Seznam kulturních památek v Hostěradicích

Seznam kulturních památek v obci Hostěradice v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Hostěradice v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Hostěradice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Historické jádro městečka (Q37288033)


 
 
 
Kategorie „Hostěradice (historické jádro) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27382/7-6329
Pam. katalog
MIS
Hostěradice historické jádro městečka
48°57′1,58″ s. š., 16°15′33,29″ v. d.
Městský dům - historické jádro městečka. V záznamu MonumNetu jsou vyjmenovány jen parcely a nejsou jmenovány žádné budovy ani jiné stavby či objekty. U parcel není v MonumNetu vyznačeno, zda jde o stavební, nebo pozemkové parcely. Na vyjmenovaných parcelách se nacházejí domy:
 • st. 24: čp. 83
 • st. 27: čp. 84
 • st. 28: čp. 85
 • st. 29: čp. 86
 • st. 30: čp. 87
 • st. 31: čp. 88
 • st. 32: mezi čp. 88 a kostelem
 • st. 36: čp. 90 (fara)
 • st. 109: čp. 19
 • st. 111: čp. 20 (parcela nyní rozdělena na díly)
 • st. 112: čp. 21
 • st. 113: čp. 22
 • st. 114: čp. 23
 • st. 176: čp. 52
 • st. 178/2: čp. 53 (parcela nyní rozdělena na díly)
 • pp. 178: (dvůr za čp. 111 a 110)
 • pp. 179: za čp. 111 (st. 179 neexistuje)
 • st. 180: čp. 54
 • st. 184: čp. 58
 • pp. 186: za čp. 98 (st. 186 neexistuje)
 • st. 187: čp. 59
 • st. 190: čp. 60
 • pp. 191: před farou čp. 90 (st. 191/1: čp. 61, st. 191 neexistuje)
 • st. 193/2: čp. 62
 • st. 194: čp. 63
 • st. 195: čp. 64
 • st. 197: čp. 65
 • st. 198: čp. 66
 • st. 199: čp. 67
 • pp. 364: za čp. 66 (st. 364 neexistuje)
 • pp. 365: za čp. 65 (st. 365: čp. 140)
 • pp. 366: za čp. 448 (st. 366 neexistuje)
 • pp. 367: za čp. 64 (st. 367 neexistuje)
 • pp. 368: za čp. 63 (st. 368 neexistuje)
 • pp. 369: za čp. 62 (st. 369: čp. 139)
 • 377: existuje pouze st. 377/4 (u čp. 138)
 • pp. 7637/3, 7638/86, 7639/87: náves
 • pp. 7638/2: prostranství mezi čp. 33 a 47
 • pp. 7638/90: ulice jižně od návsi?

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kunhuty s farou (Q27777369)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Cunigunde in Hostěradice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41948/7-6330
Pam. katalog
MIS
Hostěradice Hostěradice 90, náměstí
48°57′0,05″ s. š., 16°15′32,86″ v. d.
Kostel sv. Kunhuty s farou, areál fary

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37288074)


 
 
 
Kategorie „Kaplička Hostěradice, u čp. 138 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48778/7-8175
Pam. katalog
MIS
Hostěradice při čp. 138
48°57′10,23″ s. š., 16°15′38,74″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37288053)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Hostěradice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48777/7-8174
Pam. katalog
MIS
Hostěradice návrší nad vsí, parc. 471/1
48°57′11,27″ s. š., 16°15′43,95″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička Panny Marie (Q37288187)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45761/7-6343
Pam. katalog
MIS
Hostěradice Vinohradská, parc. 411
48°57′3,8″ s. š., 16°15′50,42″ v. d.
Kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hřbitov (Q37288179)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38026/7-6337
Pam. katalog
MIS
Hostěradice Hostěradice
48°56′57,95″ s. š., 16°15′15,07″ v. d.
Hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kámen (Q37288094)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
88674/7-6344
Pam. katalog
MIS
Hostěradice proti hřbitovu, pp. 182/1
48°56′55,13″ s. š., 16°15′11,84″ v. d.
Smírčí kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mariánský morový sloup se sousoším (Q37288110)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Hostěradice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
88605/7-6339
Pam. katalog
MIS
Hostěradice náměstí
48°57′2,2″ s. š., 16°15′31,9″ v. d.
Sloup se sousoším - Morový sloup

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svaté Anny (Q37288131)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Anne in Hostěradice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
88604/7-6338
Pam. katalog
MIS
Hostěradice náměstí
48°56′58,19″ s. š., 16°15′34,51″ v. d.
Sousoší sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37288150)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Hostěradice, nearby the square) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25036/7-6340
Pam. katalog
MIS
Hostěradice náměstí
48°57′6,54″ s. š., 16°15′29,92″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37288201)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15121/7-6341
Pam. katalog
MIS
Hostěradice při mostě, parc. 436
48°56′54,1″ s. š., 16°15′39,57″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Josefa (Q37288165)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21384/7-6342
Pam. katalog
MIS
Hostěradice při silnici k Vitonicím, pp. 2100
48°56′41,36″ s. š., 16°14′48,28″ v. d.
Socha sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 15 (Q33316294)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34146/7-6334
Pam. katalog
MIS
Hostěradice Hostěradice 15, náměstí
48°57′1,55″ s. š., 16°15′29,62″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 20 (Q33316305)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28023/7-6335
Pam. katalog
MIS
Hostěradice Hostěradice 20, náměstí
48°57′3,46″ s. š., 16°15′30,89″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 54 (Q33316311)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21326/7-6336
Pam. katalog
MIS
Hostěradice Hostěradice 54, náměstí
48°57′3,71″ s. š., 16°15′32,05″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 188 (Q33316299)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100615
Pam. katalog
MIS
Hostěradice Hostěradice 188
48°56′54,7″ s. š., 16°15′49,82″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 16. října 2003.

Chlupice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37150234)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37068/7-6387
Pam. katalog
MIS
Chlupice náves
48°57′2,86″ s. š., 16°14′39,1″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička - poklona (Q37150221)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48786/7-8184
Pam. katalog
MIS
Chlupice při čp. 291
48°56′57,53″ s. š., 16°14′42,24″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Míšovice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Q38236534)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15223/7-6576
Pam. katalog
MIS
Míšovice náves
48°57′47,47″ s. š., 16°15′45,32″ v. d.
Kaple Nanebevzetí P. Marie, krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37853368)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48847/7-8246
Pam. katalog
MIS
Míšovice při čp. 30
48°57′11,58″ s. š., 16°15′24,06″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat