistně přestavován. Zadní stěnu zadního domu tvoří původní městská hradba.

Památkově chráněno od 10. června 1981.

Rožmberská čp. 40 (Q30858471)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41806/3-2326
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 40
49°0′10,6″ s. š., 14°46′18,59″ v. d.
Měšťanský dům, zadní dům. Přední dům je jednopatrový se secesně upraveným, po stranách pravoúhle odstupňovaným štítem. Dům v jádru renesanční, později barokně a klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská čp. 41 (Q30858542)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32658/3-2327
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Rožmberská 41
49°0′10,5″ s. š., 14°46′18,21″ v. d.
Měšťanský dům, zadní dům. Přízemní dům s barokním štítem. Hřeben střechy je kolmý k uliční čáře. Štít, rámovaný štukovou páskou, má po obou stranách ještě viditelné voluty a uprostřed je prolomen okénkem. Dům v jádru renesanční.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Žižkovo náměstí čp. 44 (Q30858446)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37728/3-2329
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Žižkovo náměstí 44, Rožmberská
49°0′10,52″ s. š., 14°46′16,36″ v. d.
Patrový měšťanský dům na obdélném půdorysu, postaven na exponované nárožní parcele, je pozdně barokním štítem obrácen směrem do Žižkova náměstí. V jádru renesanční dům, poměrně radikálně stavebně upravován na konci 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Žižkovo náměstí čp. 45 (Q30858439)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27151/3-2330
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Žižkovo náměstí 45
49°0′10,2″ s. š., 14°46′16,41″ v. d.
Patrový měšťanský dům se sedlovou střechou, rovnoběžnou s uliční čarou. Průčelí je čtyřosé, v nepravidelném rytmu – okenní výplně jsou novodobé. Klasicistní dům, snad s barokním základem, velmi výrazně přestavěn v 80. letech 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Žižkovo náměstí čp. 53 (Q30858433)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25230/3-2332
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Žižkovo náměstí 53
49°0′10,77″ s. š., 14°46′14,44″ v. d.
Patrový měšťanský dům se sedlovou střechou, kolmou k uliční čáře. Renesanční dům s barokní přestavbou, později ještě klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Žižkovo náměstí čp. 54 (Q30858411)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18851/3-5447
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Žižkovo náměstí 54
49°0′11″ s. š., 14°46′14,28″ v. d.
Patrový měšťanský dům se sedlovou střechou mírného sklonu, rovnoběžnou s uliční čárou. Průčelí pravidelně čtyřosé. Dům se snad ještě renesančním jádrem, ovšem velmi radikálně klasicistně upravován.

Památkově chráněno od 10. června 1981.

Žižkovo náměstí čp. 55 (Q30858388)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18962/3-2337
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Žižkovo náměstí 55
49°0′11,4″ s. š., 14°46′14,05″ v. d.
Dvoupatrový řadový měšťanský dům se sedlovou střechou, kolmou k uliční čáře. Renesanční dům s významnou barokní přestavbou, později ještě klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Žižkovo náměstí býv. čp. 56 (Q38145610)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24570/3-2338
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Žižkovo náměstí, pův. čp. 56, parc. 62
49°0′11,51″ s. š., 14°46′16,09″ v. d.
Měšťanský dům s dvorními křídly, soutka - hotel Zlatá hvězda. Měšťanský dům na široké parcele vznikl klasicistní přestavbou ze dvou starších domů. V 80. a 90. letech 20. století prošel dům velmi razantní přestavbou na hotel a byl propojen se sousedními domy čp. 107 a čp. 106 (?).

Památkově chráněno od roku 1963.  

Žižkovo náměstí čp. 57 (Q30858341)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22063/3-2339
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Žižkovo náměstí 57
49°0′11,16″ s. š., 14°46′16,06″ v. d.
Patrový měšťanský dům se sedlovou střechou, kolmou k uliční čáře. Štít jednoduchý bez výraznějšího zdobení. Renesanční dům s klasicistní úpravou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Krčínova čp. 48 (Q30858086)


 
 
 
Kategorie „Krčínova čp. 48 (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31840/3-2318
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Krčínova 48, Žižkovo náměstí
49°0′9,59″ s. š., 14°46′15,49″ v. d.
Nárožní jednopatrový měšťanský dům s mansardovou střechou. Severní průčelí (do ulice) čtyřosé, 2 osy vpravo vystupují v mírný rizalit. Obvodové zdivo zřejmě renesančního původu, jádro přestavěno v baroku.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Krčínova čp. 49 (Q30858588)


 
 
 
Kategorie „Krčínova čp. 49 (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40217/3-2319
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Krčínova 49
49°0′9,5″ s. š., 14°46′14,95″ v. d.
Patrový řadový měšťanský dům s trojosým průčelím. Střecha valbová, kolmá k průčelí. Ve hmotě je dům raně renesanční z období kolem 1560. Později klasicistně upravován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Trocnovské náměstí čp. 161 (Q30858093)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21983/3-5449
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Trocnovské náměstí 161
49°0′8,78″ s. š., 14°46′15,83″ v. d.
Drobný přízemní měšťanský dům, jehož větší část, která přiléhala k tělesu Svinenské brány, byla v 80. letech 20. století zbořena. Dům byl původně klasicistní z poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 10. června 1981.

Valy čp. 122 (Q30858516)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34621/3-5448
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Valy 122, Trocnovské náměstí
49°0′8,2″ s. š., 14°46′15,03″ v. d.
Přízemní měšťanský dům klasicistního původu nepravidelného půdorysu, stojící severozápadně od Novohradské brány při renesanční zámecké bráně do pivovaru.

Památkově chráněno od 10. června 1981.

Panský pivovar (Q3931690)


 
 
 
Kategorie „Panský pivovar Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39363/3-2270
Pam. katalog
MIS
Třeboň I Trocnovské náměstí 124, 132
49°0′9,47″ s. š., 14°46′20,25″ v. d.
Pivovar. Základem knížecího pivovaru, stavěného Schwarzenberky, byla renesanční zbrojnice následně upravovaná do podoby rozlehlého dvorce obdélného tvaru, v kratších čelech prostoupených klenutými protilehlými průjezdy zpřístupňujícími vnitřní pivovarský dvůr. Pivovar vyplňuje plochu jihovýchodního okraje Třeboně. Později stavěné budovy pivovaru v některých případech zasáhly až do bývalého parkánu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Třeboň II editovat

Do místní části Třeboň II zasahuje též Zlatá stoka a rybník Svět, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz níže.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38145874)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk at Sokolská street, Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27623/3-2358
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Sokolská, parc. 612
49°0′16,5″ s. š., 14°46′4,98″ v. d.
Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého v tradiční podobě s podstavcem stojí v zámeckém parku, severně od hlavní silnice do centra města. Podstavec má po všech stranách reliéfy svatých (Panny Marie, sv. Rocha, sv. Floriána a sv. Kryštofa). Barokní práce od neznámého autora, datace kolem roku 1720. Před sochou je prostor ohraničen kamenným zábradlím.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Pomník válečným obětem (Q38145906)


 
 
 
Kategorie „Pomník Obětem zla (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35488/3-5451
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Sokolská, před čp. 296, parc. 612
49°0′16,36″ s. š., 14°46′3,47″ v. d.
Pomník válečným obětem sestává ze tří samostatných částí — centrální se sochařským výjevem a dvou žulových kvádrů s reliéfy. Autor K. Gabriel. Středová část pomníku na podstavci z pískovcových kvádrů nese dvě mužské postavy v životní velikosti, z nichž ten vlevo, v jehož tváři se odráží prožité utrpení, sedí s rukama volně spuštěnýma podél trupu a s pokrčenýma nohama. Druhá mužská postava je stojící, s levou nohou nakročenou vpřed. Svou levou rukou si zakrývá tvář, pravou se dotýká pravého stehna.

Památkově chráněno od 10. června 1981.

Bývalá kasárna (Q38145923)


 
 
 
Kategorie „Barracks in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101946
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Palackého náměstí 46, 106
49°0′15,02″ s. š., 14°45′44,87″ v. d.
Bývalá kasárna, ohradní zeď s branami a vjezdem (část ohradní zdi bez pam. ochrany). Dnes městský úřad a finanční úřad. Objekt kasáren je tvořen trojkřídlou jednopatrovou budovou ve tvaru písmene U obklopující vnitřní nádvoří. Kasárna byla zřízena na místě zrušeného městského dvora po roce 1876.

Památkově chráněno od 25. září 2006.

Výklenková kaplička svaté Barbory (Q38145942)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Barbara (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104579
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Svatopluka Čecha, mezi domy čp. 17 a 21, parc. 851
49°0′18,53″ s. š., 14°45′46,74″ v. d.
Zděná výklenková kaplička sv. Barbory z konce 18. století, bez novodobého obrazu sv. Barbory.

Památkově chráněno od 30. prosince 2011.

Kostel svaté Alžběty (Q12030578)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Elisabeth (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45146/3-2346
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Svobody, hřbitov poblíž čp. 79, parc. 1525, 1526/1
49°0′18,49″ s. š., 14°45′25,7″ v. d.
Pozdně renesanční kostel sv. Alžběty (postaven v letech 1570–1876, obnoveno 1649–1651, 1784 přistavěna věž). Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Tři žulové empírové náhrobky ve tvaru pyramidy z konce 18. století (kamenná pyramida I, kamenná pyramida II, kamenná pyramida III), kříž rodiny Pillovy. Kříž rodiny Pillovy nebyl v době dokumentace nalezen.

Poznámka: adresa ani parcelní číslo neuvedeny
Památkově chráněno od roku 1963.  

Boží muka (Q38145893)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46472/3-2352
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Svobody, při čp. 364, parc. 1915/5
49°0′15,64″ s. š., 14°45′13,35″ v. d.
Kamenná boží muka z 19. století se skládají z vysokého šestibokého hranolu, směrem vzhůru se zužuje a nese válcový sloupek s prstencem. Na něm je upevněna kaplice s komolou jehlancovou stříškou a mohutnou koulí s kovaným křížkem na vrcholu. Datováno nápisem A.B 1810 a W.K 1865 (1863?).

Poznámka: uvedené čp. 364 neexistuje
Památkově chráněno od roku 1963.  

Boží muka (Q38145725)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104580
Pam. katalog
MIS
Třeboň II v parčíku u křižovatky ulic Líbalova a Daskabát, lokalita U Francouzů, parc. 1640/1
49°0′31,8″ s. š., 14°45′11,83″ v. d.
Boží muka, s omezením: bez novodobého obrázku P. Marie. Charakter božích muk odráží gotické tvarosloví, jejich vznik lze datovat přibližně do 16. nebo počátku 17. století. V lokalitě byl společný hrob skupiny francouzských vojáků, kteří zemřeli v zimě 1741–1742 za válek o habsburské dědictví, boží muka jsou pravděpodobně starší.

Památkově chráněno od 30. prosince 2011.

Kaplička Korunováni Panny Marie (Q38145708)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Coronation of Virgin Mary (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20610/3-2353
Pam. katalog
MIS
Třeboň II rozcestí ulic Pražská, Nádražní, Jiráskova a Táborská, západně od vyústění Pražské, parc. 1768
49°0′47,69″ s. š., 14°45′21,91″ v. d.
Kaplička Korunováni P. Marie. Zděná omítaná kaple obdélného půdorysu s konkávními nárožími a profilovanou římsou z 2. poloviny 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Soubor seníků (Q15980422)


 
 
 
Kategorie „Třeboňské seníky “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25751/3-2341
Pam. katalog
MIS
Třeboň II louky směrem na Jindřichův Hradec
49°0′44,19″ s. š., 14°46′39,48″ v. d.
Soubor drobných seníků, rozmístěných po velké ploše tzv. Mokrých luk severně od Třeboně. Seníky postaveny v jednom stylu, na obdélném půdoryse, a pocházejí vesměs z 1. poloviny 19. století. Původně bylo v roce 1963 zapsáno jako soubor 54 seníků.

Poznámka: Ani jedna z parcel uvedených v MonumNetu neexistuje. V Památkovém katalogu není výčet jednotlivých seníků ani jejich počet uveden. V Památkovém katalogu je jako přírůstkový bod zaměřen seník 34 na parcele č. 3954.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38145742)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk in Třeboň, Pod Kopečkem “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15307/3-2348
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Pod Kopečkem, za čp. 367, parc. 419
49°0′38,94″ s. š., 14°47′5,86″ v. d.
Volně stojící kaple sv. Jana, zděná, omítaná, půdorys obdélný. Výrazně profilovaná římsa se zdvojenými pilastry. Vrcholně barokní kaple byla dle datace na portálu postavena roku 1755.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Socha Odpočívajícího Krista (Q38145758)


 
 
 
Kategorie „Odpočívající Kristus (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20597/3-2361
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Na Kopečku, u čp. 242, parc. 348
49°0′41,06″ s. š., 14°47′13,67″ v. d.
Socha Odpočívajícího Krista je umístěna na hranolovém soklu a je opatřena plechovou stříškou na železných sloupcích. Barokní práce od neznámého autora.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Vodárenská věž (Q38145691)


 
 
 
Kategorie „Water tower in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47415/3-5677
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Na Kopečku, u čp. 319, parc. 369
49°0′43,72″ s. š., 14°47′12,61″ v. d.
Vodárenská věž z roku 1909 ve stylu geometrické moderny od architekta Jana Kotěry. O dva roky dříve Kotěra projektoval podobnou Vršovickou vodárnu na Zelené lišce v Praze. Po 2. světové válce byla vodárenská věž vyřazena z provozu.

Památkově chráněno od 29. ledna 1988.

Kaple svatého Víta (Q38145771)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Vitus (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45066/3-2349
Pam. katalog
MIS
Třeboň II U sv. Víta, při čp. 246, parc. 2320
49°1′16,09″ s. š., 14°46′49,92″ v. d.
Volně stojící kaple sv. Víta, zděná, omítaná, s datací na fasádě (1761), půdorys obdélný s půlkruhovým chorem. Na první pohled výrazné pilastry, které nesou výrazně profilovanou římsu. Okna segmentově zaklenuta.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Židovský hřbitov (Q10290511)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106424
Pam. katalog
MIS
Třeboň II U židovského hřbitova 620, pp. 2293/1, 2293/3, 2294
49°1′21,46″ s. š., 14°47′32,3″ v. d.
Nejspíše nejmladší židovský hřbitov v jižních Čechách, dochovaná budova síně, v centrální části náhrobek třeboňského obchodníka a starosty židovské obce L. Metzla. Do konce 19. století byli Židé z Třeboně pohřbíváni na hřbitově ve Stráži nad Nežárkou. O zřízení vlastního hřbitova usilovali od první poloviny 90. let 19. století. 20. června 1900 proběhla kolaudace hřbitova, poslední pohřeb se tu konal v roce 1942. Hřbitov vyniká autentickým stavem s hrobnickým domem a souborem náhrobků z první poloviny 20. století.

Památkově chráněno od 15. října 2019.

Hadí křížek (Q38145786)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103095
Pam. katalog
MIS
Třeboň II při silnici I/34 Třeboň - Stráž nad Nežárkou, parc. 2286/1
49°1′3,66″ s. š., 14°47′30,5″ v. d.
Sokl nesoucí kříž je zhotovený patrně z pískovce a je pojednán do podoby realisticky pojednaného osekaného zvrásněného pně. Na soklu se nalézá letopočet 1912. Charakter pojednání soklu odráží vlivy secese. Kříž je kotvicový s břevny z proplétaných pásků.

Poznámka: dle parcelního čísla by mohlo jít též o křížek o 600 metrů dále
Památkově chráněno od 25. června 2008.

Kaple svatých Petra a Pavla (Q38145801)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saints Peter and Paul (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17365/3-2350
Pam. katalog
MIS
Třeboň II U sv. Petra a Pavla, Na Kopečku, proti čp. 508, parc. 2220
49°0′29,88″ s. š., 14°47′58,28″ v. d.
Kaple sv. Petra a Pavla. Zděná omítaná kaple obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a profilovanou římsou ze 17. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38145817)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Novohradská, Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26053/3-2357
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Novohradská, most k Novohradské bráně, východní strana, parc. 2513
49°0′5,98″ s. š., 14°46′16,32″ v. d.
Pozdně barokní rustikální kamenná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti od neznámého autora z počátku 19. století stojí ve výklenku na mostě přes bývalý příkop k Novohradské bráně.

Poznámka: Uvedená parcela č. 2513 neexistuje, Památkový katalog zaměřuje na parcelu 2512/2.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Pomník Josefa Šusty (Q38145956)


 
 
 
Kategorie „Monument to Josef Šusta in Třeboň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16419/3-2362
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Novohradská, hráz rybníka Svět, proti Novohradské bráně, parc. 95
49°0′4,55″ s. š., 14°46′16″ v. d.
Památník rybníkáře Josefa Šusty z roku 1928 podle návrhu prof. V. Suchomela v podobě hrubě opracovaného hranolového balvanu, na hranolu deska, nad ní medailon s reliéfem s podobiznou Josefa Šusty.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Zelenkův mlýn (Q38145831)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41007/3-2336
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Novohradská 222, 1113
49°0′7,26″ s. š., 14°46′25,02″ v. d.
Zelenkův vodní mlýn, náhon, s omezením: bez obytné budovy čp. 1114 a hosp. objektu. Patrová stavba obdélného půdorysu s průčelím výrazu ze 2. poloviny 19. století. Na nárožích věžičky s úzkými klíčovými "střílnami". Původně renesanční stavba, naposledy přestavěná na konci 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Dům na parcele 96/3 (Q38145677)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37045/3-2340
Pam. katalog
MIS
Třeboň II Sádecká, parc. 96/3, proti čp. 229
48°59′51,45″ s. š., 14°46′23,89″ v. d.
Venkovský dům. Roubená konstrukce na vysoké podezdívce na obdélníkovém půdorysu má na svých delších stranách proti sobě prolomeny dva vstupy. Původně se jedná pravděpodobně o roubený objekt z 1. poloviny 18. století. V 80. letech 20. století přemístěn do nynější pozice, původní umístění Památkový katalog nezmiňuje.

Poznámka: Dům nemá domovní číslo, stojí vedle čp. 229. Původně zapsáno do rejstříku pod čp. 231, to dnes nese jiný objekt, v Přemyslově ulici.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Boží muka (Q38145846)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25407/3-2351
Pam. katalog
MIS
Třeboň II na hrázi rybníka Svět (prodloužení Sádecké), parc. 2009
48°59′41,58″ s. š., 14°46′9,81″ v. d.
Kamenná boží muka na hrázi rybníka Svět u cesty po pravé straně směrem k Schwarzenberské hrobce. Datace 1649 s dlouhým, částečně nečitelným nápisem. Sloup pravděpodobně vyměněn. Původně zapsáno jako sloup s plastikou sv. Vojtěcha. V kapličce čtyři plochy pro obrázky, které byly po rekonstrukci znovu obnoveny. Na čelní straně obrázek sv. Vojtěcha. Na vrcholu kapličky kříž.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38145860)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103818
Pam. katalog
MIS
Třeboň II jižně od Novohradská čp. 237 (Opatovický mlýn), parc. 4404
48°59′13,69″ s. š., 14°46′43,11″ v. d.
Pozdně barokní síňová kaplička výklenkového typu, jihovýchodním směrem od budovy Opatovického mlýna. Původně na jejím místě stávala samotná socha sv. Jana Nepomuckého.

Poznámka: parcela 2031/7 uvedená v MonumNetu neexistuje.
Památkově chráněno od 1. února 2010.

Břilice editovat

Do katastrálního území Břilice zasahuje též Zlatá stoka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz níže.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q36999241)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Břilice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32156/3-1771
Pam. katalog
MIS
Břilice náves, st. 39
49°1′4,98″ s. š., 14°44′36,1″ v. d.
Omítaná zděná kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým zakončením, jihozápadní průčelí s věží se zvoničkou, postavena roku 1820.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Přeseka editovat

V katastrálním území Přeseka se nachází rybník Kaňov a zasahuje sem Zlatá stoka, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz níže.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Most 24-005 se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38045625)


 
 
 
Kategorie „Most silnice I/24 přes Zlatou stoku u rybníka Káňov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47557/3-5897
Pam. katalog
MIS
Přeseka u rybníka Kaňov, pp. 1152/2, 1154
49°2′23,08″ s. š., 14°45′6,4″ v. d.
Kamenný jednoobloukový kolmý silniční most č. 24-005 přes Zlatou stoku, se sochou sv. Jana Nepomuckého. S horní mostovkou, se zídkami, na obou stranách opatřen šikmými, též omítnutými křídly. Most z 19. století na silnici spojující Třeboň a Lomnici nad Lužnicí mezi rybníky Kaňov a Rožmberk. Jižně vedle mostu je na nižším zděném omítnutém odstupněném soklu tvaru kříže umístěna kamenná socha sv. Jana Nepomuckého.

Památkově chráněno od roku 1988.  

Stará Hlína editovat

V katastrálním území Stará Hlína se nachází rybník Rožmberk a zasahuje sem Zlatá stoka, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz níže.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Inundační most I (Q38136358)


 
 
 
Kategorie „Inundation bridge over the Lužnice in Stará Hlína “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34771/3-2196
Pam. katalog
MIS
Stará Hlína jižně od obce, pp. 469/18
49°2′12,38″ s. š., 14°48′53,86″ v. d.
Inundační most I. Klenutý dvanáctiobloukový most z roku 1799, vystavěný na původní silnici z Třeboně do Stráže nad Nežárkou, je dílem schwarzenberského projektanta Josefa Rosenauera. Svému účelu sloužil do roku 1988, kdy byla otevřena přeložka silnice.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Inundační most II (Q38136341)


 
 
 
Kategorie „Inundation bridge over the Vítek pond “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40710/3-2196
Pam. katalog
MIS
Stará Hlína přes jižní část rybníku Vítek, pp. 469/9
49°1′57,27″ s. š., 14°48′21,82″ v. d.
Inundační most II. Klenutý pětiobloukový most z roku 1781, vystavěný na původní silnici z Třeboně do Stráže nad Nežárkou, je dílem schwarzenberského projektanta Josefa Rosenauera. Svému účelu sloužil do roku 1988, kdy byla otevřena přeložka silnice.

Památkově chráněno od roku 1963.  

  Boží muka (Q38136367)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20305/3-2194
Pam. katalog
MIS
Stará Hlína při rozcestí k Mláce
49°2′16,56″ s. š., 14°48′58,01″ v. d.
Zděná boží muka na kamenné podezdívce, hranolová, omítaná, datace 1762. V horní třetině byly na každé straně umístěny pravoúhlé niky, střecha byla stanová, krytina prejzová. V době zápisu byla ve špatném technickém stavu (omítky, krytina apod.) Přesná parcela není známá. Byla zbořena před rokem 1988 v souvislosti s rekonstrukcí silnice Jindřichův Hradec – Třeboň. Na jiném místě u téže křižovatky byla náhradou postavena novodobá boží muka, která nepodléhají památkové ochraně.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  
Památková ochrana zrušena 5. srpna 2013.

Kaplička (Q38136350)


 
 
 
Kategorie „Kaple svatého Václava a Panny Marie (Stará Hlína) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47364/3-2193
Pam. katalog
MIS
Stará Hlína náves
49°2′22,67″ s. š., 14°48′49,2″ v. d.
Kaplička sv. Václava a Panny Marie

Poznámka: Záznam z MonumNetu i Památkového katalogu zmizel beze stopy.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Holičky editovat

Do katastrálního území Holičky zasahují též Stará a Nová řeka, součásti kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz níže.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stříbřecký most (Q37281021)


 
 
 
Kategorie „Stříbřecký most “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47555/3-5895
Pam. katalog
MIS
Holičky přes Novou řeku, směr Stará Hlína, pp. 731/1
49°2′3,74″ s. š., 14°51′29,95″ v. d.
Stříbřecký most (dříve Leštinský most), železobetonový silniční most č. 1536-1 z roku 1925 na silnici z obce Stříbřec do Staré Hlíny přemosťuje Novou řeku. Počátkem 17. století získali stříbřečtí hospodáři pozemky (zvané Odměny) na levém břehu Nové řeky jako náhradu za plochy, které trpěly záplavami z nově zřízeného vodního toku. Přístupovou cestu zpočátku tvořil poblíž samoty Leština pravděpodobně jen dlážděný brod, přes který vedla cesta a přívoz ze Stříbřece do Staré Hlíny. Roku 1821 zde byla postavena dřevěná lávka pro pěší a pro lehčí vozy, která však musela být vždy před hrozícími povodněmi odstraněna. V jejím sousedství byl zároveň nově vydlážděn brod pro pěší potahy. Když byla v roce 1892 stavěna nová silnice z Lutové přes Stříbřec a Starou Hlínu do Třeboně, byl u Leštiny zřízen nákladem obce nový dřevěný most. Před mostem bývalo hlavní vaziště voroplavby, kde se vory převazovaly na širší rozměr, a byla zde vorařská hospoda. Na jaře 1925 byl zbourán dřevěný most a nákladem okresu postaven nový, železobetonový. Realizovala jej pražská stavitelská firma Kalbáč pod vedením Františka Prokeše ze Soběslavi. Po dobu stavebních prací sloužila pro pěší provizorní dřevěná lávka a vozy projížděly starým brodem. Během prosince 1925 byl most dokončen a opatřen prozatímní dlažbou, definitivně byl most vydlážděn v květnu 1926. Celkové náklady byly 500 000 korun. Z kamenného obložení původního mostu pochází kámen pro nedaleký pomník Emy Destinnové.

Památkově chráněno od roku 1988.  

Branná editovat

Do katastrálního území Branná zasahuje též Zlatá stoka, součást kulturní památky Rožmberská rybniční soustava, viz níže.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník padlých I. světové války (Q37014736)


 
 
 
Kategorie „World War I memorial in Branná (Třeboň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35250/3-1764
Pam. katalog
MIS
Branná jižně od kostela
48°57′49,4″ s. š., 14°47′7,65″ v. d.
Pomník padlých I. světové války, se sochou muže v nadživotní velikosti se znakem ČSR u nohou, ohraničen kovovou ohrádkou, která není součástí ochrany. Celek je dílem malíře Jana Kojana z roku 1924 a je vyroben z umělého kamene.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 6 (Q30768207)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23114/3-1766
Pam. katalog
MIS
Branná Branná 6
48°57′47,23″ s. š., 14°47′1,25″ v. d.
Venkovská usedlost. Zděná usedlost; obytné a hospodářské budovy kolem dvora, původem z 19. století. Ze severu uzavřena branou s brankou se segmentovým zaklenutím s výplněmi s motivem poloslunce. Dochovaná štuková výzdoba na štítech stavení, špýcharu a výměnku.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 20 (Q30768170)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27309/3-1765
Pam. katalog
MIS
Branná Branná 20
48°57′55,69″ s. š., 14°46′52,32″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, výměnek, brána s brankou, chlévy, kolna. Původně uzavřená usedlost je hlavním štítovým průčelím orientovaná do návsi, k rybníku, na západní straně na místě zbořené stodoly zůstala pouze obvodová zeď a vrata. Vpravo je situováno obytné stavení, vlevo je pak výměnek. Ve štítu je datace 1888.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Rožmberská rybniční soustava editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rožmberská rybniční soustava (Q20058072)


 
 
 
Kategorie „Rožmberská rybniční soustava “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33857/3-2381
Pam. katalog
MIS
Třeboň Třeboň
49°0′12,01″ s. š., 14°46′24,82″ v. d.
Rožmberská rybniční soustava

Památkově chráněno od roku 1963.  

Související články editovat

Externí odkazy editovat