Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta (LF) Ostravské univerzity (OU) je jednou z šesti fakult této vysoké školy. Vznikla v roce 2010 přeměnou Fakulty zdravotnických studií (FZS) OU, která vznikla v roce 1993 jako nástupce Zdravotně-sociální fakulty.

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Facultas Medicinae
Faculty of Medicine
Budova INLEK Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Vedení fakulty
Děkandoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Proděkankaprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
ProděkankaMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
ProděkanMUDr. Marcel Mitták, Ph.D., F.E.T.C.S.
Proděkanprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Proděkandoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Proděkandoc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA
TajemniceIng. Veronika Pytlíková
Základní informace
Barva
     
Datum založení2010
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaSyllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh
Telefon+420 597 091 711
E-mailinfo.lf@osu.cz
Oficiální web
https://lf.osu.cz/

Historie

editovat

Děkani

editovat

Dne 13. dubna 2010 udělila Akreditační komise MŠMT navzdory opačnému stanovisku pracovní skupiny pro lékařské obory akreditaci oboru všeobecné lékařství a otevřela tak cestu transformaci Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu. Členové pracovní skupiny na protest proti udělení akreditace rezignovali na své posty. Uvedli, že škola údajně „nemá dost kvalifikovaných učitelů, řada z nich bude jen dojíždět, některé obory nepovedou habilitovaní pracovníci v plném pracovním úvazku“. Kritici dále poukazují na okolnost, že akreditace byla udělena krátce před tím, než vstoupilo v platnost omezení působnosti tzv. létajících profesorů, tedy garantů s toliko formálním úvazkem a bez reálného vlivu na vědeckou a pedagogickou činnost pracoviště.[2] Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková v reakci uvedla, že není nijak neobvyklé, že Akreditační komise rozhoduje jinak, než doporučuje příslušná stálá pracovní skupina. Podotkla také, že stálá pracovní skupina plní v systému posuzování žádostí o akreditaci výhradně roli poradního orgánu a že nejde o těleso, které by jakkoli samostatně rozhodovalo či poskytovalo závazná stanoviska.[3] Podle novinářky Ivany Leskové se představitelé jiných lékařských fakult snažili vzniku fakulty zabránit.[4] Rektor OU do měsíce od obdržení rozhodnutí vyhlásil přijímací řízení na nový obor. FZS byla přejmenována na Lékařskou fakultu 1. září 2010.[5][6]

Přechodné neudělení nové akreditace

editovat

Dne 9. 7. 2020 rozhodl Národní akreditační úřad (NAÚ) pro vysoké školství, že Lékařské fakultě Ostravské univerzity neudělí akreditaci pro magisterský obor všeobecné lékařství a fakulta tedy nemohla v daném roce přijímat nové studenty pro obor všeobecné lékařství. Důvodem pro neudělení akreditace pro obor všeobecné lékařství bylo to, že obor není dostatečně zabezpečen personálně.[7]

Akreditační řízení bylo před finálním rozhodnutím na žádost fakulty pozastaveno a vedení fakulty se, následně v novém složení, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, snažilo připomínky NAÚ vyřešit. Lékařská fakulta na podkladě přepracovaného akreditačního spisu 26. dubna 2021 akreditaci oboru Všeobecné lékařství znovu získala. [8]

Studium

editovat

Na fakultě lze studovat v následujících studijních programech, respektive studijních oborech, a to v některých případech v prezenční, či v některých případech v kombinované formě studia, studovat lze v jazyce českém, případně v jazyce anglickém.

Bakalářské studium

editovat

Bakalářský studijní program zde trvá standardně 3 roky; k dispozici je v následujících oborech:

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Nutriční terapie
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství

(Navazující) magisterské studium

editovat

Magisterský studijní program všeobecné lékařství (MUDr.) zde trvá standardně 6 let, zubní lékařství 5 let a navazující magisterské programy pak 2 roky; k dispozici jsou následující obory:

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Doktorské studium

editovat

Doktorský studijní program (Ph.D.) zde trvá standardně 4 roky; k dispozici jsou následující obory:

 • Chirurgické obory
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína
 • Klinické neurovědy
 • Ošetřovatelství
 • Vnitřní nemoci

Vybudování simulačního centra (cvičné nemocnice) "SIMLEK"

editovat

Od akademického roku 2021/2022 bude otevřena cvičná nemocnice pojmenované SIMLEK pro studenty fakulty, která byla vybudována v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Zábřehu. Bližší informace o projektu na webových stránkách simulačního centra.

Součástí centra jsou pracoviště zaměřená na:

editovat

Z webu fakulty: Simulační centrum v areálu Lékařské fakulty OU v Ostravě vzniká realizací dvou projektů – projektu Simulační centrum “Cvičná nemocnice“ a projektu Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU. Projekty reagují na současný trend využití moderních metod simulační výuky v medicíně. Uvedený způsob výuky přináší hned několik výhod: studenti si mohou situace a zákroky zkoušet opakovaně, bez zbytečného stresového zatížení z možného poškození pacienta. Následně pomocí záznamů probíhajících simulací budou moci odborní garanti jednotlivé kroky i celé postupy studentů analyzovat, vyhodnocovat a dále společně s nimi zdokonalovat.

Vybudování Simulačního centra vytvoří potřebné zázemí a podmínky pro zavedení a rozvoj praktické výuky simulační medicíny u většiny studijních programů LFT OU, zejména nově akreditovaných studijních programů (Intenzivní péče, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Pediatrické ošetřovatelství) a programu Všeobecné lékařství. Je předpokladem, že kvalitní prostředí a moderní zázemí pro praktickou výuku na LF bude generovat více úspěšných studentů s odpovídajícími odbornými praktickými dovednostmi tolik požadovanými v praxi. První studenti by se měli v novém centru vzdělávat od akademického roku 2021/2022.[9]

Katedry, kliniky a centra

editovat
 • Katedra interních oborů
 • Katedra klinických neurověd
 • Katedra chirurgických oborů
 • Katedra kraniofaciálních oborů
 • Katedra zubního lékařství
 • Klinika dětského lékařství
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika onkologická
 • Klinika hematoonkologie
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • Gynekologicko-porodnická klinika
 • Centrum hyperbarické medicíny
 • Simulační centrum
 • Centrum hyperbarické medicíny
 • Centrum zdravotnického výzkumu

Ústavy

editovat
 • Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
 • Ústav zobrazovacích metod
 • Ústav anatomie
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky
 • Ústav fyziologie a patofyziologie
 • Ústav klinické farmakologie
 • Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
 • Ústav medicíny katastrof
 • Ústav laboratorní medicíny
 • Ústav soudního lékařství

Reference

editovat
 1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 
 2. Akademici protestují proti lékařské fakultě v Ostravě. TÝDEN.cz [online]. 2010-05-06 [cit. 2020-08-02]. Dostupné online. 
 3. Reakce předsedkyně Akreditační komise. www.akreditacnikomise.cz [online]. [cit. 2013-07-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-03-01. 
 4. LESKOVÁ, Ivana. Ostrava čekala 50 let a teď má konečně lékařskou fakultu. iDNES.cz [online]. 2010-09-23 [cit. 2020-08-02]. Dostupné online. 
 5. Historický úspěch: Ostrava má svou lékařskou fakultu. ostravablog.cz [online]. 2010-04-14 [cit. 2020-08-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-08-10. 
 6. TELAŘÍKOVÁ, Denisa. V Ostravě budou studovat medici, první nastoupí na podzim. iDNES.cz [online]. 2010-04-15 [cit. 2020-08-02]. Dostupné online. 
 7. DOLEŽALOVÁ, Denisa. Ostravská lékařská fakulta letos nesmí přijímat nové mediky. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-07-09 [cit. 2020-08-02]. Dostupné online. 
 8. FRIC, Mgr Jan. Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci, ještě letos přijme nové mediky / Ostravská univerzita. Ostravská univerzita [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 
 9. UNIVERZITA, Ostravská. Cvičná nemocnice / Lékařská fakulta OU. Ostravská univerzita [online]. [cit. 2022-04-09]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat