Malá vodní elektrárna

vodní elektrárna s výkonem do 10 MW včetně

Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně. Evropská unie však považuje za MVE vodní elektrárny do výkonu 5 MW. Velká většina výkonu vodních elektráren (cca 90 %) je z elektráren o výkonu větším než 5 MW a zbylých cca 10 % je z MVE podle evropského řazení.

Malá vodní elektrárna Spálov

Malé vodní elektrárny se většinou budují v místě bývalých mlýnů a jezů. Pro konstrukci malých vodních elektráren se nejčastěji používá Kaplanova turbína, která patří mezi nejefektivnější vodní turbíny.

Dělení MVE podle některých parametrů editovat

Podle výkonu editovat

  • průmyslové (od 1 MW)
  • minielektrárny (do 1 MW)
  • mikrozdroje (do 0,1 MW)
  • domácí (do 35 kW)

Podle spádu editovat

  • nízkotlaké (do 20 m)
  • středotlaké (20 – 100 m)
  • vysokotlaké (od 100 m)

Dle nakládání s vodou editovat

  • průtokové
  • akumulační
  • přečerpávací

Související články editovat

Externí odkazy editovat