Seznam kulturních památek v Brně-Bohunicích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Bohunice v městské části Brno-Bohunice ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BohuniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Český pomologický ústav (Q18193671)


 
   
104100
Pam. katalog
MIS
Bohunice Lány 161/34
49°9′55,66″ s. š., 16°34′55,34″ v. d.
Škola - bývalý Český pomologický ústav. Secesní budova s fasádami inspirovanými lidovými motivy byla postavena na počátku 20. století podle projektu Antonína Tebicha a Dušana Jurkoviče.Jednopatrová zděná budova obdélného půdorysu s nárožními rizality, asymetricky situovaným schodišťovým rizalitem na jižní straně a asymetricky situovaným rizalitem v severním, uličním průčelí. Severní průčelí je členěno dvouosým rizalitem na východním nároží, čtyřosým rizalitem a trojosým rizalitem na západním nároží.
  • Areál zahrnuje i zahradu na parcele č. 887 s dodnes patrnou parkovou úpravou (zachovaly se některé stromové solitéry a drobné stavby zahradní architektury, např. bazének, besídka).

Památkově chráněno od 2. října 2010.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37021649)


 
   
14722/7-228
Pam. katalog
MIS
Bohunice Lány, před zahradnickou školou, pp. 2295
49°9′58,57″ s. š., 16°35′0,91″ v. d.
Barkní socha sv. Jana Nepomuckého datovaná rokem 1722.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Krucifix (Q37021043)


   
33858/7-321
Pam. katalog
MIS
Bohunice Havelkova, parc. 117/2
49°10′10,25″ s. š., 16°34′48,92″ v. d.
Kvalitní litinový kříž na kamenném soklu z produkce blanenských železáren. Podle Památkového katalogu se nyní nachází „na neznámém místě“.

Poznámka: Zničen během rušení hřbitova.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha svatého Inocence (Q37021438)


 
   
19763/7-266
Pam. katalog
MIS
Bohunice mezi ul. Uzbeckou a Dlouhou, pp. 2110
49°10′15,63″ s. š., 16°34′50,61″ v. d.
Barokní socha sv. Inocence s nápisem na soklu, obsahujícím chronogram roku 1725. Na soklu dodatečný nápis k uctění padlých ve světové válce.

Poznámka: O přemístění z lapidária minoritského kláštera v klášterním kostele sv. Janů na parcelu 2110 v Bohunicích rozhodnuto 23. 6. 1998. Původně dle evidenčního listu parc. 260/2, rozcestí státní silnice k Bohunicům, Rolnická ul. Podle odůvodnění přemístění socha původně stála při ulici Jihlavské a byla v souvislosti s úpravami komunikace přenesena do lapidária, dataci tohoto přesunu rozhodnutí nezmiňuje.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Fakultní nemocnice s poliklinikou (Q30250925)


 
   
48234/7-7549
Pam. katalog
MIS
Bohunice Jihlavská 340/20
49°10′27,93″ s. š., 16°34′35,71″ v. d.
Sociální ústavy města Brna, „stará“ fakultní nemocnice s poliklinikou. Velkoryse pojatý funcionalistický stavební komplex založený na účelném půdorysu ve tvaru písmene H byl postavený podle návrhu Oskara Pořísky v letech 1932–1935.

Poznámka: MonumNet uváděl čo. 100.
Památkově chráněno od 11. března 1988.

Pamětní kámen (blíže chodníku) (Q99235804)


 
   
47831/7-334
Pam. katalog
MIS
Bohunice areál nemocnice, parc. 3177
49°10′33,08″ s. š., 16°34′22,86″ v. d.
Pamětní kámen. Dvojice kamenných stél protáhlého obdélného tvaru se zaoblenými rohy, sekundárně osazených na parkově upravené travnaté ploše v areálu bohunické nemocnice poblíž zákruty chodníku. Podle zprávy badatele Wilhelma Franze z roku 1893 stávaly oba kameny asi 400 m od sebe u paty Červeného kopce vedle pěší cesty, která spojovala Vídeňskou ulici s tehdejší ulicí Jihlavskou. Třetí kámen stával v Bohunicích na polní mezi, několik kroků od pěší cesty do Moravan, měl rozměry 85 x 70 x 20 cm a šlo o plochý kámen se slabým reliéfem kříže a jeho hlava byla zakončena kruhem; tento kámen se dochoval jen v kresbě W. Franze.
  • Stéla blíže k chodníku je přibližně v půli přeražená, obě části byly ovšem na sebe nasazeny a opět spojeny. Spodní část stély nese na přední straně rytý reliéf tlapatého kříže a heraldicky vpravo od něj torzálně dochovaný rytý reliéf zbraně - patrně meče nebo topůrka sekery. Pod heraldicky levým horizontálním břevnem se nachází rytý nápis v kapitále: SEC//. Horní značně poškozená část stély původně nesla pětiřádkový nápis, který se však bohužel až na nepatrná torza nedochoval. Výška 65, šířka 40, hloubka 20 cm.

Poznámka: MonumNet pod tímto rejstříkovým číslem uváděl trojici kamenů na parcele 1092 (dle evidenčního listu v polích při polní cestě za zahradou nemocnice), evidenční list z let 1963–1965 v názvu památky uvádí 3 kameny, ale v popisu uvádí „dnes již jen dva“ kameny, Památkový katalog uvádí již jen soubor dvou pozdně středověkých nebo raně novověkých pamětních kamenů, a to na parcele 3186. Na parcele 3186 znázorňují kameny i některé mapy, kameny však byly přemístěny na parcelu č. 3177, asi 60 m severoseverovýchodně od souřadnic evidovaných v Památkovém katalogu.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pamětní kámen (dále od chodníku) (Q99235806)


 
   
47831/7-334
Pam. katalog
MIS
Bohunice areál nemocnice, parc. 3177
49°10′32,99″ s. š., 16°34′22,87″ v. d.
Pamětní kámen. Dvojice kamenných stél protáhlého obdélného tvaru se zaoblenými rohy, sekundárně osazených na parkově upravené travnaté ploše v areálu bohunické nemocnice poblíž zákruty chodníku.
  • Druhá, od chodníku vzdálenější vyšší, osově vychýlená stéla nese na přední straně v celé své výšce i šířce rytý reliéf latinského kříže vyrůstajícího z Golgoty. Heraldicky vpravo od kříže pod jeho horizontálním břevnem se nachází ryté reliéfy dýky a rýče, vlevo pak reliéf oštěpu. Výška 110, šířka 40, hloubka 20 cm.

Poznámka: MonumNet pod tímto rejstříkovým číslem uváděl trojici kamenů na parcele 1092, Památkový katalog již jen soubor dvou pozdně středověkých nebo raně novověkých pamětních kamenů, a to na parcele 3186. Na parcele 3186 znázorňují kameny i některé mapy, kameny však byly přemístěny na parcelu č. 3177, asi 60 m severoseverovýchodně od souřadnic evidovaných v Památkovém katalogu.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Boží muka (Q37020906)


 
   
40631/7-315
Pam. katalog
MIS
Bohunice parc. 3182, areál nemocnice
49°10′34,19″ s. š., 16°34′21,96″ v. d.
Boží muka klasicistního vzhledu. Na hranolovém podstavci s nepatrně zkosenými rohy čtyřboká, ze tří stran otevřená lucerna s plnou zadní stranou, vyvršená křížkem.

Poznámka: Evidenční list uváděl parc. 3530 k. ú. Lískovec, Kamenný vrch. Poté dle MonumNetu uvedena parc. 2888/1 k. ú. Starý Lískovec, nově Památkový katalog uvádí parc. 3182 k. ú. Bohunice, areál nemocnice. O žádném přemístění se ale v Památkovém katalogu nic nepíše. Dle mapy stojí boží muka na okraji parcely 3182 k. ú. Bohunice, v bezprostředním sousedství parcely 2888/1 k. ú. Starý Lískovec.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pomník Edwarda Babáka (Q30127253)


 
   
16760/7-272
Pam. katalog
MIS
Bohunice univerzitní kampus, pp. 1331/83
49°10′37,28″ s. š., 16°34′19,61″ v. d.
Pomník spoluzakladatele brněnské univerzity Edwarda Babáka. Bronzová busta byla odlita podle návrhu významného českého sochaře Vincence Makovského, odlil Fr. Barták.

Poznámka: Dle evidenčního listu Komenského náměstí, původně ul. Joštova, rozhodnutí o přemístění ze dne 12. 6. 2006.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat