Seznam kulturních památek v Brně-Slatině

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Slatina v městské části Brno-Slatina ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Slatina

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kamenný kříž (Q37021610)


 
 
 
Kategorie „Wayside cross (Brno, Tilhonova) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17363/7-331
Pam. katalog
MIS
Slatina Tilhonova, pp. 1529
49°10′42,29″ s. š., 16°40′56,07″ v. d.
Klasicistní kamenný krucifix datovaný rokem 1805

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Sousoší svatých Cyrila a Metoděje (Q37020865)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51227/7-9013
Pam. katalog
MIS
Slatina Přemyslovo náměstí, pp. 1735/1
49°10′38,92″ s. š., 16°41′1,78″ v. d.
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje sestává z jednoduchého architektonického podstavce a na něm osazené dvojice soch světců v podživotní velikosti. Pochází ze stejného období a tvoří jeden celek se sochou Panny Marie. Nese dataci 1886 i jméno donátora. Celé sousoší je chráněno jednoduchou kovanou ohrádkou z prutů zakončenými hroty.

Památkově chráněno od 4. prosince 2001.

Socha Panny Marie (Q37020848)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51226/7-9013
Pam. katalog
MIS
Slatina Přemyslovo náměstí, pp. 1735/1
49°10′38,08″ s. š., 16°41′6,19″ v. d.
Socha Panny Marie v podživotní velikosti je osazena na vysokém kvádrovém podstavci. Pochází ze stejného období a tvoří jeden celek se sousoším sv. Cyrila a Metoděje. Nese dataci 1887 i jméno donátora. Dílo je opatřeno ohrádkou stejného typu, jako kolem sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

Památkově chráněno od 4. prosince 2001.

Zvonice (Q37021057)


 
 
 
Kategorie „Bell tower in Brno-Slatina “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34862/7-76
Pam. katalog
MIS
Slatina Přemyslovo náměstí, pp. 1688
49°10′37,26″ s. š., 16°41′15,47″ v. d.
Drobná vrcholně barokní zvonice, zvaná též kaple sv. Floriána, se zajímavou půdorysnou dispozicí, postavená roku 1703 podle projektu stavitele Domenica Martinelliho. Na trojúhelníkové základně se skosenými rohy zbudovaná zvonice, otevřená ze tří stran třemi vchody s půlkruhovými záklenky a klenákem ve vrcholu. Zastřešeno stanovou střechou, na vrcholu šestihranná lucerna, vyvršená dvouramenným křížem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Smírčí kámen (Q37015788)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47833/7-337
Pam. katalog
MIS
Slatina v příkopu u silnice Slatina–Šlapanice, pp. 705
49°10′28,05″ s. š., 16°41′55,3″ v. d.
Kamenná stéla pamětního kamene s reliéfem kříže. Deska původně půlkruhově zakončená, s nejasnou kresbou kříže. „V současnosti“ se podle Památkového katalogu „nachází na neznámém místě“.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pomník Rudé armády (Q37021421)


 
 
 
Kategorie „Red Army Memorial, Brno-Slatina “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24107/7-285
Pam. katalog
MIS
Slatina Hviezdoslavova, pp. 1071/86
49°10′56,55″ s. š., 16°41′10,87″ v. d.
Pomník Rudé armády, Prostý kamenný památník, o základně rovnoramenného trojúhelníku, postavený břitem směrem k silnici, boky ve tvaru stylizovaného praporu s emblémem pěticípé hvězdy, srpu a kladiva a s dvojjazyčným nápisem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kaplička (Q37021242)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104457
Pam. katalog
MIS
Slatina v zahrádkářské kolonii, pp. 663
49°11′3,34″ s. š., 16°40′53,97″ v. d.
Barokní kaplička z 1. poloviny 18. století, s architektonicky náročněji členěným hlavním průčelím. Drobná stavba stojící na půlkruhovém půdorysu. Průčelí prolomené v ose širokým portálem segmentově zaklenutým uzavřeným železnou dvoukřídlou mříží je flankováno párem pilastrů s neprofilovanou hlavicí. Nad hlavní podstřešní profilovanou římsou dosedá segmentový štít zdobený jednoduchým železným latinským křížem.

Památkově chráněno od 20. července 2011.

  Tramvajová trať Brno - Líšeň (Q782975)


 
 
 
Kategorie „Former railway and tram track Stránská skála - Líšeň “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10612/7-8616
Pam. katalog
MIS
Slatina Slatina a Líšeň, od konečné Stránská skála smyčka k bývalému nádraží Brno-Líšeň
49°11′24,32″ s. š., 16°40′57,05″ v. d.
Tramvajová trať předměstská. Dvoukolejná trať o rozchodu 1435 mm a celkové délce 2,6 km, sypané těleso nesoucí soustavu pražců s kolejnicemi. Parc. Líšeň 3089/1, Slatiny 169/1. Pozůstatek místní dráhy z Brna-Černovic do Líšně z roku 1905. REI 2007: V dezolátním stavu, kromě úseků přímo v areálu muzea je trať zneprůjezdněna. Těleso je na některých místech sesypáno a porostlé náletovou vegetací, kolejnice místy zcela chybí, pražce jsou ztrouchnivělé.

Památkově chráněno od 6. června 1995.
Památková ochrana zrušena 22. srpna 2016.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat