Seznam chráněných území v okrese Břeclav

Seznam chráněných území v okrese Břeclav

Toto je seznam chráněných území v okrese Břeclav aktuální k roku 2020, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Břeclav.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1228 Anenský vrch (přírodní památky) PP Anenský vrch &0000000000000000.5900000,59
Kategorie „Anenský vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Anenský vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Malá lokalita teplomilné vegetace 48°49′32″ s. š., 16°37′5″ v. d.
2443 Popis obrazku NPR Cahnov – Soutok &0000000000000013.46000013,46
Kategorie „Cahnov-Soutok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cahnov-Soutok“ na Wikimedia Commons
Starý lužní prales s bohatým podrostem a avifaunou 48°39′21″ s. š., 16°56′28″ v. d.
2475 Vrcholové partie Děvína NPR Děvín &0000000000000159.620000159,62
Kategorie „Děvín - Kotel - Soutěska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Děvín - Kotel - Soutěska“ na Wikimedia Commons
Významné vrcholy Pavlovských vrchů se stepními společenstvy 48°51′57″ s. š., 16°38′42″ v. d.
1454 kóta Velká Slunečná NPP Dunajovické kopce &0000000000000107.160000107,16
Kategorie „Dunajovické kopce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dunajovické kopce“ na Wikimedia Commons
Zachovalé stepní porosty s cennými druhy rostlin 48°50′53″ s. š., 16°33′22″ v. d.
1689 Františkův rybník PR Františkův rybník &0000000000000019.51000019,51 Rybník s přilehlými mokřady a písčitými lady s pestrými společenstvy s řadou významných druhů 48°43′7″ s. š., 16°51′40″ v. d.
6015 suchomilná vegetace stepních strání na Hochberku PP Hochberk &0000000000000035.02850035,0285
Kategorie „Hochberk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hochberk“ na Wikimedia Commons
Xerotermní společenstva suchých stepních trávníků, teplomilná lesní stanoviště 48°56′29″ s. š., 16°40′20″ v. d.
1164 světlé přirozené lesní porosty v rezervaci Hrádek PR Hrádek &0000000000000011.18000011,18
Kategorie „Hrádek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrádek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek lesostepních společenstev 48°57′18″ s. š., 16°51′3″ v. d.
2194 Jesličky PP Jesličky &0000000000000003.3300003,33
Kategorie „Jesličky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jesličky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachování rostlinných a živočišných společenstev stepních lad 48°56′35″ s. š., 16°50′22″ v. d.
147 PP Jezírko Kutnar &0000000000000000.5700000,57 Opuštěné dyjské rameno s vodní květenou 48°50′10″ s. š., 16°47′34″ v. d.
2318 Kalendář věků NPP Kalendář věků &0000000000000000.4500000,45
Kategorie „Kalendář věků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalendář věků“ na Wikimedia Commons
Stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší v profilu severního úpatí Pavlovských vrchů 48°53′12″ s. š., 16°39′15″ v. d.
2207 Kamenice u Hlohovce PP Kamenice u Hlohovce &0000000000000003.0100003,01
Kategorie „Kamenice u Hlohovce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenice u Hlohovce“ na Wikimedia Commons
Zachování a ochrana xerotermofilních rostlinných společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů 48°46′30″ s. š., 16°44′50″ v. d.
5823 PP Kameníky &0000000000000006.6157006,6157 Xerotermní společenstva suchých stepních trávníků, zejména evropsky významné prioritní stanoviště, subpanonské stepní trávníky a evropsky významné stanoviště, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, s řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin, na něž jsou vázány význačné druhy bezobratlých živočichů 48°44′17″ s. š., 16°40′44″ v. d.
160 Kamenný vrch PP Kamenný vrch u Kurdějova &0000000000000006.0000006,00
Kategorie „Kamenný vrch (Břeclav District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenný vrch (Břeclav District)“ na Wikimedia Commons
Opuštěná pastvina s teplomilnou květenou 48°57′59″ s. š., 16°45′9″ v. d.
1779 PP Kienberg &0000000000000006.3900006,39
Kategorie „Kienberg“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kienberg“ na Wikimedia Commons
Opuštěný lom, bohaté naleziště fosilií 48°48′15″ s. š., 16°41′10″ v. d.
6242 PP Kočičí kámen PP Kočičí kámen &0000000000000001.2600001,26
Kategorie „Kočičí kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kočičí kámen“ na Wikimedia Commons
Ekosystém suchých trávníků, biotop vzácných a ohrožených druhů živočichů pěnice vlašské a ťuhýka obecného
175 Kočičí skála PP Kočičí skála &0000000000000000.6600000,66
Kategorie „Kočičí skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kočičí skála“ na Wikimedia Commons
Malá vápencová skalka s bohatou květenou 48°49′33″ s. š., 16°38′32″ v. d.
576 Porost na území NPR NPR Křivé jezero &0000000000000116.400000116,40
Kategorie „Category:Křivé jezero (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Křivé jezero (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Dyje s lužními porosty, hnízdiště ptactva 48°50′57″ s. š., 16°43′35″ v. d.
203 PP Květné jezero &0000000000000001.6300001,63 Mrtvé rameno Dyje s vodní květenou 48°49′43″ s. š., 16°47′58″ v. d.
5783 Kukle NPP Kukle &0000000000000056.76440056,7644
Kategorie „Kukle (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kukle (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
lesní porosty na spraši, populace timoje trojlaločného a violky bílé včetně jejich biotopů 48°58′13″ s. š., 16°47′25″ v. d.
2208 státní hranice tvoří zároveň hranici PP Lange Wart PP Lange Wart &0000000000000001.7200001,72
Kategorie „Lange Wart“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lange Wart“ na Wikimedia Commons
Rostlinná společenstva suchých trávníků s výskytem zvláště chráněných druhů 48°47′58″ s. š., 16°31′8″ v. d.
208 Prostřední rybník NPR Lednické rybníky &0000000000000552.530000552,53
Kategorie „Lednické rybníky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lednické rybníky (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
K ochraně ptactva a jiné zvířeny, květeny a krajinného rázu 48°46′29″ s. š., 16°46′40″ v. d.
6019 kvetoucí hlaváčky jarní ve stepní lokalitě Lipiny PP Lipiny &0000000000000015.16000015,16
Kategorie „Lipiny (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipiny (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Xerotermní společenstva suchých stepních trávníků 48°58′5″ s. š., 16°46′5″ v. d.
1229 PR Liščí vrch &0000000000000010.82000010,82
Kategorie „Liščí vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Liščí vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Plochý kopec pokrytý spraší s bohatými stepními společenstvy 48°47′30″ s. š., 16°41′34″ v. d.
5894 Lom Janičův vrch PP Lom Janičův vrch &0000000000000004.0629004,0629
Kategorie „Lom Janičův vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lom Janičův vrch“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní společenstva zatopeného vápencového lomu, skalní společenstva na lomových stěnách, fragmenty panonských stepních trávníků s teplomilnou vegetací a faunou a bohaté paleontologické naleziště 48°48′39″ s. š., 16°39′30″ v. d.
224 PP Louky pod Kumstátem &0000000000000003.7300003,73
Kategorie „Louky pod Kumstátem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky pod Kumstátem“ na Wikimedia Commons
Svahové louky s bohatým výskytem katránu tatarského 48°59′46″ s. š., 16°55′16″ v. d.
1710 PR Milovická stráň &0000000000000088.35000088,35
Kategorie „Milovická stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milovická stráň“ na Wikimedia Commons
Cenné lesní, lesostepní a stepní fytocenozy s výskytem vzácných druhů 48°50′41″ s. š., 16°41′56″ v. d.
6103 PP Na cvičišti &0000000000000054.49710054,4971 Společenstva vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na mozaiku převládajících pestrých nelesních biotopů (zejména suché trávníky, raná sukcesní stádia) a fragmentárních porostů dřevin 48°49′12″ s. š., 16°40′25″ v. d.
PřP Niva Dyje &0000000000001396.0000001 396
Kategorie „Niva Dyje“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Niva Dyje“ na Wikimedia Commons
Krajinný ráz pravobřežní nivy řeky Dyje mezi obcí Lednice a městem Břeclav 48°47′31″ s. š., 16°51′14″ v. d.
1166 lesní porosty při cestě v centrální části rezervace PR Nosperk &0000000000000010.88000010,88
Kategorie „Nosperk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nosperk“ na Wikimedia Commons
Mozaika rozličných typů doubrav 48°56′30″ s. š., 16°50′51″ v. d.
73 Pálavské vrchy CHKO Pálava &0000000000008300.0000008 300
Kategorie „CHKO Pálava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Pálava“ na Wikimedia Commons
48°49′20″ s. š., 16°41′8″ v. d.
1453 Popis obrazku NPP Pastvisko u Lednice &0000000000000030.50000030,50
Kategorie „Pastvisko u Lednice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastvisko u Lednice“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s bohatou avifaunou 48°48′44″ s. š., 16°47′49″ v. d.
5758 PP Paví kopec &0000000000000002.5215002,5215 Zachovalé vegetace subpanonských stepních trávníků svazu Festucion valesiaceae 48°45′49″ s. š., 16°41′37″ v. d.
313 Vstup na lokalitu PP Plácky &0000000000000003.2800003,28
Kategorie „Plácky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Plácky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřad s cennou slanomilnou vegetací 48°58′52″ s. š., 16°40′48″ v. d.
334 výhled z Pouzdřanské stepi na Pálavu NPR Pouzdřanská step-Kolby &0000000000000049.09000049,09
Kategorie „Pouzdřanská step - Kolby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pouzdřanská step - Kolby“ na Wikimedia Commons
Travnatá kavylová step s významnou květenou, výskyt mnoha druhů teplomilného hmyzu, šípáková doubrava 48°57′5″ s. š., 16°38′28″ v. d.
5973 cesta na okraji chráněného území PP Přední kopaniny &0000000000000008.8987008,8987
Kategorie „Přední kopaniny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přední kopaniny“ na Wikimedia Commons
Komplex lokalit s výskytem širokolistých suchých trávníků s řadou zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů 48°57′26″ s. š., 16°44′28″ v. d.
362 Popis obrazku NPR Ranšpurk &0000000000000019.20000019,20
Kategorie „Ranšpurk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ranšpurk“ na Wikimedia Commons
Starý lužní prales s bohatou avifaunou 48°40′41″ s. š., 16°56′48″ v. d.
1450 Rendezvous NPP Rendez-vous &0000000000000023.73740023,7374
Kategorie „Rendezvous“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rendezvous“ na Wikimedia Commons
Dubový porost v okolí zámečku Rendezvous, významná mykologická lokalita 48°44′55″ s. š., 16°47′27″ v. d.
1231 Roviny PR Roviny &0000000000000007.7800007,78
Kategorie „Roviny (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roviny (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachovalá buková doubrava 49°9′17″ s. š., 17°3′14″ v. d.
1230 PP Růžový kopec &0000000000000044.51000044,51
Kategorie „Růžový kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Růžový kopec“ na Wikimedia Commons
Zachovalá stepní společenstva v zemědělském komplexu 48°49′18″ s. š., 16°37′25″ v. d.
5905 PP Skalky u Sedlece &0000000000000057.16520057,1652 Polopřirozené suché trávníky a subpanonické stepní trávníky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 48°46′25″ s. š., 16°40′27″ v. d.
1763 Slanisko Dobré Pole PR Slanisko Dobré Pole &0000000000000003.0500003,05
Kategorie „Slanisko Dobré Pole“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slanisko Dobré Pole“ na Wikimedia Commons
Významné slanisko s bohatým výskytem vzácných druhů 48°49′19″ s. š., 16°31′54″ v. d.
1762 Slanisko Novosedly PR Slanisko Novosedly &0000000000000002.4400002,44
Kategorie „Slanisko Novosedly“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slanisko Novosedly“ na Wikimedia Commons
Významný výskyt subhalofilní vegetace s řadou významných druhů 48°50′21″ s. š., 16°29′51″ v. d.
298 Slanisko u Nesytu NPR Slanisko u Nesytu &0000000000000016.67000016,67
Kategorie „Slanisko u Nesytu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slanisko u Nesytu“ na Wikimedia Commons
Nejcennější moravská lokalita slanomilných rostlin 48°46′34″ s. š., 16°41′52″ v. d.
1729 Stibůrkovská jezera v dubnu 2023 PR Stibůrkovská jezera &0000000000000028.62000028,62
Kategorie „Stibůrkovská jezera“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stibůrkovská jezera“ na Wikimedia Commons
Zbytek vlhkých periodicky zaplavovaných luk s mrtvými rameny se zbytkem lužního lesa 48°44′56″ s. š., 17°0′4″ v. d.
6102 kvetoucí hlaváčky jarní na stráni s výhledem na Horní Bojanovice PP Stračí &0000000000000003.3256003,3256
Kategorie „Stračí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stračí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Xerotermní společenstva stepních trávníků s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin, k nimž patří mj. pětiprstka hustokvětá, vstavač vojenský, pětiprstka žežulník, kruštík bahenní, hlaváček jarní, hvězdnice chlumní a hvězdnice zlatovlásek, ale také bezobratlých živočichů 48°56′10″ s. š., 16°48′48″ v. d.
5858 hvězdnice chlumní v PP Studánkový vrch PP Studánkový vrch &0000000000000012.30990012,3099
Kategorie „Studánkový vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Studánkový vrch“ na Wikimedia Commons
Motýl bourovec trnkový, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích s výskytem vzácných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů živočichů 48°47′41″ s. š., 16°43′20″ v. d.
430 Svatý Kopeček nad Mikulovem PR Svatý kopeček &0000000000000036.08000036,08
Kategorie „Svatý kopeček, Mikulov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatý kopeček, Mikulov“ na Wikimedia Commons
Izolovaný kopeček na Pálavě se zbytky travnato-květnatých stepí 48°48′25″ s. š., 16°38′53″ v. d.
434 PR Šibeničník &0000000000000003.8900003,89
Kategorie „Šibeničník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šibeničník“ na Wikimedia Commons
Přirozená a polopřirozená stepní a lesostepní společenstva na vystupujícím útesu jurského vápence 48°47′22″ s. š., 16°37′49″ v. d.
5967 Tabulová hora NPR Tabulová &0000000000000108.380700108,3807 Přirozené lesní porosty, řirozená společenstva bazifilní vegetace efemér a sukulentů, soubor podzemních a povrchových krasových jevů, pulace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 48°50′26″ s. š., 16°38′15″ v. d.
377 Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen &0000000000000048.27000048,27
Kategorie „Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen“ na Wikimedia Commons
Travnaté svahové náhorní plochy s význačnými druhy teplomilné květeny na vápencovém podkladě 48°50′29″ s. š., 16°38′14″ v. d.
6002 PP Trávní dvůr &0000000000000339.522600339,5226 Lužní lesy a další biotopy říční nivy, zahrnující zejména trvalé i periodické vodní toky a nádrže, nížinné pastviny a vlhké louky, podmáčené i terestrické rákosiny, porosty vysokých ostřic a pozemky extenzivně využívané 48°47′12″ s. š., 16°25′41″ v. d.
3406 PP Trkmanec-Rybníčky v únoru 2023 PP Trkmanec-Rybníčky &0000000000000044.33000044,33
Kategorie „Trkmanec-Rybníčky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trkmanec-Rybníčky“ na Wikimedia Commons
Zamokřené terénní sníženiny s výskytem slanomilných rostlinných společenstev s populacemi zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 48°52′31″ s. š., 16°50′21″ v. d.
456 Turold PR Turold &0000000000000016.84000016,84
Kategorie „Turold“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Turold“ na Wikimedia Commons
Významné geologické, paleontologické a archeologické naleziště, zimoviště netopýrů 48°49′6″ s. š., 16°38′24″ v. d.
5948 PP Úvalský rybník &0000000000000012.60000012,6 Mokřadní biotop údolní nivy malého vodního toku s rybníkem s bohatým výskytem obojživelníků 48°44′49″ s. š., 16°42′49″ v. d.
1232 PR Velký Kuntínov &0000000000000011.61000011,61
Kategorie „Velký Kutinov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Kutinov“ na Wikimedia Commons
Lesostepní společenstva - lokalita včelníku rakouského 48°57′13″ s. š., 16°50′0″ v. d.
1672 Věstonická nádrž PR Věstonická nádrž &0000000000001017.0000001 017
Kategorie „Věstonice Reservoir“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Věstonice Reservoir“ na Wikimedia Commons
Umělá přehradní nádrž se soustavami ostrůvků, bohaté hnízdiště a shromaždiště vodních ptáků 48°53′53″ s. š., 16°36′52″ v. d.
1233 Zázmoníky PR Zázmoníky &0000000000000004.8500004,85
Kategorie „Zázmoníky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zázmoníky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ukázka lesostepních společenstev 48°56′10″ s. š., 16°51′11″ v. d.
5768 PP Zimarky a kaple na Hradišťku PP Zimarky &0000000000000003.0498003,0498
Kategorie „Zimarky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zimarky“ na Wikimedia Commons
Stepní trávníky s významným výskytem katránu tatarského a dalších zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů 48°52′31″ s. š., 16°53′9″ v. d.

Reference editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.