Vodní nádrž Slezská Harta

Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici u osady Slezská Harta. Nádrží prochází historická zemská hranice Moravy a Slezska. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Podle rozlohy je devátá největší v České republice.

Slezská Harta
Bruntál - Stausee Slezsk Harta.jpg
Poloha
Světadíl Evropa
Stát ČeskoČesko Česko
Kraj Moravskoslezský
Okresy Bruntál
Obce Leskovec nad Moravicí
Katastry Leskovec nad Moravicí, Roudno, Nová Pláň, Dlouhá Stráň
Vodní nádrž Slezská Harta
Vodní nádrž
Slezská Harta
Zeměpisné souřadnice
Rozměry
Rok 1987-98
Rozloha 10,72 km²
Délka 13 km[1]
Šířka 1,7 km
Objem 218,7 mil. m³[2]
Povodí 464,1 km²
Max. hloubka 90 m
Prům. hloubka 70 m
Parametry – hráz
Hráz sypaná
Délka 540 m m
Výška 64,8 m
Ostatní
Typ přehrada
Přítok vody Moravice, Černý potok
Odtok vody Moravice
Zdroj pitné vody ANO
Přístupná ANO
Ostrovy jeden
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Z geomorfologického hlediska leží Slezská Harta z větší části v geomorfologickém podcelku Vítkovských vrchů, který náleží k Nízkému Jeseníku.

Informace o vodní nádržiEditovat

Přehrada byla původně zamýšlena jako vodní dílo do kaskády s přehradou Kružberk, která leží níže po toku na řece Moravici. Měla v případě nepříznivých podmínek dodávat do této přehrady dostatek vody, aby zajistila neustálé plnění funkcí této přehrady. Mezi další účely této přehrady patří zlepšení kvality vody, ustálení průtoku na řece Moravici (nebo v případě potřeby dodávat do přehrady Kružberk podle potřeby), popřípadě na řece Opavě a Odře, do kterých se Moravice vlévá. Mezi další využití patří možnost odběru vody pro průmyslové využití a využití vodní energie pro výrobu elektrické energie, proto je vodní dílo vybaveno malou vodní elektrárnou. Další funkce, kterou přehrada plní, je jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov, rekreaci (koupání a vodní sportyjachting). Také dodává užitkovou vodu pro Ostravsko.[3]

 
Odběrná věž Slezské Harty

Informace o přehraděEditovat

Slezská Harta je kamenitá hráz, která obsahuje střední šikmé jílové těsnicí jádro, které je obalenou dvoustupňovým pískovým filtrem a štěrkovou přechodovou zónou, která je umístěna mezi jílovým jádrem a kamenitou stabilizační části hráze. Hráz má celkový objem 2 528 tis. m3. Celé dílo je usazeno do podložních štěrků a pod nimi do kulmské břidlice. Dále dílo pomáhá ukotvit injekční štola a na pravém břehu zavazovací stěna. Injekční štola je také revizní, tzn. že se v ní měří změny v hrázi tak, aby případné nemoci hrázi neskončily katastrofou. Aby hráz nepropouštěla skrz podloží pod sebou vodu, tak bylo podloží utěsněno injekční clonou a to až do hloubky od 10 do 55 metrů. V levém břehu jsou umístěny dvě obtokové štoly. Vtoky a odběry z přehrady jsou prováděny skrz věž, která je umístěna u hráze, je s ní spojena mimo jiné lávkou, která začíná na levém břehu. Pro odběr vody si můžou vodohospodáři vybrat za čtyř míst, které je každé umístěno v jiné výšce, respektive hloubce. Tato věž je nazývána mokrá, protože je konstrukce sloupu dutá a je ta dutost napuštěna vodou. Z věže vedou dvě odtokové štoly, které jsou hrazené rychlozávěrnými tabulemi. K přehradě patří i vodní elektrárna vybavená dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Na levé straně hráze je vytvořen přeliv se skluzem a vývařištěm. Na pravém břehu je postaveno provozní středisko Povodí Odry, které taky slouží správci nádrže.

 
Přeliv, přepad

VýstavbaEditovat

Plány a přípravy na stavbuEditovat

O výstavbě se začalo uvažovat už v 60. letech 20. století, kvůli zvětšujícím se požadavkům na vodu ze strany průmyslu a obyvatel ve Slezsku a severní Moravě. V roce 1984 proběhl první sociologický průzkum a poté geologický průzkum o vhodnosti stavby. Ačkoliv údolí samotné bylo v zásadě vhodné pro stavbu přehrady, tak v podloží pod místem přehrady byly stejně jako v případě vodní nádrže Kružberk objeveny kulmské horniny, tzn. jílovité břidlice s vložkami prachovců. Na pravém břehu byly navíc překryty lávovou vrstvou čediče, která se vylila z bývalé vyhaslé sopky Velký Roudný. Pod touto vrstvou navíc zůstaly staré vrstvy hlíny a štěrku ze čtvrtohor. Břeh byl proto z těchto důvodů na více místech ukotven a také byly instalovány protisesuvné zábrany. Před začátkem hlavní stavby byly vybudovány náhradní domy pro obyvatele zatopené oblasti a také postaveny objekty sloužící samotné stavbě stavby.

 
Kostel v Karlovci

VýstavbaEditovat

Samotná výstavba stavby hlavní hráze začala v roce 1987 a stavbu samotnou postavila státní společnost Ingstav Brno, závod 07 Opava, po revoluci Ingstav Opava. Voda přehrady zatopila z části celkem 6 vesnic. Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno. Téměř zcela byl zatopen Karlovec, z něhož zůstal zachován pouze kostel sv. Jana Nepomuckého.V Leskovci fungovala přádelna lnu a pletárna, která byla pracovním místem pro pět stovek zaměstnanců a z důvodu stavby byla také odstraněna. Celkem bylo odstraněno 300 budov. Obyvatelé dostali finanční odškodnění a byli přesídleni do částí obcí nad vodou nebo do panelových domů v nedalekém Bruntále. V celé zatopené oblasti byly vykáceny stromy a keře, zbourány všechny domy, přeloženo všechno síťové vedení a to plynovodu, elektrického a telefonních rozvodů. Byly postaveny nové domy pro vystěhované obyvatele a hotel v Razové pro pracovníky, pracující na stavbě. Dále pak přivaděč vody pro úpravnu vod v Leskovci nad Moravicí, komunikací, cest, silnic a mostů v okolí přehrady. Také byly instalovány kontrolní stanice a analyzátory pro kontrolu hráze. Stavební materiál se částečně bral ze zatopených lokalit a to v Leskovci a Karlovci, byl znovuotevřen kamenolom v Slezské Hartě a postaveno jíloviště u Leskovce.

NapouštěníEditovat

Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno i kvůli katastrofickým povodním již v roce 1998.[4] Přehrada se měla podle odhadů napouštět až do roku 2002 (při suchu i déle), díky povodním v letech 1996 a 1997 se naplnila už za tři roky.[5] Přehrada pomohla během povodní zadržet okolo 50 milionů m³ vody, maximální přítok do přehrady byl téměř 200 m³ za sekundu. Celkem zachytila 126 milionů m³ jenom za rok 1997 (hladina stoupla o 6,85 metru).[6][7] Pro představu celkový maximální objem nádrže je až 219 milionů m³.

Náklady a problémy s financemiEditovat

Celkové náklady jsou udávány jako 2,5 miliardy korun. V této částce jsou i náklady na stavbu, výkupy pozemků a nemovitostí. Čistá cena za stavbu je 1,5 miliardy korun. 745 milionů korun stál vodovodní přivaděč. V důsledku Sametové revoluce a dalších změn, například nedostatek financí, nebyl dodržen původní plán dokončit stavbu v roce 1992, ale bylo hotovo až v roce 1997. Dokonce bylo uvažováno nad přerušením a ukončením stavby z důvodu zvyšování cen vody a tak celkovému snižování celkové spotřeby, práce ale byly v tak pokročilé fázi, že už bylo levnější vodní dílo dokončit.

PobřežíEditovat

Vodní plocha, která zabírá celkovou plochu 870 ha, tvarem připomíná čínského draka a je členěna četnými zátokami. Severní břeh lemuje silnice mezi Bruntálem a Leskovcem nad Moravicí, která na jihovýchodním břehu pokračuje do Bílčic. Kilometr od hráze je vyznačeno bójemi druhé ochranné pásmo, do kterého nesmí nikdo vstupovat, ať už loděmi nebo jenom rybařit, toto pásmo je určeno kvůli ochraně kvality vody.

Doprava po přehraděEditovat

Na přehradě je v rámci rekreace prováděn jachting a plavání. Problém taky je kolísání hladiny, to znesnadňuje výstavbu zázemí. Na vodní hladině přehrady platí zákaz provozování plavidel se spalovacími motory.

ZajímavostiEditovat

Natáčel se zde velkofilm Johanka z Arku.

V seriálu Velké sedlo se v posledním devátém dílu nachází záběry na dnes zatopené dno přehrady, zatopené vesnice Karlovec a průzkumné práce, které proběhly před samotnou stavbou a také několik leteckých záběrů.

Ryby v přehraděEditovat

Kapr obecný, parma obecná, cejnek malý, cejn velký, lín obecný, amur bílý, karas obecný, ostroretka stěhovavá, mník jednovousý, plotice obecná, jelec proudník, ouklej obecná, vranka obecná, jelec jesen, perlín ostrobřichý, jelec tloušť, hrouzek obecný, ježdík obecný, střevle potoční, slunka obecná, štika obecná, candát obecný, úhoř říční, okoun říční, sumec velký, pstruh obecný, lipan podhorní, pstruh duhový, siven americký, sumec malý

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. 13 km údolím Moravice a 3,5 km údolím Černého potoka
  2. Z toho objem zásobní letní 182,0 mil. m³, zásobní zimní 186,2 mil. m³, retenční letní 29,2 mil. m³, retenční zimní 24,9 mil. m³, stálý 7,6 mil. m³
  3. Povodí Odry - Slezská Harta
  4. Slezská Harta [online]. Povodí Odry [cit. 2019-10-06]. Dostupné online. 
  5. Dvacet let po největší přírodní katastrofě 20. století ve střední Evropě [online]. Povodí Odry, 2017-06-26 [cit. 2019-10-06]. Dostupné online. 
  6. GABZDYL, Josef. Slezská Harta zachránila mnoho domů. Prázdná přehrada zachytila povodně [online]. iDNES.cz, 2017-07-11 [cit. 2019-10-06]. Dostupné online. 
  7. KOBZA, Miroslav. Slezskou Hartu před dvaceti lety naplnila povodeň. Dnes zabraňuje suchu [online]. Český rozhlas Olomouc, 2017-06-28 [cit. 2019-10-06]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • SVOBODA, Tomáš. Slezská Harta: jachting: průvodce nejen pro jachtaře. Ostrava : Moravapress, 2008.
  • Štefáček Stanislav, Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska, Slezská Harta ÚN (s. 246-247), Nakladatelství Libri, Praha, 2010 ISBN 978-80-7277-440-1

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat