Seznam památných stromů v okrese Šumperk

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Šumperk, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Šumperk.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Lípa u Pohlů † Bedřichov u Oskavy
49°56′25″ s. š., 17°9′36″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000415.000000415 100081 Na severním okraji Bedřichova, asi 50 m severně od mostu přes řeku Oskavu, poblíž domu čp. 21
Rabštejnský buk Rabstejnsky buk-II-08-2019-bedrichov u oskavy.jpg Bedřichov u Oskavy
49°57′9″ s. š., 17°8′57″ v. d.
buk lesní &0000000000000405.000000405 105837
Q26790412
Kategorie „Rabštejnský buk“ na Wikimedia Commons
Na okraji lesního porostu cca 30 m SSV od Rabštejnské myslivny
Babyka u kostela † Babyka u kostela.jpg Bludov
49°56′41″ s. š., 16°55′31″ v. d.
javor babyka &0000000000000400.000000400 100088
Q26783601
V obci na návsi v zahradě u kostela. Ochrana památného stromu byla zrušena 24. dubna 2019
Bludovská lípa (zámecká) Bludovská lípa (zámecká).jpg Bludov
49°56′27″ s. š., 16°55′42″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000700.000000700 100114
Q26783653
Před zámkem na křižovatce místních komunikací
Dub u kostela † Bludov
49°56′40″ s. š., 16°55′32″ v. d.
dub letní &0000000000000462.000000462 100113 V obci na jižní straně u kostela
Duby v Gryngleti Bludov
49°56′24″ s. š., 16°56′7″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100077
Q26779777
v parku za ZD poblíž bývalého kravína
Památné stromy v zámeckém parku Bludov
49°56′23″ s. š., 16°55′50″ v. d.
dub letní (2)
buk lesní (1)
lípa velkolistá (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100080
Q26779780
V zámeckém parku; obvod kmenů od 406 cm do 572 cm
Alej u hřbitova Alej u hřbitova Branná u Šumperka
50°9′22″ s. š., 17°0′52″ v. d.
buk lesní (2)
javor klen (4)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105174
Q26791066
U silnice z Branné na Ostružní; obvod kmenů od 315 cm do 471 cm
Buk v Branné † Branná u Šumperka
50°9′26″ s. š., 17°0′47″ v. d.
buk lesní &0000000000000410.000000410 100111 jižně od plovárny u rekreační chalupy
Lípa v Předním Alojsově Lípa v Předním Alojzově Branná u Šumperka
50°9′3″ s. š., 17°1′20″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000401.000000401 100105
Q26783636
Na severním okraji osady Přední Aloisov proti rekreační chalupě
Pollnerova hrušeň Bratrušov
50°0′30″ s. š., 16°56′23″ v. d.
hrušeň planá &0000000000000370.000000370 105770
Q26790352
Západně od zastavěné části obce u polní cesty na Bohdíkov
Fetkova lípa Fetkova lípa Dolní Bohdíkov
50°1′14″ s. š., 16°53′53″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000430.000000430 100112
Q26783649
V obci před domem čp.22
Lípa Johanna II. z Lichtenštejna "Johanka" Památná lípa Johanna II. z Lichtenštejna zvaná Johanka v Dolní Temenici Dolní Temenice
49°58′22″ s. š., 16°57′53″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000386.000000386 105713
Q26790255
Kategorie „Lípa Johanna II. z Lichtenštejna“ na Wikimedia Commons
V ulici Zemědělská v parčíku před hlavní budovou Střední odborné školy
Lípa u Opravilů Drozdov lípa velkolistá &0000000000000417.000000417 106063
Q26790676
V obci na jižní hranici na nádvoří zemědělské usedlosti čp. 44
Vachutkův dub Dubicko
49°49′42″ s. š., 16°58′31″ v. d.
dub letní &0000000000000465.000000465 100102
Q26783622
Za obcí na mezi za fotbalovým hřištěm
Habartická lípa Habartice u Jindřichova
50°6′31″ s. š., 16°56′59″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000696.000000696 100109
Q26783643
poblíž školy
Lípa u Hanušovic † Hanušovice lípa velkolistá &0000000000000410.000000410 100107 Na pravém břehu řeky Moravy u silnice Hanušovice-Ruda n/M., poblíž závodu Zetor
Lípa u Hanušovic † Hanušovice lípa velkolistá &0000000000000407.000000407 100108 U silnice Hanušovice-Ruda n/M., na břehu Moravy
Lípa v Potůčníku Lípa v Potůčníku Hanušovice
50°4′41″ s. š., 16°57′28″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000385.000000385 100106
Q26783639
HanušovicePotučník, u st.silnice Hanušovice Jindřichov, u továrny Moravolen u tírny
Liliovník u staré školy Horní Libina
49°52′42″ s. š., 17°4′55″ v. d.
liliovník tulipánokvětý &0000000000000326.000000326 100072
Q26783568
V předzahrádce u školní družiny v centru obce
Dub za Minářovým Horní Studénky
49°56′52″ s. š., 16°48′53″ v. d.
dub letní &0000000000000415.000000415 100101
Q26783617
V poli za usedlostí severně od kóty 497
Lípa u kapličky Sv. Linharta Horní Studénky
49°57′26″ s. š., 16°48′2″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000395.000000395 100100
Q26783613
Na okraji obce u kapličky v poli u staré cesty na Štíty
Nevoralova lípa Chrastice
50°8′16″ s. š., 16°55′55″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000718.000000718 100110
Q26783645
V sousedsrtví obytného domu čp. 14 a zimní zahrady na prudkém svahu nad starou suchou zídkou
Lípa u Balcárků Lipa u Balcarku-I-07-2020-klasterec.jpg Klášterec
49°57′17″ s. š., 16°51′56″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000618.000000618 100099
Q26783610
Kategorie „Lípa u Balcárků“ na Wikimedia Commons
Na pravé straně silnice Zábřeh-Olšany za můstkem. V minulosti poškozeny kotevní kořeny stromu při budování kanalizace a vodovodní přípojky. V roce 2002 oplocena.
Dub pod Skalkou Klopina
49°49′19″ s. š., 17°1′54″ v. d.
dub letní &0000000000000437.000000437 105378
Q26789823
Na okraji lesního porostu v blízkosti obslužné cesty cca 1 km severovýchodně od vepřína, v lokalitě "Pod Skalkou" pod mysliveckou chatou, místní název "U dubů"
Lipová alej v Kopřivné † Kopřivná lípa malolistá (10) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100094 u kostela v Kopřivné
Krchlebská lípa Krchleby na Moravě
49°49′16″ s. š., 16°50′8″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000425.000000425 105377
Q26789821
V obci ve svahu pod zemědělským družstvem v sadě u místní komunikace naproti čp. 36
Lípa u zboru Křivá Voda
50°4′59″ s. š., 16°51′46″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000503.000000503 100098
Q26783607
S od kóty 585
Lípy v Křivé Vodě Křivá Voda
50°4′33″ s. š., 16°52′36″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100095
Q26779773
Jižně od kravína
Lípa v Labi Lípa v Labi-I-08-2021-jindrichov-nove losiny.jpg Labe
50°6′19″ s. š., 17°0′41″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000478.000000478 105594
Q26790170
Kategorie „Lípa v Labi“ na Wikimedia Commons
Hlavní kmen je zetlelý. Korunu tvoří sekundární větve, jsou olámané a prosychají.
Památná alej k hrobce Loučenské větve rodiny Kleinů Loučná nad Desnou
50°4′6″ s. š., 17°5′40″ v. d.
lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100083
Q26791043
Od zámku k hrobce
Smrk na Poniklém potoku pod pramenem Loučná nad Desnou
50°7′55″ s. š., 17°5′44″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000391.000000391 105880
Q26790496
V lesním porostu při okraji lesní cesty na levobřežním svahu údolí Poniklého potoka v lokalitě Pod pramenem
Zámecká lípa Zámecká lípa.jpg Loučná nad Desnou
50°4′10″ s. š., 17°5′27″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000730.000000730 100079
Q26783582
V zámeckém parku poblíž hlavního vchodu
Mladoňovská lípa Mladoňov u Oskavy
49°55′26″ s. š., 17°5′6″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000560.000000560 100086
Q26783597
U čp. 85 blízko silnice z Nového Malína před příjezdem do obce
Jilm horský † Nové Losiny jilm horský &0000000000000402.000000402 104919
Q74843318
V ohybu cesty od Nových Losin přes zbory v Labi; suchý, grafióza; žádost o zrušení z 24.2.1992
Lípa malolistá † Nové Losiny lípa malolistá &0000000000000422.000000422 105175
Q74844167
Pod cestou k Novým Losinám u potůčku; strom zaniklý
Lípa malolistá † Nové Losiny lípa malolistá &0000000000000455.000000455 105176
Q75569836
U potůčku v polesí Františkov; při vichřici rozlomen, zůstal pahýl; žádost o zrušení z 24.2.1992
Lípa v Nových Losinách Lípa v Nových Losinách-I-08-2021-nove losiny.jpg Nové Losiny
50°7′ s. š., 17°1′44″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000490.000000490 100104
Q26783631
Kategorie „Lípa v Nových Losinách“ na Wikimedia Commons
Roste v blízkosti staré hasičské zbrojnice. Jde o neobvykle vysoký strom od 7 metrů s rozdvojeným kmenem v úzkém sevření.
Smrk na Josefové Smrk na Josefové Nové Losiny
50°8′55″ s. š., 17°3′55″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000313.000000313 100103
Q26783626
Pod hájenkou v Josefové
Dub u Malínských mezí Nový Malín
49°57′24″ s. š., 17°2′43″ v. d.
dub letní &0000000000000445.000000445 105632
Q26790201
neuvedena
Verebelyho dub Nový Malín
49°56′52″ s. š., 17°3′14″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100073
Q26783572
Za obcí pod Malínským vrchem
Koukalova lípa v Pavlově Koukalova lípa, Pavlov, okres Šumperk.jpg Pavlov u Loštic
49°44′34″ s. š., 16°52′48″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000555.000000555 100134
Q26783712
Na návsi u kostela
Lípa u kostela Podlesí-město
50°4′25″ s. š., 16°51′35″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000477.000000477 100132
Q26783706
u kostela u vchodu na hřbitov
Lípa v Podlesí Podlesí-město
50°4′36″ s. š., 16°51′32″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000548.000000548 100133
Q26783708
Na okraji obce za hřištěm do kopce severně od kravína
Urbáškova lípa Police (SU), Urbáškova lípa.jpg Police
49°48′30″ s. š., 17° v. d.
lípa srdčitá &0000000000000370.000000370 105379
Q26789825
Na jižním okraji obce vlevo od silnice na Úsov, na louce u kaple Nejsvětější Trojice
Lípa na hřbitově † Postřelmov lípa malolistá &0000000000000380.000000380 104388 Na hřbitově
Lípa u kaple sv. Prokopa Postřelmov
49°54′46″ s. š., 16°54′38″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000415.000000415 100129
Q26783694
U kapličky sv. Prokopa na pravé straně u silnice na Chromec
Lípa u kostela Postřelmov
49°54′23″ s. š., 16°54′40″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000395.000000395 100131
Q26783701
na hřbitově u kostela
Topol v kopci Postřelmov
49°54′32″ s. š., 16°54′24″ v. d.
topol černý &0000000000000540.000000540 100130
Q26783696
Poblíž pravého břehu Postřelmovského potoka, uvnitř zástavby
Lípa v Pustých Žibřidovicích Pusté Žibřidovice
50°5′12″ s. š., 16°59′23″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000522.000000522 100128
Q26783690
U domu čp. 121; údajně v roce 1953 ohořel při požáru
Jilm u lávky † Rapotín
49°59′10″ s. š., 17°8′53″ v. d.
jilm horský &0000000000000319.000000319 100087 Na břehu Krenišovského náhonu u křižovatky ulic U Lávky, U Pomněnky a Říční
Lípa u Vaňatků – Rudoltice Rudoltice u Sobotína
49°59′18″ s. š., 17°6′58″ v. d.
lípa obecná &0000000000000458.000000458 105122
Q26789689
V oboře, levý údolní svah Klepáčovského potoka
Lípa v Rudolticích Rudoltice u Sobotína
49°59′15″ s. š., 17°6′43″ v. d.
lípa obecná &0000000000000485.000000485 100082
Q26783586
V obci u hlavní silnice
Lípa u Kuběnků Staré Město pod Králickým Sněžníkem
50°9′38″ s. š., 16°56′50″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000370.000000370 100127
Q26783685
v centru města poblíž kostela, u čp. 158
Lípy u křížku v Hajmrlově Staré Město pod Králickým Sněžníkem
50°9′49″ s. š., 16°57′56″ v. d.
lípa srdčitá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100090
Q26779769
parčík u křížku místní část Hajmrlov
Buk u Stavenic † Stavenice
49°45′37″ s. š., 16°59′45″ v. d.
buk lesní &0000000000000320.000000320 100220
Q74842573
Na okraji lesního porostu 566B7, strom zanikl
Lípy u kapličky Šléglov
50°9′36″ s. š., 16°59′12″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100093
Q26779765
u křížku
Lípy v Kronfelzově Šléglov
50°10′31″ s. š., 17°0′8″ v. d.
lípa velkolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100097
Q26779768
u křížku před osadou Kronfelzov u křížku
Buk lesní † Šumperk buk lesní &0000000000000380.000000380 104382 V zahradě u čp. 75 v ulici Jiřího z Poděbrad
Liliovník u Barborky Památný Liliovník u Barborky v zahradě u čp. 7 v šumperské Terezínské ulici Šumperk
49°58′ s. š., 16°58′35″ v. d.
liliovník tulipánokvětý &0000000000000267.000000267 100084
Q26783589
V zahradě u čp. 7 v Terezínské ulici
Dub u hřbitova v Třeštině † Třeština dub letní &0000000000000465.000000465 100125 Naproti hřbitovu, vlevo od silnice Třeština-Police
Lípy u Božích muk Třeština
49°48′17″ s. š., 16°58′9″ v. d.
lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100126
Q26779764
Poblíž obce u silnice u božích muk
Lípy u kapličky v Třeštině Třeština
49°48′17″ s. š., 16°58′9″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100096
Q26783603
Na křižovatce silnic Třeština-Police-Dubicko
Dub na návsi (císařský) Dub na návsi (císařský) Újezd u Mohelnice
49°45′51″ s. š., 16°54′16″ v. d.
dub letní &0000000000000580.000000580 100124
Q26783684
Kategorie „Císařský dub (Újezd)“ na Wikimedia Commons
Na návsi u pomníku
Opravilova lípa Václavov u Zábřeha
49°54′26″ s. š., 16°48′47″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000478.000000478 105380
Q26789826
V přírodním parku Březná, cca 1 km západně od obce, vlevo od polní cesty do Drozdova
Buk u buku † Velké Losiny
50°3′8″ s. š., 17°4′43″ v. d.
buk lesní &0000000000000460.000000460 100078 V remízku vlevo od silnice Velké Losiny-Loučná nad Desnou před železničním přejezdem
Popravčí dub Popravčí dub.jpg Velké Losiny
50°1′23″ s. š., 17°2′7″ v. d.
dub letní &0000000000000563.000000563 100123
Q12046400
Na louce proti zámku za silnicí; z 24. na 25.2.2007 při silném větru zlomen kmen
Lípa u Olšanky Velké Vrbno
50°11′48″ s. š., 16°59′37″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000527.000000527 100122
Q26783680
Na levém břehu potoka u rekreační chaty Olšanka
Lípa u staré školy Velké Vrbno
50°12′2″ s. š., 16°59′18″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000459.000000459 105179
Q26789711
Nad bývalou školou u křižovatky
Lípa u Ztraceného potoka VerniroviceLipa.jpg Vernířovice u Sobotína
50°1′57″ s. š., 17°8′16″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000843.000000843 100085
Q26783593
Mezi cestou a rybníkem
Slimáčkova lípa Vikantice
50°8′ s. š., 16°59′4″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000486.000000486 100121
Q26783676
U rekreační chaty čp. 96
Valíčkova lípa Vikantice
50°8′17″ s. š., 16°59′51″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000540.000000540 100076
Q26783578
u domu při silnici Vikantice Branná
Lípa u polesí u Mizerů Mala morava vojtiskov lipa u polesi u mizeru.jpg Vojtíškov
50°6′5″ s. š., 16°52′17″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000445.000000445 100120
Q12034680
U bývalého polesí
Lípa ve statku Vysoké Žibřidovice
50°7′16″ s. š., 16°55′28″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000400.000000400 100119
Q26783669
v areálu statku
Lípy na Cibulce Vysoké Žibřidovice
50°8′3″ s. š., 16°53′44″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100091
Q26779775
u křížku v polích, 300 m ZSZ od kóty 723, bývalá osada Cibulka
Štefkova lípa ve Vysokých Žibřidovicích Vysoké Žibřidovice
50°7′15″ s. š., 16°55′27″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000470.000000470 100118
Q26783667
v areálu statku
Žibřidovická lípa † Vysoké Žibřidovice lípa malolistá &0000000000000480.000000480 104387 V obci u čp. 54
Lípy ve Vysokém Potoce Vysoký Potok
50°4′37″ s. š., 16°50′25″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100089
Q26779771
u domu čp.26 poblíž silnice do M.Moravy
Dub v Zábřehu Zábřeh na Moravě
49°53′13″ s. š., 16°50′54″ v. d.
dub letní &0000000000000480.000000480 100117
Q26783664
U silnice Zábřeh-Růžové údolí, na kmeni obrázek
Kaštanovník v Zábřehu Zábřeh na Moravě
49°53′8″ s. š., 16°52′30″ v. d.
kaštanovník jedlý &0000000000000405.000000405 100074
Q26783576
Vlevo nad výpadovkou na Rovensko, na ulici Březinova, asi 200 m severně od křižovatky na Václavov
Pelikánova lípa Zábřeh na Moravě lípa srdčitá &0000000000000449.000000449 106242
Q73601778
Strom roste ve svažité zahradě za historickou zemědělskou usedlostí č. p. 4 na ulici Sušilova, nedaleko centra města Zábřeha.
Kubíčkova lípa Zborov na Moravě
49°56′39″ s. š., 16°50′11″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000450.000000450 100116
Q26783660
V centru obce na soukromém pozemku u čp. 22 nad požární nádrží
Buk Mitrovský Žádlovice, Buk Mitrovský.jpg Žádlovice
49°45′8″ s. š., 16°54′14″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000432.000000432 105856
Q26790451
V severozápadní části zámeckého parku využívané jako závodiště pro parkur
Dub Mitrovský Žádlovice, Dub Mitrovský.jpg Žádlovice
49°45′4″ s. š., 16°54′20″ v. d.
dub uherský &0000000000000524.000000524 105855
Q26790448
V severozápadní části zámeckého parku využívané jako závodiště pro parkur
Lípa ve Žlebu Žleb
50°6′38″ s. š., 16°54′30″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000410.000000410 100115
Q26783656
U křížku v polích poblíž zbořeniště

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).