Seznam kulturních památek v Brně-Novém Lískovci

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Nový Lískovec v městské části Brno-Nový Lískovec ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Nový Lískovec editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dělnická kolonie Kluchova (Q37020444)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48393/7-7709
Pam. katalog
MIS
Nový Lískovec Zoubkova 14/16, Kluchova 15/19, 17/21, 19/23, 20/25, 22/27
49°11′2,39″ s. š., 16°33′41,95″ v. d.
Dělnická kolonie s drobnými rodinnými domky pocházejícími z prvních let 20. století. Skupina šesti malých přízemních rodinných domků obdélního půdorysu, obklopených vlastními zahrádkami. Ústřední čtyři domky jsou orientovány příčně, zatímco oba krajní, které celou skupinu vymezují, jsou orientovány podélně, tj. užším průčelím směrem do ul. Kluchova. Na uliční průčelí ústřední čtveřice domků navazuje snížená přístavba, která dosahuje šířky celého průčelí. Domky jsou završeny vysokými mansardovými střechami se štíty, ve kterých jsou prolomena okna. Krajní dva domky mají sedlové střechy s polovalbou.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Raisova 19 (Q37019000)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48671/7-7987
Pam. katalog
MIS
Nový Lískovec Raisova 156/19
49°10′55,02″ s. š., 16°33′33,9″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Průčelí vily z počátku 20. století ve stylu geometrické secese s motivy tzv. švýcarského stylu. Velmi střídmě dekorované průčelí monumentální secesní vily, působivě zasazené ve svahu na okraji lesa.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Související články editovat

Externí odkazy editovat