Seznam kulturních památek v Jaroslavicích

Seznam kulturních památek v obci Jaroslavice v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Jaroslavice v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

JaroslaviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn (Q37305904)


   
105743
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Mlýnská 5, (6)
48°45′35,86″ s. š., 16°14′10,43″ v. d.
Vodní mlýn:
 • obytná budova mlýna čp. 5, parc. 1418/7
 • bývalé provozní objekty bez čp., parc. 1418/6
 • sýpka, parc. 1418/8
 • parní kotelna čp. 6, parc. 1418/9
 • ohradní zeď, parc. 1418/1, 1418/10
 • parc. 1419 (pozemek bez ochrany)

Památkově chráněno od 24. listopadu 2015.

Zámek Jaroslavice (Q23210459)


 
   
28368/7-6398
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Jaroslavice 1
48°45′30,92″ s. š., 16°14′2,92″ v. d.
Zámek:
 • zámek čp. 1, parc. 1406
 • park, parc. 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1393, 1404, 1405, 1407, 1408
 • park (bez staveb): parc. 1390, 1391, 1392, 1394, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403
 • bez staveb: parc. 1396
 • socha sv. Jana Nepomuckého, parc. 1348
 • schodiště, parc. 217
 • bazén, socha Herkula, parc. 1395
 • kašna, parc. 1407

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Výklenková kaplička - poklona (Q37305857)


   
48790/7-8189
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice v zámeckém parku, parc. 7903
48°45′32,96″ s. š., 16°13′52,8″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Kostel svatého Jiljí (Q15959166)


 
   
24611/7-6401
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Mlýnská, Zámecká, parc. 218
48°45′29,77″ s. š., 16°14′0,12″ v. d.
kostel sv. Jiljí:
 • pozdně barokní (raně klasicistní) kostel sv. Jiljí vystavěný v letech 1788–1791 na místě staršího kostela z roku 1325
 • ohradní zeď s branou, klasicistní brána z roku 1790
 • pozdně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (typ Trůn Milosti) z roku 1736, přesunutý ze Slupské ulice
 • klasicistní kamenný krucifix z roku 1797
 • kamenný manýristický milník (boží muka) s althanským znakem a znakem města a s křížem, zapsáno 4. 7. 1989, pův. 48792/7-8191 (PkMISSezObr)

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Milník (Q37305874)


   
48792/7-8191
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice při kostele
Milník

Poznámka: Záznam z MonumNetu zmizel, začleněno do 24611/7-6401 (PkMISSezObr)
Památkově chráněno od 4. července 1989.

Pranýř (Q37305958)


   
21434/7-6408
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Hrádecká, při kině, mezi čp. 15 a 16, parc. 229/1
48°45′26,83″ s. š., 16°14′4,62″ v. d.
Pranýř

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sloup se sochou Panny Marie (Q37306013)


   
17655/7-6404
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Náměstí, parc. 173
48°45′24,23″ s. š., 16°13′58,41″ v. d.
Pozdně barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty z roku 1755, opravený v roce 1882. Původně nebyl určen do volného prostoru, má neopracovanou zadní stranu.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Socha svatého Antonína Paduánského (Q37305921)


 
   
22990/7-6405
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Družstevní, parc. 19, u čp. 75
48°45′23,12″ s. š., 16°14′4,47″ v. d.
Socha sv. Antonína Paduánského. Barokní datovaná sochařská práce z roku 1735.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl: „při MNV“
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Výklenková kaplička - poklona (Q37305942)


   
19423/7-6407
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Školní, před čp. 127, parc. 89
48°45′18,66″ s. š., 16°14′3,87″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Zděná poklona u školy v obci z roku 1927.

Poznámka: REI 2006: Poklona již od roku 1972 neexistuje, možno vyjmout ze seznamu, během šetření na místě byl aktuální stav potvrzen. Ale MIS obsahuje foto opravené kapličky z 3. 7. 2006.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Boží muka (Q37305977)


   
21784/7-6409
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice nároží Sadová, Husova, u Šikulů, parc. 342
48°45′20,19″ s. š., 16°14′12,96″ v. d.
Pozdně gotická boží muka pův. se sochou Krista Trpitele. Kamenný sokl značně narušený, sošky ve vvýžlabených nárožích jsou tvarově destruované, výrazy tváří nejsou čitelné. V průčelí novodobá deska.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sousoší Piety (Q37305798)


   
48796/7-8195
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice při cestě za hospodářskými objekty, parc. 7518
48°45′19,14″ s. š., 16°14′35,72″ v. d.
Sousoší Piety. Původně barokní sousoší Piety (zachovaný sloup) z roku 1796 ze sekundárně dodaným sousoším z roku 1925, v areálu bývalého zemědělského družstva.

Poznámka: Uvedená parcela č. 7518 neexistuje, zaměřeno na parc. 8509.
Památkově chráněno od 4. července 1989.

Socha svatého Donáta (Q37305995)


   
46127/7-6406
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice Celní, u hřiště, parc. 7071
48°45′7,64″ s. š., 16°14′7,78″ v. d.
Barokní socha sv. Donáta datovaná rokem 1736 situovaná v areálu fotbalového hřiště

Poznámka: Uvedená parcela č. 7071 neexistuje, zaměřeno na parc. 8369.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Krucifix (Q37305890)


   
48791/7-8190
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice na hřbitově v rohu ohradní zdi, parc. 1044
48°45′27,15″ s. š., 16°13′27,17″ v. d.
Krucifix. V rohu opřený o ohradní zeď na dřevěném jednoduchém kříži litinový korpus s rukama prověšenýma do tvaru Y a s hlavou mírně skloněnou k pravému rameni. Kristus v bederní roušce a trnovou korunou. Nad hlavou blána s nápisem INRI. Dřevěná část natřená nahnědo, korpus postříbřený.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Socha Ukřižovaného (Q37305829)


   
48793/7-8192
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice na hřbitově, parc. 1044
48°45′27,54″ s. š., 16°13′29,88″ v. d.
Socha Ukřižovaného. Klasicistní hlavní hřbitovní kříž z konce 18. století. (Dříve MonumNet uváděl pod názvem „Výklenková kaplička - poklona“.)

Památkově chráněno od 4. července 1989.

Výklenková kaplička - poklona (Q37305811)


   
48797/7-8196
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice jihozápadně od obce, parc. 6324
48°45′4,53″ s. š., 16°13′0,22″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Zděná poklona.

Poznámka: Uvedená parcela č. 6324 neexistuje, zaměřeno na parc. 8096.
Památkově chráněno od 4. července 1989.

Sousoší Piety (Q37305844)


   
48795/7-8194
Pam. katalog
MIS
Jaroslavice při Kadovské cestě, parc. 6937
48°44′54,22″ s. š., 16°13′5,19″ v. d.
Sousoší Piety. Rustikální dílo z konce 19. století poblíž silnice na Seefeld - Kadolz.

Poznámka: Uvedená parcela č. 6937 neexistuje, zaměřeno na parc. 8729.
Památkově chráněno od 4. července 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat