Otevřít hlavní menu

Seznam památných stromů v okrese Jihlava

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Jihlava, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Jihlava.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Batelovská lípa Batelovská-lípa2013.jpg Batelov
49°18′51″ s. š., 15°23′55″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000380.000000380 100944
Q26786254
25metrová lípa stojí v obci, u postranního vchodu na hřbitov.
Buk na vrchu Rudný Bedřichov u Jihlavy
49°26′8″ s. š., 15°34′59″ v. d.
buk lesní &0000000000000410.000000410 100949
Q26786291
30metrový buk stojí v lesním porostu na severovýchodním svahu vrchu Rudný, cca 100 m od vrcholu.
Stromořadí v Bedřichově Bedřichov u Jihlavy
49°24′58″ s. š., 15°35′18″ v. d.
dub červený (9)
javor mléč (7)
javor klen (1)
jasan ztepilý (8)
jeřáb ptačí (2)
lípa velkolistá (2)
lípa malolistá (2)
&0000000000000358.000000358 104726
Q26791082
30 stromů lemuje obě strany ulice Smrčenská v městské části Bedřichov.
Lípa širolistá Bohuslavice
49°8′51″ s. š., 15°34′18″ v. d.
lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100932
Q26786224
Lípa roste u kapličky při silnici do Nové Říše.
Lípa u Malého Brtnice
49°19′41″ s. š., 15°41′45″ v. d.
lípa &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105966
Q26790587
V polích, jako hraniční při rozdělování pozemku (od r. 1809 – bývalý Kourkův grunt)
Liliovník tulipánokvětý v Brtnici Brtnice
49°18′19″ s. š., 15°40′24″ v. d.
liliovník tulipánokvětý &0000000000000315.000000315 105728
Q26790269
24metrový liliovník se nachází v zámeckém parku.
Lípy velkolisté v Brtnici Brtnice
49°18′39″ s. š., 15°39′45″ v. d.
lípa velkolistá (12) &0000000000000670.000000670 105745
Q26783065
12 lip stojí u cesty spojující brtnický zámek se zámeckou bažantnicí kolem bývalého altánku.
Lípa v Bukové Lípa v Bukové (002).jpg Buková
49°18′33″ s. š., 15°26′38″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000400.000000400 100888
Q26786182
Kategorie Lípa v Bukové na Wikimedia Commons
30metrová lípa se nachází na zahradě za domem čp. 9.
Švecova hruška u Čenkova Čenkov
49°17′35″ s. š., 15°26′16″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000270.000000270 100878
Q26786167
12metrová hrušeň roste u polní cesty, cca 500 m severně od obce.
Lípa v Dolní Cerekvi † Dolní Cerekev lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105403
Lípa stála v zahradě u čp. 212. Zrušena 18. listopadu 2009.
Douglaska tisolistá Památný-strom-douglaska-tisolistá-u-lesní-školky-u-hradu-Roštejn2016b.jpg Doupě
49°15′16″ s. š., 15°25′33″ v. d.
douglaska tisolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100931
Q26783115
Kategorie Pseudotsuga menziesii (Doupě, Czech Republic) na Wikimedia Commons
Dvě Douglasky rostou na okraji lesní školky u hradu Roštejn; obvod kmenů 260 cm, 320 cm.
Dušejovská lípa Dušejov
49°25′12″ s. š., 15°25′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000510.000000510 100945
Q26786258
22metrová lípa roste bývalého hospodářského stavení Pánkovsko.
Jilm v Dušejově † Dušejov jilm horský &0000000000000530.000000530 100946
25metrový jilm stojí u samoty Dvořákovsko, zrušen 30. října 2006.
Dub letní u Henčova Dub u hencova.jpg Henčov
49°24′53″ s. š., 15°37′33″ v. d.
dub letní &0000000000000510.000000510 104727
Q26789357
Dub stojí na pravé straně silnice z Hruškových Dvorů do Henčova, poblíž lesíku "Růžový les".
Lípa u studánky Hladov
49°12′14″ s. š., 15°37′39″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000350.000000350 105865
Q26790473
Ve volné krajině v blízkosti lesního porostu a polní cesty u studánky
Topoly černé u Hodic Hodice
49°16′37″ s. š., 15°28′31″ v. d.
topol černý (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100920
Q26783094
2 topoly se nachází na pravé straně silnice z Třeště do Hodic, proti kapličce.
Lípy v Hojkově Hojkov, lípy na návsi (2018-08-02; 01).jpg Hojkov
49°23′19″ s. š., 15°24′48″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000350.000000350 100881
Q26783061
Kategorie Lípy v Hojkově na Wikimedia Commons
2 lípy rostou na návsi u kříže z r. 1863.
Stromořadí v Horním Kosově Stromoradi kosov5.JPG Horní Kosov
49°24′35″ s. š., 15°33′21″ v. d.
javor mléč (5)
javor klen (7)
jasan ztepilý (10)
lípa velkolistá (8)
lípa malolistá (9)
&0000000000000420.000000420 104825
Q26791013
28 stromů stojí podél stezky vedoucí z komunikace Jihlava-Horní Kosov (ul. S. K. Neumanna) směrem k Zaječímu skoku v blízkosti železnice; v r. 2009 zrušen 1 javor klen – zrušovací rozhodnutí nedoručeno.
Jilmy u Hosova Hosov
49°23′26″ s. š., 15°33′2″ v. d.
jilm vaz (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105402
Q26783057
2 jilmy byly prohlášeny památnými 4. května 2005 a zrušeny 16. června 2006.
Dub v Hrbově Hrbov
49°30′15″ s. š., 15°44′45″ v. d.
dub zimní &0000000000000438.000000438 100947
Q26786269
22metrový dub se nachází v zahradě u domu čp. 67.
Lípa velkolistá v Horních Hutích Hutě
49°22′8″ s. š., 15°26′8″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000470.000000470 100935
Q26786230
28metrová lípa roste v přírodním parku Čeřínek, u objektu č.3 (chata U lípy).
Lípa v obci Jamné Jamne pamatnalipa.JPG Jamné
49°25′47″ s. š., 15°43′5″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000480.000000480 100934
Q26786227
25metrová lípa roste v obci u kostela.
Lípy v Jamném Jamne 2lipy.JPG Jamné
49°25′47″ s. š., 15°43′5″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000383.000000383 100930
Q26783069
2 lípy se nachází po stranách prostřední cesty na hřbitově; obvod kmenů 290 cm, 383 cm.
Dub letní u Jeclova Jeclov
49°22′43″ s. š., 15°40′41″ v. d.
dub letní &0000000000000510.000000510 105481
Q26790061
23metrový dub roste na hranici polí a rozvolněné vegetace.
Javor klen u samoty Zhorec Javor klen u samoty Zhorec Jestřebí
49°16′10″ s. š., 15°35′47″ v. d.
javor klen &0000000000000362.000000362 105741
Q26790289
Javor se nachází před samotou Zhorec u zdi hospodářského stavení.
Buk u obce Jezdovice Jezdovice
49°19′8″ s. š., 15°29′19″ v. d.
buk lesní &0000000000000464.000000464 100895
Q26786190
18metrový buk roste cca 500 m jihovýchodně od železniční zastávky v obci.
Dubové stromořadí nad obcí Jezdovice Jezdovice
49°19′12″ s. š., 15°29′27″ v. d.
dub letní (45)
javor klen (2)
jírovec maďal (1)
jasan (11)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100896
Q26791015
59 stromů stojí 500 m východně od železniční zastávky v obci Jezdovice; obvod kmenů od 160 cm do 330 cm.
Javor u kapličky v Jezdovicích † Jezdovice javor mléč &0000000000000295.000000295 100892
25metrový javor stojí na protisvahu u kapličky; poslední z původní výsadby lip a javorů.
Jezdovická lípa Jezdovice
49°19′21″ s. š., 15°29′2″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000210.000000210 100891
Q12024618
30metrová lípa roste v zahradě za domem čp. 47, jižně od kapličky na návsi.
Lípa u Smrčků Ježená
49°25′8″ s. š., 15°28′0″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000383.000000383 100880
Q26786169
29metrová lípa roste v severní části obce ve svahu nad účelovou komunikací; dvoják 310cm, 383 cm.
Fejtův jasan Jihlava
49°22′55″ s. š., 15°35′41″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000410.000000410 106058
Q26790670
Na rozcestí ulic Krajní a Nad Jihlávkou u pěšiny do Sasovského údolí
Lipové stromořadí u Modety Jihlava
49°24′46″ s. š., 15°34′14″ v. d.
jasan ztepilý (1)
lípa malolistá (31)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100910
Q26791014
Alej 27 stromů stojí pod závodem Bosch Diessel (bývalá Modeta) ve Starých Horách, délka 360 m; obvod kmenů od 250 cm do 410 cm.
Buk u kostela v Jihlavě Buk u kostela v Jihlavě v roce 2014 (1).JPG Jihlava
49°23′42″ s. š., 15°35′38″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000410.000000410 100933
Q11362389
Kategorie Buk v Jihlavě na Wikimedia Commons
15metrový buk roste na náměstí u kostela sv. Jakuba v Jihlavě; vyhlášen jako Strom roku 2003.
Buky Bedřicha Smetany Smetanovy sady jihlava1.jpg Jihlava
49°23′49″ s. š., 15°35′3″ v. d.
buk lesní (2) &0000000000000395.000000395 100882
Q26783054
Kategorie Buky Bedřicha Smetany na Wikimedia Commons
2 buky stojí v jižní části Smetanových sadů.
Dub u Domu zdraví Dub dum zdravi Jihlava.jpg Jihlava
49°23′55″ s. š., 15°34′18″ v. d.
dub letní &0000000000000340.000000340 100877
Q26786164
18metrový dub stojí naproti Domu zdraví u bývalého heliportu.
Zerav obrovský v Jihlavě Zerav jihlava1.jpg Jihlava
49°23′37″ s. š., 15°34′15″ v. d.
zerav obrovský &0000000000000287.000000287 105729
Q26790270
Zerav stojí na ústředním hřbitově na ulici Žižkova.
Javor v Jihlávce Jihlávka
49°15′39″ s. š., 15°17′32″ v. d.
javor klen &0000000000000406.000000406 100893
Q26786184
30metrový javor se nachází na zahradě rodinného domku v obci Jihlávka.
Jilm – Jihlávka Jihlávka
49°14′55″ s. š., 15°17′29″ v. d.
jilm horský &0000000000000430.000000430 106113
Q26790803
V souvislé aleji podél silnice Jihlava-Počátky
Javor klen Klatovec
49°13′19″ s. š., 15°17′33″ v. d.
javor klen &0000000000000340.000000340 100937
Q26786236
18metrový javor stojí u bývalé školy v obci, dnes Kulturní dům.
Lípy u křížku Kostelec
49°22′7″ s. š., 15°29′55″ v. d.
lípa velkolistá (2)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100929
Q26783049
2 lípy se nachází vpravo u silnice Jihlava-Kostelec, kolem křížku z r.1833; obvod kmenů 280 cm, 292 cm.
Lípa srdčitá Kostelní Myslová
49°8′33″ s. š., 15°26′10″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000450.000000450 100938
Q26786238
30metrová lípa stojí na křižovatce cest cca 700 m jihovýchodně od obce, u břehu říčky Myslůvka; torzo poškozené požáry.
Lípa širolistá † Krahulčí lípa velkolistá &0000000000000461.000000461 105215
20metrová lípa rostla v polích cca 100 m východně od obce; v r. 1992 odlomení 2 kosterních větví, hniloba.
Lípa velkolistá Krahulčí
49°11′ s. š., 15°25′20″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000470.000000470 100939
Q26786241
20metrová lípa se nachází u polní cesty západně od obce, cca 100 m jižně od silnice do Telče.
Lípy u kostela † Krasonice lípa velkolistá (1)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100928
2 lípy rostou na jižní straně kostela.
Buk na Havlově kopci Lovětín
49°17′39″ s. š., 15°24′17″ v. d.
buk lesní &0000000000000352.000000352 100901
Q26786199
28 metrů vysoký buk roste na okraji lesního porostu, na jihozápadním svahu Havlova kopce, cca 700 m severozápadně od obce.
Milíčovská lípa Milíčov
49°23′44″ s. š., 15°23′25″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000460.000000460 100940
Q26786244
25metrová lípa roste na západním okraji obce, za čp.5, u křižovatky polních cest.
Alej k Mirošovu Mirošov
49°23′12″ s. š., 15°28′9″ v. d.
dub letní (33)
bříza bělokorá (133)
lípa velkolistá (3)
topol bílý (1)
jírovec maďal (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100917
Q26790942
Alej 171 stromů se nachází po obou stranách silnice k Mirošovu, od Jedlovského potoka k obci; při větrné smršti 12.7.1984 zničeny 1 dub a 2 břízy.
Skupina 3 stromů v Nepomukách Nepomuky
49°12′48″ s. š., 15°34′23″ v. d.
jírovec maďal (2)
lípa (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100927
Q26783103
V současnosti jen lípa stojí u kapličky na okraji obce Nepomuky; zrušena ochrana 2 jírovců – rozhodnutí o zrušení nedoručeno.
Jírovec maďal † Nevcehle jírovec maďal &0000000000000310.000000310 104425
19metrový jírovec stojí vlevo od silnice do Pavlova, cca 150 m severovýchodně od obce.
Památná lípa u Poklony † Památná lípa s božími muky u silnice z Nové Říše na Vystrčenovice - panoramio (01).jpg Nová Říše lípa velkolistá &0000000000000410.000000410 104661
23metrová lípa se nachází vpravo na severozápadním okraji obce při státní silnici na Telč, pod lípou kaplička s pietou.
Lipová alej kolem příjezdové komunikace a na hřbitově v Nové Říši Nová Říše - hřbitov - lipová alej-2.JPG Nová Říše
49°8′14″ s. š., 15°33′40″ v. d.
lípa velkolistá (9)
lípa malolistá (33)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100890
Q26790900
Alej 42 lip lemuje příjezdovou komunikaci a hřbitov; obvod kmenů od 129 cm do 389 cm.
Lípa v Olšanech Olšany
49°11′12″ s. š., 15°33′38″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000460.000000460 100925
Q26786220
26metrová lípa se nachází po levé straně silnice do Telče, cca 150 m západ od obce.
Skupina 2 stromů Olšany
49°10′35″ s. š., 15°34′9″ v. d.
jilm horský (1)
lípa velkolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100926
Q26783105
2 stromy stojí u kapličky při cestě z Olšan do Nové Říše.
Jedle u Bílé cesty Otín
49°15′28″ s. š., 15°35′2″ v. d.
jedle bělokorá &0000000000000246.000000246 100903
Q26786204
32metrová jedle se nachází na okraji lesního porostu, cca 500 m jihovýchodně od hájovny v Otíně.
Buky u Jelení hory Památný buk pod Jelení horou (špatné panorama) - panoramio.jpg Panenská Rozsíčka
49°15′53″ s. š., 15°30′30″ v. d.
buk lesní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100884
Q26783091
Dva buky rostou na okraji lesního porostu, na hranicích katastrů Panenská Rozsíčka a Hodice u Jelení hory.
Topol černý † Pístov topol černý &0000000000000540.000000540 104426
28metrový topol stál na návsi, na levé straně silnice. Zrušen 23. ledna 2002.
Lípa v obci Plandry Plandry
49°25′16″ s. š., 15°32′9″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000496.000000496 100941
Q26786246
28metrová lípa stojí v blízkosti silnice, v bývalé zámecké zahradě.
Lipová alej ke kapli sv. Jana Nepomuckého Plandry
49°25′19″ s. š., 15°32′23″ v. d.
lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100916
Q26790882
Alej 27 lip lemuje obě strany přístupové cesty ke kapli sv. Jana Nepomuckého.
Borovice u Polné Filipovske Chaloupky, borovice.JPG Polná
49°28′25″ s. š., 15°41′35″ v. d.
borovice černá &0000000000000222.000000222 100952
Q26786315
13metrová borovice stojí po pravé straně silnice ze Ždírce do Polné, v blízkosti rozcestí na Filipovské Chaloupky.
Javor v Popicích Popice
49°20′59″ s. š., 15°32′24″ v. d.
javor klen &0000000000000334.000000334 100948
Q26786280
20metrový javor stojí na západním okraji obce, u objektu garáže.
Praskolesy – lípa Praskolesy – lípa Praskolesy
49°10′31″ s. š., 15°21′17″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000900.000000900 100950
Q12046860
Kategorie Praskoleská lípa na Wikimedia Commons
23metrová lípa stojí na návsi u čp. 7, v dutině kmene zvonička z 19. stol. shora krytá stříškou.
Praskolesy – lípa srdčitá Praskolesy – lípa srdčitá Praskolesy
49°10′33″ s. š., 15°21′18″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000440.000000440 100951
Q26786303
Kategorie Lípa srdčitá v Praskolesích na Wikimedia Commons
29metrová lípa roste na návsi, na levé straně silnice.
Hrušeň v obci Příseka Příseka
49°20′23″ s. š., 15°38′35″ v. d.
hrušeň planá &0000000000000260.000000260 105412
Q26789854
12metrová hrušeň stojí v obci u čp. 25 na soukromém travnatém pozemku v blízkosti hospodářského stavení.
Lípa pod Katovou horou Příseka
49°19′55″ s. š., 15°39′25″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000310.000000310 105545
Q26790122
13metrová lípa se nachází západně pod Katovou horou.
Jalovec mezi Batelovem a Rácovem Rácov
49°17′47″ s. š., 15°23′29″ v. d.
jalovec obecný &0000000000000095.00000095 100902
Q26786202
7metrový jalovec se nachází na mezi u východního břehu rybníka Dolní mlýn, cca 4 km JJZ od Batelova.
Javor klen v Rančířově Rančířov
49°21′53″ s. š., 15°35′39″ v. d.
javor klen &0000000000000383.000000383 100876
Q26786161
25metrový javor roste na severovýchodním okraji obce u čp. 32.
Lípy nad Rančířovem Rančířov
49°21′54″ s. š., 15°35′24″ v. d.
lípa malolistá (4) &0000000000000252.000000252 100874
Q26783045
4 lípy rostou nad pravým břehem řeky Jihlávky, na okraji lesního porostu, severozápadně od obce, u bývalého kříže; obvod kmenů od 250 cm do 252 cm.
Duby v Rohozné Rohozná
49°21′22″ s. š., 15°24′7″ v. d.
dub letní (22) &0000000000000320.000000320 100872
Q26783088
22 dubů lemuje obě strany cesty od hájovny Starý Hamr k lesním pozemkům.
Javor v Kopaninách Rohozná javor mléč &0000000000000470.000000470 106184
v zahradě v těsné blízkosti hospodářské budovy a polní cesty v obci Rohozná
Lípy u Rounku I Rounek
49°24′28″ s. š., 15°30′23″ v. d.
lípa velkolistá (2) &0000000000000395.000000395 104826
Q26783035
2 lípy stojí lolem křížku na rozcestí cest mezi Starým a Novým Rounkem.
Lípy u Rounku II Rounek
49°24′37″ s. š., 15°30′26″ v. d.
lípa velkolistá (4) &0000000000000480.000000480 104827
Q26783040
4 lípy stojí kolem křížku před obcí Starý Rounek.
Lípa Rozsíčky u Telče
49°10′26″ s. š., 15°30′39″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000436.000000436 100918
Q26786218
25metrová lípa stojí 150 m západně od objektu polesí u obce Rozsíčky.
Skupina 2 lip Rozsíčky u Telče
49°10′29″ s. š., 15°30′53″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100924
Q26783113
2 lípy rostou na okraji lesa, cca 100 m východně od obce.
Skupina stromů u Rozsíčky Rozsíčky u Telče
49°10′38″ s. š., 15°30′43″ v. d.
javor klen (2)
jírovec maďal (2)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100923
Q26783109
2 javory, 2 jíroce a 1 lípa se nacházejí u obce cca 110 m severně od objektu zemědělského družstva.
Javor v Růžené Růžená
49°16′40″ s. š., 15°25′29″ v. d.
javor klen &0000000000000317.000000317 100894
Q26786187
21metrový javor roste na okraji údolí pod skalním vrškem, cca 600 m SSZ od kostela.
Lípa u obce Rybné Rybné
49°25′13″ s. š., 15°44′21″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000290.000000290 100942
Q26786249
15metrová lípa stojí v polích, jižně od obce, vedle kříže z r.1898.
Lípa "U kapličky" Salavice
49°19′53″ s. š., 15°29′19″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000283.000000283 100904
Q26786207
25metrová lípa se nachází na návsi u kapličky v Salavicích.
Salavická lípa Salavice
49°19′53″ s. š., 15°29′19″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000460.000000460 100953
Q26786326
23metrová lípa stojí v obci, po levé straně silnice Jihlava-Pístov.
Lípa ve Vilémovských Chaloupkách Smrčná
49°27′57″ s. š., 15°31′40″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000509.000000509 105478
Q26790059
25,5 metrů vysoká lípa stojí na návrší nad historickou návsí obce.
Javor klen – Acer pseudoplatanus, Lípa srdčitá – Tilia cordata (2×) Suchá
49°17′30″ s. š., 15°34′51″ v. d.
javor klen (1)
lípa malolistá (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100922
Q26783086
3 lípy a 1 javor stojí v obci, na pravé straně silnice do Stonařova.
Lípa u císařské silnice Svojkovice lípa velkolistá &0000000000000433.000000433 106294
Strom se nachází u křižovatky polních cest cca 300 m JV od obce Svojkovice. Stáří cca 270 let.
Langova lípa Langova lípa Telč
49°10′57″ s. š., 15°27′6″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000460.000000460 104656
Q26789313
27metrová lípa roste za Ulickým rybníkem vedle pěšiny od Belpské lávky kolem zimního stadionu na ulici Hradeckou.
Lipová alej V lipkách Telč
49°11′22″ s. š., 15°26′19″ v. d.
dub letní (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100915
Q26790835
Alej 304 stromů se nachází směrem z Telče podél komunikace k rekreačnímu středisku Lipky, délka 1400 m, zbytek původní aleje z Telče ke kapli sv. Karla Boromejského.
Zachariášova lípa Zachariášova lípa 01.jpg Telč
49°11′7″ s. š., 15°26′54″ v. d.
lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 106021
Q26790631
Kategorie Zachariášova lípa na Wikimedia Commons
Lípa roste v zámeckém parku v blízkosti Ulického rybníka. Vyhlášena 22. 12. 2010 MÚ Telč.
Buk lesní † Třešť buk lesní &0000000000000364.000000364 105216
20metrový buk ve Fritzově ulici u čp. 250; pravděpodobně zrušen.
Douglaska tisolistá u samoty Pouště Třešť
49°17′13″ s. š., 15°31′23″ v. d.
douglaska tisolistá &0000000000000237.000000237 100943
Q26786251
33metrová douglaska stojí 100 m od rybníka Radkovec, v lesním komplexu Pouště.
Douglasky u křížku Třešť
49°18′19″ s. š., 15°31′16″ v. d.
douglaska tisolistá (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100908
Q26783078
Čtyři stromy se nacházejí v lesním porostu, cca 700 m jihovýchodně od kóty Velký Špičák; obvod kmenů od 187 cm do 302 cm.
Dubové stromořadí u rybníka Radkovec Třešť
49°17′8″ s. š., 15°31′29″ v. d.
dub letní (29) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100914
Q26790831
29 dubů roste u rybníka Radkovec v lesním komplexu Pouště.
Dubové stromořadí u Třeště Třešť, Dubové stromořadí u Třeště (1).jpg Třešť
49°17′31″ s. š., 15°30′4″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100913
Q26790832
Kategorie Dubové stromořadí u Třeště na Wikimedia Commons
20 dubů se nachází východně od silnice Třešť-Stonařov, kolem městského vodojemu k lesnímu porostu pod Jelením skokem.
Dubové střomořadí u Jezdovic Třešť
49°18′51″ s. š., 15°28′52″ v. d.
dub letní (24) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100912
Q26790828
24 dubů lemuje levou stranou silnice z Jezdovic do Třeště; v r. 2001 zjištěno jen 26 stromů.
Jedle u Lovětínského rybníka Třešť
49°17′8″ s. š., 15°32′15″ v. d.
jedle bělokorá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100907
Q26783073
2 jedle stojí v lesním porostu na severním břehu Lovětínského rybníka na Pouštích, cca 100 m od komunikace.
Lípa u křížku Třešť
49°17′11″ s. š., 15°27′52″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000300.000000300 100909
Q26786215
25metrová lípa roste u křížku, proti zemědělskému družstvu, u silnice na Čenkov.
Smrk na rozcestí k Otovu Dvoru Třešť
49°18′24″ s. š., 15°29′28″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000270.000000270 100886
Q26786178
45metrový smrk roste na rozcestí lesních cest k Otovu Dvoru a na Špičák.
Smrk na Šumperku Třešť
49°18′37″ s. š., 15°29′45″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000287.000000287 100883
Q26786173
45metrový smrk se nachází za rybníkem k Otovu dvoru, na hranici katastrů.
Smrk u rybníka k Otovu Dvoru Třešť
49°18′31″ s. š., 15°29′41″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000300.000000300 100885
Q26786175
45metrový smrk stojí u rybníka k Otovu Dvoru.
Stromořadí na Křížové cestě Třešť
49°17′22″ s. š., 15°29′49″ v. d.
bříza bělokorá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100887
Q26790834
10 stromů volně navazuje na stromořadí na Křížové cestě a pokračuje směrem na Šibeniční vrch.
Buk pod myslivnou Třešť - Buk pod myslivnou obr4.jpg Třešť
49°18′15″ s. š., 15°30′6″ v. d.
buk lesní &0000000000000367.000000367 100906
Q26786211
Kategorie Buk pod myslivnou (Třešť) na Wikimedia Commons
40metrový buk se nachází na okraji lesního porostu nad myslivnou v Březíčku.
Douglasky u myslivny Třešť - Douglasky u myslivny obr5.jpg Třešť
49°17′59″ s. š., 15°30′14″ v. d.
douglaska tisolistá (11) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100900
Q26790829
Kategorie Douglasky u myslivny (Třešť) na Wikimedia Commons
Jedenáct douglasek roste na okraji lesního porostu za myslivnou v Březíčku; obvod kmenů od 199 cm do 361 cm.
Dubová alej v Třešti Třešť - Dubová alej v Třešti obr4.jpg Třešť
49°18′16″ s. š., 15°29′49″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100911
Q26790833
Kategorie Dubová alej v Třešti na Wikimedia Commons
176 stromů se nachází od benzinové stanice severovýchodně k vrchu Špičák, končí na křižovatce lesních cest, délka 1500 m.
Lípa u "Ovčačky" Třešť - Lípa u Ovčačky obr1.jpg Třešť
49°17′47″ s. š., 15°29′43″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000610.000000610 100905
Q26786209
Kategorie Lípa u Ovčačky (Třešť) na Wikimedia Commons
31metrová lípa se nachází ve stromořadí východně od zámeckého parku.
Lípy u Agrozetu Třešť-Nádražní-památná-lípa2014b.jpg Třešť
49°17′44″ s. š., 15°28′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000385.000000385 100921
Q26783081
Kategorie Tilia cordata, Třešť, Nádražní na Wikimedia Commons
Jedna lípa se nachází na nádvoří Agrozetu v Třešti; obvod kmenů 330 cm, 385 cm; v r. 1992 zjištěna jen 1 lípa, druhá zanikla neznámo kdy.
Duby u mlýna v Třeštici Třeštice
49°14′34″ s. š., 15°27′19″ v. d.
dub letní (3) &0000000000000450.000000450 100899
Q26783072
3 duby rostou v zahradě u mlýna v Třeštici; obvod kmenů od 320 cm do 450 cm.
Hruška u mlýna v Třeštici Třeštice
49°14′34″ s. š., 15°27′18″ v. d.
hrušeň planá &0000000000000255.000000255 100897
Q26786194
15metrová hrušeň roste za bývalým mlýnem v Třeštici.
Javor u mlýna v Třeštici Třeštice
49°14′37″ s. š., 15°27′18″ v. d.
javor mléč &0000000000000415.000000415 100898
Q26786196
30metrový javor roste u bývalého mlýna v Třeštici.
Duby letní v Ústí Ústí
49°28′22″ s. š., 15°24′57″ v. d.
dub letní (2) &0000000000000625.000000625 100889
Q26783042
2 duby stojí východně od návsi na okraji obce u zemědělské usedlosti.
2 lípy 2 lípy Vanov
49°12′47″ s. š., 15°25′47″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100919
Q26783100
2 lípy rostly na levé straně silnice z Telče do Vanůvek, u kříže z r. 1806. Ochrana jedné z nich byla roku 2014 zrušena a strom byl následně kvůli výskytu výskyt dřevomoru kořenového zkácen.
Lípy u kapličky Vápovice
49°9′19″ s. š., 15°34′44″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104660
Q26783098
2 lípy stojí kolem kapličky u odbočky ze státní silnice na obec Vápovice.
Buk lesní † Vržanov buk lesní &0000000000000401.000000401 104428
22metrový buk stojí na pravé straně polní cesty do Kamenice, cca 300 m od obce, zrušen 14. září 1998.
Lípy na návsi ve Vržanově Famous trees Tilia cordata in Vržanov, Kamenice, Jihlava District.jpg Vržanov
49°21′13″ s. š., 15°44′59″ v. d.
lípa malolistá (4) &0000000000000268.000000268 100873
Q26783051
4 lípy stojí na návsi ve Vržanově; obvod kmenů od 243 cm do 268 cm.
Lípa v Záborné Záborná
49°29′9″ s. š., 15°45′10″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000576.000000576 100936
Q26786232
23metrová lípa roste v blízkosti obecní zvonice.
Lípa ve Zbilidech † Zbilidy lípa velkolistá &0000000000000420.000000420 100955
23metrová lípa roste na návsi v obci, zrušena 14. září 2009.
Zbinožské lípy Zbinohy
49°29′12″ s. š., 15°28′45″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000523.000000523 100879
Q26783033
2 lípy stojí v západní části obce, v blízkosti usedlosti čp. 10; obvod kmenů 279 cm, 523 cm.
Dub letní † Zborná dub letní &0000000000000370.000000370 104427
24metrový dub na okraji lesního porostu na pravé straně silnice směrem od Jihlavy, cca 300 m před obcí, zrušen 14. září 1998.
Lípa u Tomášků ve Zborné Zborná
49°26′25″ s. š., 15°34′25″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000415.000000415 100875
Q26786157
25metrová lípa stojí v severní části obce v zahradě mezi chatami.
Borovice lesní Zdirec, borovice.JPG Ždírec
49°28′2″ s. š., 15°40′59″ v. d.
borovice lesní &0000000000000235.000000235 100954
Q26786338
11metrová borovice roste na levé straně silnice ze Ždírce do Polné, cca 600 m severně od obce Ždírec.

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).