Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Blansku

Seznam kulturních památek v obci Blansko v okrese Blansko

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Blansko v okrese Blansko vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BlanskoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka svatého Marka (Q37006874)


 
   
30011/7-354
Pam. katalog
MIS
Blansko Bezručova, pp. 1016, jižně od domu Bezručova 827/27
49°22′6,21″ s. š., 16°38′39,37″ v. d.
Boží muka sv. Marka. Kamenná boží muka novogotického tvarosloví.

Poznámka: MonumNet místo názvu ulice uvádí údaj „směrem do Rájce nad Svitavou“.
Památkově chráněno od 10. října 1964.

Radnice (Q31864479)


 
   
11580/7-8729
Pam. katalog
MIS
Blansko náměstí Svobody 32/3
49°21′48,57″ s. š., 16°38′37,52″ v. d.
Radnice. Pseudoklasicistní (novorenesanční) stavba z roku 1884 dostavěná v roce 1904 (1905).

Památkově chráněno od 9. prosince 1996.

Zámek Blansko (Q11158655)


 
   
37826/7-344
Pam. katalog
MIS
Blansko Zámek 1/1
49°21′49,67″ s. š., 16°38′45,53″ v. d.
Zámek: Areál renesančního zámku vystavěného na místě středověké tvrze obklopeného parkem a hospodářskými budovami. Současná podoba zámku pochází z roku 1870.
 • zámek, st. 35/5
 • park, pp. 31/1, 31/2
 • kašna v předzámčí, pp. 31/1

Památkově chráněno od 10. října 1964.

Kostel Církve československé husitské (Q27862117)


 
   
41874/7-348
Pam. katalog
MIS
Blansko Rodkovského 1140/7, B. Němcové
49°21′41,15″ s. š., 16°38′49,67″ v. d.
Kostel Církve československé husitské – dřevěný kostelík pův. pravoslavný kostel sv. Paraskievy, ochránkyně dívek, žen, rodiny a domu, lemkovského typu dispozice, vysvěcený v roce 1640 a pocházející z Nižného Seliště ze Zakarpatské Ukrajiny. Do Blanska převezen v roce 1936, osazen s podezdívkou, dokončeno 23. 5. 1937.

Památkově chráněno od 10. října 1964.

Dům čp. 226 (Q31864427)


 
   
104685
Pam. katalog
MIS
Blansko Bartošova 226/3, Žižkova
49°21′28,94″ s. š., 16°38′57,01″ v. d.
Městský dům - dělnický dům. Unikátně dochované obydlí dělnické rodiny z 19. století s původní dispozicí, které bylo součástí dělnické kolonie založené v Blansku v roce 1830.

Památkově chráněno od 25. února 2011.

Bývalá továrna K. a R. Ježek (Q37006947)


 
   
105757
Pam. katalog
MIS
Blansko Svitavská 500/7
49°21′33,11″ s. š., 16°38′36,05″ v. d.
jiná stavba pro kovovýrobu - býv. továrna K. a R. Ježek (Ježkova strojírna). Továrna vystavěná v novogotickém stylu v letech 1911–1912. Oplocení představuje syntézu neogotické režné architektury s tvaroslovím anglické a severoitalské provenience.
 • správní budova čp. 550 (?), st. 539
 • vrátnice, st. 540
 • brána, pp. 211/7
 • oplocení, pp. 211/7, 230/4, 230/5, 230/12, 230/13

Poznámka: MonumNet uvádí v kolonce popisného čísla č. 500 a 550 a v rozpisu parcel u správní budovy čp. 550. Čp. 550 však neodpovídá uvedenému číslu parcely ani ulici – patří budově Hybešova 550/3, která propojuje Dělnický dům s okresním soudem. Zatímco MonumNet uvádí památku pod názvem „jiná stavba pro kovovýrobu - býv. továrna K. a R. Ježek“, Památkový katalog uvádí pouze prvek „historické oplocení s branami“, zatímco správní budovu jako prvek zatím vůbec neuvádí.
Památkově chráněno od 7. ledna 2016.

Ježkův most (Q37006969)


 
   
103857
Pam. katalog
MIS
Blansko u řeky Svitavy poblíž parkoviště Billa, pp. 268/8
49°21′31,02″ s. š., 16°38′31,64″ v. d.
Železniční most - tzv. Ježkův most, z toho jen: příhradová část. Most z roku 1872 původně stál na železniční trati Plzeň-Praha. Na začátku 20. století jej zakoupila Ježkova slévárna a použila na železniční vlečce do tohoto podniku, vybudované v letech 1911–1913. Příhradový, přímopásový jednokolejný železniční nýtovaný most s dolní mostovkou vyrobený ze svářkové oceli. Za druhé světové války byl jediným neporušeným mostem v Blansku, s nasazením života jej zachránil zaměstnanec Ježkovy továrny Karel Musil. od roku 2009 je vystaven na nábřeží.

Památkově chráněno od 24. února 2010.

Pomník hrdinům od Zborova


 
   
106146
Pam. katalog
MIS
Blansko městský park, pp. 202/1
49°21′35,66″ s. š., 16°38′28,98″ v. d.
Socha legionáře ve výstroji ruské armády na vysokém odstupňovaném soklu tvořeném hranolovou žulovou základnou a třemi stupni hrubě opracovaného kamene, v přední části žulová deska se zlaceným dedikačním nápisem. Postava byla údajně vytvořena podle legionáře Bohumila Sypěny. Pomník náleží do konvolutu tří soch odlitých podle modelu akademického sochaře Karla Babky roku 1933 v blanenských železárnách. Socha z Blanska přečkala, patrně jako jediná, do dnešních dní. Za okupace byla uschována, po osvobození krátce umístěna v sále sokolovny, na své dnešní místo byla instalována roku 1947. Další dva odlitky byly na pražském Spořilově a na Ukrajině.

Památkově chráněno od 24. ledna 2018.

Kostel svatého Martina s farou (Q12030878)


 
   
46671/7-347
Pam. katalog
MIS
Blansko Komenského 1139/12, 48/14
49°21′36,23″ s. š., 16°38′18,45″ v. d.
Kostel sv. Martina. Areál založený v roce 1136 biskupem Jindřichem Zdíkem. Současná podoba kostela i fary je výsledkem barokní přestavby provedené nákladem rodiny Gellhornů, tehdejších majitelů blanenského panství.
 • kostel sv. Martina, st. 130
 • fara čp. 48, st. 131
 • kříž, ohradní zeď, pp. 145

Památkově chráněno od 10. října 1964.

Kříž (Q37006924)


 
   
84977/7-357
Pam. katalog
MIS
Blansko Komenského, pp. 1352/38, východně od staré školy Komenského 139/16
49°21′35,09″ s. š., 16°38′17,26″ v. d.
Litinový kříž z roku 1820, jeden z nejstarších dochovaných produktů salmovských blanenských železáren.

Památkově chráněno od 10. října 1964.

Kašna (Q37007051)


 
   
14225/7-353
Pam. katalog
MIS
Blansko Zdíkova, u jižní strany budovy Komenského 139/16, pp. 146/2
49°21′34,36″ s. š., 16°38′15,55″ v. d.
Kašna z užitkové produkce blanenských železáren.

Poznámka: Umístěna u staré školy na ulici Komenského, původně umístěná na náměstí před radnicí.
Památkově chráněno od 10. října 1964.

Klamova huť (Q12029293)


 
   
14871/7-358
Pam. katalog
MIS
Blansko Klamovka 56
49°20′41,13″ s. š., 16°38′55,51″ v. d.
Železárna - vysoká huť Klamovka. Menší areál postavený v novogotickém stylu v letech 1853–1857.
 • čp. 56 budova železárny (přebudovaná na výstavní objekt), zavážková věž, st. 269/1
 • část strojovny s komínem, st. 269/2

REI 2006: Stavba je znehodnocena novodobými přístavbami.
Památkově chráněno od 10. října 1964.

Dvojice soch psů Molossů (Q37006896)


 
   
26362/7-352
Pam. katalog
MIS
Blansko u správní budovy ČKD, pp. 1531, na konci mostu přes Punkvu, u vjezdu k ředitelství ČKD Gellhornova 2231/4
49°20′57,28″ s. š., 16°39′16″ v. d.
Dvojice litinových plastik psů Molossů (antický válečný a lovecký pes) odlitá v druhé polovině 19. století.

Poznámka: MonumNet uvádí parcelu pp. 1531, podle mapy stojí na parcele pp. 1521.
Památkově chráněno od 10. října 1964.

Socha boha Marta (Q37006997)


 
   
19744/7-350
Pam. katalog
MIS
Blansko u správní budovy ČKD, pp. 1531, mezi budovami Gellhornova 2228/1 a 2231/4
49°20′56,35″ s. š., 16°39′14,79″ v. d.
Socha boha Marta, alegorie války. Litinová figurální plastika z roku 1918, výrobek blanenských železáren - Mariánská huť, původně pojatá jako Pomník padlým v první světové válce v Blanenských železárnách. Mužský akt sedící na hlavni děla obklopené různými zbraněmi a válečnými relikviemi: puškami, kulometem, granáty, praporci, brněním, přilbami a stylizovaným vavřínovým věncem.

Památkově chráněno od 10. října 1964.

Socha Vulkán (Q37007023)


 
   
45605/7-351
Pam. katalog
MIS
Blansko u správní budovy ČKD, pp. 1531, západně od budovy Gellhornova 2228/1
49°20′54,71″ s. š., 16°39′10,4″ v. d.
Socha Vulkán. Litinová figurální plastika vyrobená v roce 1928 ve staré huti.

Památkově chráněno od 10. října 1964.

KlepačovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37421520)


 
   
19593/7-466
Pam. katalog
MIS
Klepačov Svitavská
49°20′53,74″ s. š., 16°39′8,39″ v. d.
Krucifix

Poznámka: nezvěstný, parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeno. V PaGIS a MIS zaměřeno na parcelu 395/6 za mostem Svitavské ulice přes Punkvu, poblíž správní budovy ČKD. V Památkovém katalogu není k nalezení. Na snímku je místo, kde kříž stával.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37421504)


 
   
26546/7-465
Pam. katalog
MIS
Klepačov náves, parc. 9
49°20′36,28″ s. š., 16°39′35,04″ v. d.
Boží muka z 19. století (poblíž zvonice)

Památkově chráněno od 20. října 1964.

Horní LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37284433)


   
26544/7-451
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota náves, parc. 2, před domem čp. 9
49°23′3,1″ s. š., 16°38′54,02″ v. d.
litinový krucifix z roku 1862. Produkce salmovské huti.

Poznámka: MonumNet uvádí parcelu č. 2 na návsi, ale Památkový katalog zaměřuje památku na parcelu 503/4 v lesíku jižně od vsi, což zjevně neodpovídá dokumentační fotografii. Kříž se nachází před domem čp. 9.
Památkově chráněno od 20. října 1964.

Boží muka (Q37284419)


   
26549/7-450
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota parc. 513
49°22′50,83″ s. š., 16°38′47,44″ v. d.
Trojboká zděná rustikální boží muka

Památkově chráněno od 20. října 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat