Wikipedie:Obrázek týdne/2010

Zde je součást archivu Obrázků týdne obsahující Obrázky týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2010.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

52Editovat

 

Sněhová vločka (ledový dendrit) je forma pevného skupenství vody (sněhu). Ledové dendrity vznikají v atmosféře, kde se vytváří i jejich tvar. Nad dendrity si lámal hlavu už v polovině 17. století filozofpřírodovědec René Descartes; pojednání o vločkách napsal i Johannes Kepler. Oba zjistili, že ledové krystalky mají vždy přibližný tvar šestiúhelníku (případně jsou šestiboké) – mají šest přibližně stejných ramen. Nejčastěji však nejsou dokonale symetrické. Přesný tvar vloček určuje teplota, za níž vznikají; při teplotě –2 °C se tvoří vločky neobvyklého trojúhelníkového tvaru. (Foto: Wilson Bentley, 1902)

51Editovat

 

Piccolo trubka je nejmenším zástupcem rodiny trubkových hudebních nástrojů. Nejběžnější ladění je v B nebo A, přičemž tónina se dá měnit nástrčkem, krátkou trubicí vsunovanou mezi nátrubek a trubici. Délka trubice piccolo trubky je oproti trubce poloviční, proto dosahuje o oktávu vyšších tónů. Na rozdíl od běžně tříklapkových trubek se na většině piccolo trubek nachází i čtvrtá klapka, která snižuje tón nástroje o čistou kvartu, což umožňuje jistější hru nižších tónů. Asi nejznámějším hráčem na piccolo trubku je Maurice André, který se proslavil zejména svými nahrávkami barokních skladeb.

50Editovat

 

AKSM 420 Vitovt (v cyrilici АКСМ-420 Витовт) je nízkopodlažní trolejbus, který vyrobila běloruská společnost Belkommunmaš. Poprvé byl představen v srpnu 2007; postupem času se objevil v řadě měst bývalého Sovětského svazu (např. Minsk, Mohylev, Ašchabad, Kazaň), pro něž je primárně určen. Rozměry trolejbusu odpovídají obecně přijatým standardůmdélka 11,97 m, šířka 2,5 m, výška 2,86 m. Stroj je navíc vybaven agregátem, takže se může pohybovat i nezávisle na trakčním vedení.

49Editovat

 

Chrom (latinsky Chromium, značka Cr, atomové číslo 24) je přechodný kovový prvek. Jedná se o nejtvrdší elementární kov. Vyznačuje se mimořádně nízkou reaktivitou a vysokou chemickou odolností. Ačkoliv je chemicky velmi stabilní, v neoxidujících kyselinách se pozvolna rozpouští, zatímco oxidující ho pasivují. V kyslíkovém plameni oxiduje. V přírodě se vyskytuje jako rudy chromitkrokoit, jeho malá množství způsobují zbarvení drahokamů smaragdurubínu. Využívá se především při výrobě legovaných ocelí a dále jako ochranný povlak kovových povrchů. Z chemických sloučenin je důležitý např. oxid chromitý (zelený pigment) či dichroman draselný (činidloanalytické chemii). V organismu je chrom nezbytný pro správný metabolismus sacharidůtuků.

48Editovat

 

Anchiceratops (latinsky Anchiceratops, doslovně „blízkorohá tvář“) byl poměrně velký ceratopsidní dinosaurus žijící v období svrchní křídy (asi před 78–70 miliony let) na území Severní Ameriky (AlbertaKanadě). Stejně jako ostatní rohatí dinosauři byl i anchiceratops čtyřnohý býložravec se třemi rohy na hlavě, jakoby papouščím zobákem a dlouhým límcem za hlavou. Mohl dosahovat délky až přes 6 metrů. Byl popsán v roce 1914 paleontologem Barnumem Brownem. Dnes známe jen jeden validní druh, A. ornatus. Některé nálezy relativně menších jedinců se zdají nasvědčovat pohlavnímu dimorfismu.

47Editovat

 

Malina je jedlé ovoce, plod ostružiníku maliníku. Je složena z drobných kuličekpeckovicčervené barvy. Maliny obsahují barvivo antokyan, které patří mezi nejsilnější antioxidanty. Čím sytější a tmavší barvu maliny mají, tím je koncentrace tohoto barviva vyšší. Vlastní plody, nektar a další výrobky z nich jsou zejména pro obsah polyfenolových antioxidantů a vitaminu C cenné při horečnatýchzánětlivých onemocněních (zánět průdušek, revma), zlepšují zdravotní stav kuřákůalkoholiků, jsou doporučovány i u Alzheimerovy choroby.

46Editovat

 

Denivka (Hemerocallis) je rod jednoděložných rostlinčeledi denivkovité (Hemerocallidaceae). Jedná se zpravidla o vytrvalé pozemní byliny, převážně s oddenky nebo hlízami. Květy jsou oboupohlavné, jsou v květenstvích, zpravidla ve vrcholících, nepravidelné, souměrné (zygomorfní). Okvětí je vyvinuto, zpravidla 6 žlutých, oranžových či červených okvětních lístků ve 2 přeslenech. Tyčinek je rovněž šest ve dvou přeslenech, jsou srostlé s korunní trubkou, ale volné navzájem, často nestejné. Gyneceum je složeno ze 3 plodolistů, je synkarpní, čnělkablizna je jedna, semeník je svrchní. Plod je suchá pukavá tobolka. Zástupci rodu denivka jsou rozšířeny v mírném pásu severní polokoule, zvláště v Japonsku; v ČR není původní žádný druh. Je známo asi 12 druhů.

45Editovat

 

Terakotová armáda je vojsko vyrobené z terakoty, které se nachází v čínské provincii Šen-si. Skládá se převážně z vojáků, výjimkou nejsou ani sochy koníválečných vozů. Většina soch je v mírně nadživotní velikosti, ale jsou zde i sochy ve zmenšeném měřítku. Terakotovou armádu nechal vystavět císař Čchin Š'-chuang-ti ve 3. století př. n. l. pro ochranu hrobky. Dnes patří toto mauzoleum k největším čínským památkám. Od roku 1987 je součástí světového dědictví UNESCO. Každý voják Terakotové armády má jiný výraz v obličeji.

44Editovat

 

Hraniční kámen je obvykle betonový či kamenný kvádr, případně těleso jiného podobného tvaru, vyčnívající ze země a obvykle přímo označující bod na státní hranici mezi sousedními státy. Na bočních stěnách hraničního kamene se nacházejí písmena či symboly označující, ke kterému státu náleží příslušná strana státní hranice. V minulosti se hraničními kameny vyznačovala i hranice mezi různými regionálními útvary či panstvími v rámci jednoho státu.

43Editovat

 

Prstencová mlhovina (NGC 6720, M 57) je nejznámější a nejsnáze rozpoznatelná planetární mlhovinazdánlivé magnitudě 8,8. Nachází se v souhvězdí Lyry mezi hvězdami Sheliak (β Lyr) a Sulafat (γ Lyr). Objevil ji Antoine Darquier de Pellepoixroce 1779. Od Země je vzdálena 2300 světelných let a je stará zhruba 6 až 8 tisíc let. Má průměr 60 tisíc AU, tedy 0,9 světelného roku. Její hmotnost je zhruba 1,2 hmoty Slunce. Rozpíná se rychlostí 2030 kilometrů za sekundu, což při pohledu ze Země odpovídá zhruba 1 úhlové vteřině za století. Z jejího středu ji osvětluje bílý trpaslík o zdánlivé magnitudě 14,7, jenž je velký zhruba jako Země.

42Editovat

 

Kostel svatého Petra a Pavla je zřícenina gotického kostela na místě zaniklé vsi Dolany na katastrálním území obce Hlince, 12 km východně od Kralovic, v nadmořské výšce 260 m. Kostel stojí osamocen v polích na nevysoké terase nad nivou řeky Berounky v místech, kde řeku pod vrchem Hamouz brodem překonávala zemská stezka vedoucí od Zvíkovce. Archeologický průzkum prokázal, že dnešní gotický kostel z 2. poloviny 13. století stojí na místě staršího pohřebiště. V době první republiky a po 2. světové válce kostel prudce chátral, přesto ještě v 60. letech 20. století měl střechu s nachýlenou zvoničkou. Od roku 2001 na stavbě probíhají záchranné práce a její postupná obnova.

41Editovat

 

Gallium (značka Ga, atomové číslo 31) je chemický prvekneušlechtilý kov, velmi lehce tavitelný, bílé barvy s modrošedým nádechem, měkký a dobře tažný. V přírodě se vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Získává se z rud hliníku, zinkuolova, jejichž příměs tvoří. Při teplotách nad 30  se vyskytuje v kapalném stavu. Využívá se především v elektronice, kde tvoří součást tranzistorů, světlo vyzařujících diodlaserů. Kapalné gallium tvoří součást teploměrů pro teploty od 30 do 500 °C. Slitina gallia, indiacínu zvaná galinstan se používá pro teploměry s rozsahem od −19 °C. Jiná slitina, složená z gallia, cínu a bismutu, se používá do zubních plomb místo rtuťového amalgámu.

40Editovat

 

Zebra Burchellova (Equus quagga burchellii) je jedenšesti poddruhů zebry stepní. Má špinavě bílé tělo s černými pruhy. Od ostatních poddruhů zebry stepní se vyznačuje bledým pruhováním na kýtách a nejčastěji zcela chybějícím nebo velmi řídkým pruhováním na končetinách. V minulosti velmi početně obývala savany v rozmezí od Botswany, NamibieKaokoveldu až po SvazijskoKwaZulu-Natal. Během několika staletí však byla její populace značně omezena a v současnosti přežívá pouze na severozápadějihovýchodě svého původního areálu rozšíření. V běhu dosahuje rychlosti 65 km/h.

39Editovat

 

Zámková dlažba je druh dlažby, jež je vyráběna prefabrikacíbetonu. Jednotlivé dlaždice jsou navrženy tak, aby do sebe vzájemně zapadaly, čímž je dosaženo vysoké stability a odolnosti zejména proti horizontálnímu posunu. Výhodou zámkové dlažby je to, že vzhledem k jejímu položení na sucho do pískového lože ji lze v případě potřeby rozebrat a použít znovu. Jednotlivé díly mohou mít různé odstíny, díky čemuž vzniká možnost vytváření různých obrazců, nápisů apod. – např. na parkovištích je barevná odlišnost využita k zobrazení parkovacích čar či vyhrazených parkovacích míst.

38Editovat

 

Hřib kovář (Boletus erythropus) je jedlá houbačeledi hřibovitých. Klobouk má v průměru 5–20 cm, nejčastěji tmavohnědý až černohnědý, okraj bývá okrově žlutavý. Rourky jsou žlutozelené, až 30 mm vysoké a na řezu se rychle barvící do modrozelena. Póry jsou v mládí zpočátku žluté, záhy však tmavě krvavě červené a nakonec blednou do olivova, dotykem rychle modrají. Třeň nemá síťku. Je zprvu vejčitý, pak soudkovitý až kyjovitý, 615 cm vysoký a 2040 mm tlustý, skoro celý červený, pouze v horní části žlutý. Otlačením ihned modrá. Dužnina je pevná, v klobouku bledožlutá, ve třeni živě žlutá, na vzduchu ihned modrá, později se odbarvuje do šeda. Modré zbarvení při vaření mizí. Má příjemnou vůni a mírnou chuť. Výtrusy jsou 1018 × 57 μm, vřetenovité, barvy olivově žluté. Roste od května do října, především ve smrčinách, ale i bučinách na nevápenných, kyselých půdách. V horáchpodhůřích je jeho výskyt častější.

37Editovat

 

Chýnovská jeskyně je první zpřístupněnou jeskyní na území Česka. Byla objevena v roce 1863 při práci v lomu a zpřístupněna roku 1868. Nachází se v katastrálním území obce Dolní Hořice východně od Tábora. Celková délka jeskynního systému je více než 1200 metrů, ale celkový rozsah nebyl ještě přesně určen. V nepřístupných částech probíhal během 80. a 90. let 20. století speleologický výzkum, při němž byly objeveny rozsáhlé trvale zatopené prostory s drůzami křemene. Teplota vzduchu je v jeskyním komplexu stálá a dosahuje rozmezí 59 , a to i v letních měsících. Labyrintem chodeb protéká podzemní tok s pitnou vodou. Jeskyně je národní přírodní památkou.

36Editovat

 

Parníček puf puf (název je odvozen od charakteristického zvuku) je menší model lodi patentovaný v roce 1891 Désiréem Thomasem Piotem. Má jednoduchý parní reaktivní pohon – základem je malý plochý kotel vyhřívaný svíčkou, tuhým lihem apod., z něhož vedou dvě měděné trubky ústící pod vodní hladinu. Voda se v místě dotyku plamene s kotlíkem přehřívá až vytvoří bublinu páry, která prudce vytlačí proud vody z ústí trubičky. Pak je nasáta studená voda. Zatímco ven proudí voda prudce usměrněným proudem, dovnitř je nasávána ze všech směrů. Tento rozdíl umožňuje dopředný pohyb. Továrně vyráběné modely jsou z lisovaného plechubarevným potiskem, obvyklá délka je 1025 cm, časté jsou repliky nebo retro styl. Parníček je objektem sběratelství. V roce 1996 se ve Francii konalo první mistrovství světa lodiček puf puf.

35Editovat

 

Slabikář je učebnice čtenímateřského jazyka určená pro žáky prvních tříd základních škol. Pro učení čtení v latině vznikaly ve středověku abecedáře, tabulky s písmeny. První slabikáře v mateřském jazyce vznikaly s rozšířením městských škol16. století a obsahovaly abecedu i jednoduché texty ke čtení, základy náboženství, případně i básně. Nejstarší český slabikář je Slabikář Czeský a jiných náboženství počátkové, kterýmžto věcem dítky křesťanské hned z mladosti učeny býti mají vydaný roku 1547Prostějově; první státem schválený český slabikář je z roku 1775. Na obrázku je slabikář autorů Adolfa FrumaraJana Jursyilustracemi Mikoláše Alše z roku 1898.

34Editovat

 

Sváření (též svařování) je proces sloužící k vytvoření trvalého a nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Obecným požadavkem na tento proces je vytvoření takových termodynamických podmínek, při nichž je umožněn vznik meziatomárních vazeb. Protože prakticky není možné dosáhnout spojení na takovéto úrovni za běžné teplotytlaku, kdy je termodynamický stav materiálů stabilní, resp. metastabilní, je nutné tento stav změnit. Proto je při svařování nutné působit buď tlakem, teplem nebo oběma faktory najednou. Nejstarší a nejflexibilnější metodou sváření je ruční obloukové sváření (na obrázku) elektrickým obloukem. Její nevýhodou je nutnost časté výměny elektrody a odstraňování strusky ze svářeného materiálu.

33Editovat

 

Boulevard du Temple je daguerrotypie francouzského fotografa Louise Daguerra, která vznikla někdy na přelomu let 18381839Paříži a je pojmenována podle stejnojmenné ulice v pařížském III. obvodu. Jedná se o nejstarší fotografii, na níž je zachycen člověk. Zobrazuje rušnou ulici, ale kvůli více než desetiminutové expozici jsou pohybující se objekty rozmazané. Výjimku tvoří muž, který si nechává čistit boty. Kvůli metodě záznamu na fotografické desky se jedná o zrcadlově převrácený obraz.

32Editovat

 

Mák vlčí (Papaver rhoeas L.) je známá jednoletá rostlinačeledi makovitých (Papaveraceae) rostoucí hojně jako plevelobilných políchSeverní Americe, Evropě a v Asii. Jedná se o 20–90 cm vysokou rostlinu s nápadnými květy složenými ze čtyř velkých, jasně červených korunních lístků. Semena jsou ukryta v 12 cm velké tobolce, tzv. makovici. Korunní lístky se již od dávné minulosti využívaly na léčbu plicních chorob a jako uspávací prostředek; ve Středomoří se z nich vyrábí také sirup. Listy jsou však mírně jedovatéhospodářským zvířatům, která je pozřou, mohou způsobit zažívací potíže.

31Editovat

 

Rubín je drahokam sestávající převážně z minerálu korundu (chemický vzorec Al2O3) s příměsí chromu způsobující růžovéčervené zbarvení. Krystaly 9. stupně tvrdosti jsou v šesterečné krystalografické soustavě, vryp je bílý. Rubín je nerozpustnýkyselinách, má vysokou tepelnou vodivost a jeho teplota tání je 2044 °C. Mezi největší naleziště rubínů patří zejména Afrika, Asie, Austrálie, Grónsko, MadagaskarSeverní Karolína. Umělý rubín byl použit k výrobě prvního laseru.

30Editovat

 

Škoda 109E (přezdívaná Kočička či Messerschmitt) je typové označení třísystémové elektrické lokomotivy od výrobce Škoda Transportation, jejíž prototypy byly představeny 23. července 2008 na zkušební koleji v plzeňském areálu firmy. Lokomotivy dodávané pro České dráhy nesou řadové označení 380. Má uspořádání pojezdu Bo´ Bo´, váží 87,6 t, délku přes nárazníky18 m, maximální šířku 308 cmvýšku nad temenem kolejnice 3905 mm, dosahuje maximální provozní rychlosti 200 km/h. V budoucnosti je určena pro dopravu vlaků osobní dopravy zejména na koridorových tratích ve střední Evropě, tedy v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, SlovenskuMaďarsku.

29Editovat

 

Allianz Arena je fotbalový stadion na severu Mnichova. Své domácí zápasy v něm hrají týmy Mnichov 1860Bayern Mnichov. Byl to jeden ze stadionů, kde se konalo fotbalové mistrovství světa v roce 2006. Hrál se tu mimo jiné úvodní zápas a jedno semifinále. Má rozměry 258 × 227 × 50 m, kapacitu 66 000 sedících diváků (66 901 včetně stojících) a je v něm 104 lóží. Koncept stadionu s průhlednou samočisticí se fasádou z „polštářů“ z fólie ETFE, osvětlených zevnitř v různých barvách (červená pro Bayern Mnichov, modrá pro München 1860 a neutrální bílá), vypracovali švýcarští architekti Herzog a de Meuron. Stavba areálu trvala od podzimu 2002 do konce dubna 2005 a stála 340 milionů Eur napůl investovaných spolky obou klubů.

28Editovat

 

Ježek východní (Erinaceus concolor) pochází ze stepí, které kdysi pokrývaly jihovýchodvýchod Evropy. Na rozdíl od ježka západního přebývá na suchýchteplých místech, hlavně v nížinách, jako jsou lomyrokliny, křovinaté mezestráně, sadyzahrady. Žije ve střednívýchodní Evropě, Balkánském poloostrově, západní hranici výskytu tvoří Polsko, Česká republika (kde je jedním ze dvou druhů ježků tam žijících) a Rakousko. Má 6–7000 bodlindélce 1722 mm. V mládí má velmi tmavou hlavu, která u dospělců zesvětlá, břicho je tmavohnědé s bílou skvrnou na hrdleprsou. Hibernuje mezi říjnembřeznem.

27Editovat

 

Tomáš Berdych (* 17. září 1985, Valašské Meziříčí) je český profesionální tenista. Hrát tenis začal v pěti letech. Jako profesionál působí od roku 2002 a poprvé o sobě dal výrazně vědět v roce 2004, když porazil na letních olympijských hrách tehdejší světovou jedničku, Švýcara Rogera Federera. Berdych hraje pravou rukou, nejraději má tvrdý povrch a jeho silnými zbraněmi jsou forhendservis. Na žebříčku ATP se dlouhodobě drží v první dvacítce, do 26. týdne roku 2010 dosáhl nejvyššího umístění v srpnu 2007, kdy byl na 9. místě, avšak od 5. července mu díky jeho postupu do finále Wimbledonu (přes 3. nasazeného Đokoviće v semifinále a 1. nasazeného Federera ve čtvrtfinále) patří 8. místo.

26Editovat

 

Grenadská vlajka má list se širokým červeným lemem, v němž jsou při horním i dolním okraji umístěné vždy tři žluté pěticípé hvězdy odpovídající šesti administrativním jednotkám státu. Vnitřní obdélníkové pole je úhlopříčkami rozděleno na čtyři trojúhelníky střídavě zelený a žlutý. V prvním je hnědý muškátový oříšek (tradiční zemědělský produkt Grenady) vyčnívající ze žluté dužiny. Uprostřed listu je červený kruh a v něm další žlutá hvězda. Vlajka byla zavedená současně s vyhlášením nezávislosti Grenady v roce 1974.

25Editovat

 

Dvorní dámy (španělsky Las Meninas) je obrazroku 1656 od Diega Velázqueze – nejznámější z jeho tvorby a zároveň považovaný za jeho vrcholné dílo. Jedná se o olejomalbu na plátněšířce 276 cmvýšce 318 cm. Zobrazuje dvorní dámy v jednom z pokojů madridského královského paláce. Hlavní postavou obrazu je mladá princezna Margareta – Markéta Habsburská, v té době budoucí manželka rakouského arcivévody Leopolda I., obklopená dvorními dámami. Na obraze zachytil autor, jehož díla nebyla dlouho doceněna (to až v době impresionistů), také sám sebe jako jednu z postav. Plátno je vystaveno v madridském muzeu Museo del Prado.

24Editovat

 

Luzzu je název tradičního maltského člunu používaného zejména na rybolov. Čluny jsou pestře pomalovány žlutou, červenou, zelenoumodrou, na přídi se nachází pár očí přisuzovaných egyptskému bohu Usirovi (případně Horovi) a má rybáře chránit před pohromami. Původně byly vybaveny plachtou, dnes jsou motorizované. Velké množství těchto člunů se nachází v rybářském přístavu Marsaxlokk na západním pobřeží ostrova; podobné čluny, zvané dhajsa, které připomínají benátské gondoly, se nacházejí v přístavu Grand Harbour ve Vallettě.

23Editovat

 

Moucha domácí (Musca domestica) je nejčastější druh dvoukřídlého hmyzu vyskytující se v domovech. Dospělí jedinci mají délku 69 mm. Jejich hrudník je šedivý se čtyřmi podélnými tmavými čárami na zádech. Spodní části břicha jsou žluté a celé tělo mají pokryté chlupy. Samice jsou o něco větší než samci a mají větší prostor mezi svými červenými složenými oky. Mouchy domácí mají pouze jeden pár křídel a druhý pár je přeměněn v kyvadélko. V letu dosahuje rychlosti kolem 8 km/h. Hlavní predátoři much jsou pavoucižáby, především ropuchy.

22Editovat

 

Negrelliho viadukt (známý rovněž pod názvem Karlínský viadukt) spojuje Masarykovo nádražíPrazeBubny. Je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu. Začátek viaduktu leží na Novém Městě; nad autobusovým nádražím Florenc tvoří hranici mezi Novým Městem a Karlínem, který následně protíná, překonává Vltavu a přes ostrov Štvanice směřuje do bubenské části Holešovic. Byl budován jako součást drážďanské větve projektu Severní státní dráhyOlomouce přes Prahu do Drážďan v letech 18461849. Provoz na mostě byl slavnostně zahájen 1. června 1850. Po svém dokončení měl 87 kamenných oblouků, z toho 8 žulových segmentových oblouků nad rameny řeky (25,29 m), 1 pískovcový segmentový oblouk (11,30 m) se 2 průchody pro pěší (nad dnešní Sokolovskou ulicí) a 76 dalších pískovcových půlkruhových oblouků o rozpětí 6,39–10,75 m. Most je dlouhý 1110 metrů a do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

21Editovat

 

Romanesco je jedlá rostlina druhu brukev zelná (Brassica oleracea), která je varietní formou květáku, jemuž se – stejně jako brokolici – podobá. Je to zelenina bohatá na vitamin C, vitamin B9 neboli kyselinu listovou, vlákninukaroteny. Romanesco bylo poprvé popsáno v Itálii16. století jako broccolo romanesco. Květenství světlezelené barvy má přibližný charakter přírodního fraktálu s rozvětveným meristémem, který tvoří logaritmickou spirálu. Je poněkud pevnější než květák i brokolice, takže se hodí nejen jako příloha, ale i do nákypů a k zapékání.

20Editovat

 

Andělský hrad (italsky Castel Sant'Angelo; dříve též Hadriánovo mauzoleum) je monumentální kruhová stavbaŘímě. Vybudována byla na pravém břehu Tibery mezi lety 135139, v průběhu věků byla několikrát pobořena, opravena a přebudována. Původně ji nechal vybudovat římský císař Hadrián jakožto rodinné mauzoleum, později sloužila jako papežská pevnost spojená tunelem ve hradbáchVatikánem, rezidencevězení. V současnosti v ní sídlí muzeum věnované historii budovy a města Říma.

19Editovat

 

Gutace (slzení rostlin) je vyloučení většího množství vody, v níž mohou být rozpuštěné minerální látky (NaCl, CaCO3, KCl, MgCl2…) v kapalném stavu. To znamená výdej vody po kapkách (gutta je latinsky kapka) pomocí hydatod (nejčastěji na okrajích listů). Rostliny gutují v přírodě ve vlhkém vzduchu, nejčastěji v noci a nad ránem, když teplota poklesne a vzduch je téměř nasycený vodními parami. Gutace je poměrně obvyklá také u tropických rostlin. Na fotografii gutace na listu jahodníku.

18Editovat

 

Metronom je jednoduchý mechanický, elektromechanický nebo elektronický hodinový strojpružinou a reverzním kyvadlem, který rovnoměrné odklepává rytmus hudební skladby (nejčastěji tak, že každý úder odpovídá jedné čtvrťové notě). Na stupnici metronomu lze posouváním závaží nastavit tempo od 40 do 210 úderů za minutu. Metronom bývá vybaven ještě zařízením, například zvonkem, který zdůrazní každý druhý, třetí, čtvrtý nebo šestý úder jako „těžkou dobu“, počátek každého taktu. Původní mechanický metronom zkonstruoval na podnět Ludwiga van Beethovenaroce 1816 vídeňský mechanik Johann Nepomuk Mälzel.

17Editovat

 

Pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum) je jedlá houbačeledi pýchavkovitých. Je nejčastějším a nejlépe rozpoznatelným zástupcem roduČesku. Plodnice pýchavky obecné jsou tvořeny kulovitým teřichem přecházejícím ve válcovitou stopku. Plodnice má průměr 38 cm a je vysoká 46 cm. Mají hruškovitý tvar na docela vysokém třeni. Na vrcholu plodnice se tvoří malá špička, která se v dospělosti otvírá. Plodnice je bílá, později šedá až šedohnědá, její povrch je pokryt bradavkami a ostny, které snadno opadávají. Jemně bradavičnaté, téměř kulovité, výtrusy jsou velké 3,5 – 4,5 µm. V mládí má jemnou a lahodnou chuť a příjemně houbovou vůni. Roste od června do listopadu jednotlivě nebo skupinách v sadech, v zahradách, na pasekách, u cest a na pastvinách, v listnatých, méně často i v jehličnatých lesích.

16Editovat

 

Very Large Array (VLA) je radioastronomická observatoř, která se nachází na západ od Socorra ve státě Nové Mexiko, USA. Sestává se z 27 nezávislých radioteleskopů (antén), z nichž každý má průměr 25 metrůhmotnost 209 tun. Antény jsou rozmístěny do tvaru písmene Y, přičemž každé z ramen je dlouhé 21 km. Podél všech antén vede speciální železniční trať, díky níž mohou být přemísťovány do předem připravených pozic podle zkoumaných objektů. Těmi jsou radiové galaxie, kvasary, supernovy, záblesky záření gama, Slunceplanety, černé díry aj.

15Editovat

 

Obraz Svatý Jeroným, jehož autorem je významný raně barokní římský malíř Caravaggio, byl namalován technikou olejomalby na plátně zřejmě roku 1600. Dnes je uložen ve Vallettě. Na plátně je svatý Jeroným zobrazen jako poustevník. K tomu poukazují i lebkakříž, tradiční Jeronýmovy atributy. Kniha, do níž světec píše, symbolizuje Jeronýmovu příslušnost mezi čtyři západní církevní otce, a také to, že je překladatelem Bible do latiny. Rudé roucho a na zdi pověšený kardinálský klobouk poukazují na jeho kardinálskou hodnost. Plátno je dobrou ukázkou barokní ikonografie tohoto světce.

14Editovat

 

Katalánský atlas (katalánsky Atles Català) z roku 1375 je nejvýznamnější katalánská mapa 14. století, která je zároveň nejvýznamnější ukázkou portolánové mapy. Byla vyhotovena mallorskou kartografickou školou pro prince Jana I. Aragonského, který jej dal darem svému bratranci a pozdějšímu francouzskému králi Karlu VI. Autorství je připisováno katalánskému židovskému kartografovi Abrahamu Cresquesovi. Atlas se původně skládal ze šesti pergamenových listů ohnutých uprostřed a byl vyhotoven za pomoci různých barev. Listy byly později rozříznuty na polovinu a nalepeny na dvanáct dřevěných desek o velikosti 65×50 cm. Atlas znázorňuje dobovou představu Země od ŠpanělskaAfriky až k čínskému pobřeží.

13Editovat

 

Guláš (maďarsky gulyás [gujáš], odvozeno z gulyastádo hovězího dobytka) je původně maďarský pokrm tvořený nakrájenými masovými kostkami v omáčcecibule kořeněné paprikou. V původní maďarské verzi jde o – jak název napovídá – hovězí polévku a není nikdy zahušťován moukou. Častou přísadou v ní je mrkev a malé bílé knedlíčky zvané csipetke. Mimo Maďarsko se pod pojmem guláš rozumí dušené maso (i jiné než hovězí – v Česku je populární například vepřový guláš) následně zahuštěné, podávané se všemožnými přílohami. Tato krmě není identická, ale blíží se maďarskému perkeltu (pörkölt).

12Editovat

 

Chrám svaté BarboryKutné Hoře byl postaven v letech 13881558 jako reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Postupně se na ní podíleli architekti Jan Parléř, Matěj RejsekBenedikt Rejt. Rozvinutý vnější opěrný systém trojlodního chrámu zakončený fiálami, bohaté členění stavby a uplatnění oken na úkor zdí nese znaky francouzské architektury. V 17. a 18. století provedli jezuité barokní úpravy a na přelomu 19. a 20. století proběhla podle návrhu Josefa MockeraLudvíka Láblera puristická rekonstrukcenovogotickém stylu. V interiéru se dochovaly pozdně gotické freskybáňskou tematikou; část vnitřního vybavení, vitráže a hlavní oltář pocházejí ze začátku 20. století. Od roku 1995 je historické jádro Kutné Hory zapsáno na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

11Editovat

 

Škoda 24Tr Irisbus, v západní Evropě Irisbus Škoda 24Tr (na snímku pardubický vůz), je model nízkopodlažního dvounápravového trolejbusu se samonosnou karoserií, který je vyráběn od roku 2003 společnostmi Škoda Electric (dodává elektrickou výzbroj) a Irisbus (výrobce vozové skříně, která je unifikovaná s autobusy Irisbus Citybus 12M a jeho modernější variantou Citelis 12M). Vůz je dlouhý 11,99 m, široký 2,5 m a vysoký 3,5 m. Prázdný a bez dieselagregátu váží 11,5 t. Může vyvinout maximální rychlost 65 km/h. Interiér je v celé délce nízkopodlažní, pouze v zadní části jsou sedačky umístěny na vyvýšeném stupínku. Díky kneelingu lze nástupní hranu vozidlazastávce ještě více snížit.

10Editovat

 

Kasiterit (Beudant, 1832), česky cínovec (Presl), je čtverečný minerálchemickým vzorcem SnO2 (oxid cíničitý). Název pochází z řeckého κασσίτερος [kassíteros] – cín. Má tvrdost 6,5–7 (přitom cín je měkký kov), je křehký, s hustotou 6,8–7,1 g/cm3. Vyskytuje se v různých barvách: hnědé, červenohnědé až hnědočerné, šedé, žluté. Může obsahovat příměsi železa, zinku, manganu a jiné. V kyselinách je nerozpustný. Je to důležitá ruda pro výrobu cínu, nejbohatší jej obsahují až kolem 78 %.

09Editovat

 

Kanadská vlajka (označovaná jako „vlajka javorového listu“) je červená vlajkapoměru délkyvýšky 2:1, která má uprostřed svislý bílý pruh s jedním stylizovaným jedenácticípým javorovým listem uprostřed. Její současná podoba byla přijata kanadským parlamentem dne 22. října 1964 a uzákoněna Jejím Veličenstvem královnou Alžbětou II. dne 15. února 1965. Barvy na kanadské vlajce jsou národními barvami Kanady od roku 1921, kdy jimi byly prohlášeny králem Jiřím V. na doporučení kanadské vlády.

08Editovat

 

Třezalka kalíškatá (latinsky Hypericum calycinum) je nízký rozprostřený keř, náležící do čeledi třezalkovité (Hypericaceae). Patří mezi opadavé dřeviny. Dorůstá výšky 2550 cm. Má vonné celokrajné křehké kopinaté listy a (57 cm velké nápadně žluté květy. Pěstuje se jako náhrada trávníku, používá se jako „živý mulč“ pod stromy, nesmí ovšem být pěstovaná na výsluní, jinak dochází k popálení listů a květů – tvoří se hnědé skvrny.

07Editovat

 

Vancouver [væːnˈkʰuv̥ɚ]IPA je přístavní městojihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Je to největší metropolitní centrumzápadní Kanadě a třetí největší v celém státě. Leží v údolí řeky FraserTichého oceánu, mezi úžinou Strait of Georgiapohořím Coast Mountains. Okolo města se rozléhá regionální okres Metro Vancouver, náležející do většího celku obecně známého jako Lower Mainland. Město v 60. letech 19. století založili přistěhovalci, přístav nabyl mezinárodního významu po dokončení Panamského průplavu a zaujímá v objemu přepravy 1. místo v celé severní Americe. Po HollywooduNew Yorku je město třetím největším centrem filmové produkce v severní Americe. Vancouver právě hostí XXI. zimní olympijské hry.

06Editovat

 

Státní znak Grónskamodrý štít zobrazující stříbrného ledního medvěda. Tento symbol byl poprvé zaveden jako součást dánského státního znakuroce 1666 a dodnes je součástí znaku dánské královské rodiny. Medvěd byl na erbu původně znázorněn v přirozeném postavení na všech nohách a ve vzpřímeném postavení je až od roku 1819.

05Editovat

 

Vor Medúzy (francouzsky Le Radeau de la Méduse) je obraz na plátně francouzského malíře Théodora Géricaulta pocházející z let 18171818. Dramaticky znázorňuje skutečný příběh katastrofy lodě Medúza, která se roku 1816 potopila. Příhoda je podána s takovou drásavostí a smyslem pro tragiku, že dílo vyvolalo na pařížském Salonu roku 1819 společenský skandál. Obraz je také vyryt v malém formátu na měděné desce na autorově náhrobku na pařížském hřbitově Père Lachaise. V roce 2007 se jím nechal inspirovat současný americký fotograf Joel-Peter Witkin a vytvořil fotografii nazvanou Ship of Fools, na níž mají všichni trosečníci z voru tváře amerických politiků v čele s Georgem W. Bushem.

04Editovat

 

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) je nejběžnější evropský zástupce čeledi rackovitých. Je typickým obyvatelem mořskýchvnitrozemských pobřežízápadní, severní, středníjižní Evropě a na velkém území Asie. Se svou délkou 35–38 cmhmotností kolem 260–350 g patří mezi malé druhy racků. Má štíhlou postavu, oranžovéčervené nohy, bílé břicho, ocashrdlo, křídla svrchu světle šedá, s převážně černými konci, v zimě i bílou hlavu s minimálně jednou černou skvrnou za okem. V létě je pro něj typické čokoládově hnědé opeření na hlavě, které pomalu na zimu mizí.

03Editovat

 

Pevný disk (zkratka HDDanglického hard disk drive) je zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební elektronice (MP3 přehrávače, videorekordéry apod…) k trvalému uchovávání většího množství dat pomocí magnetické indukce. Předchůdcem pevných disků jsou diskety a před nimi ještě magnetické pásky. Jejich současným největším konkurentem je USB flash disk, který využívá nevolatilní (stálé) flash paměti.

02Editovat

 

Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností – elektrickým odporem. Do obvodu se obvykle zařazuje pro snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku elektrického napětí. Je možné je řadit sériověparalelně. Základem rezistoru je vodič s požadovanou hodnotou odporu, které lze dosáhnout použitím látky s určitou rezistivitou, délkouobsahem průřezu vodiče. Rezistory, jejichž odpor lze měnit, se nazývají reostaty, potenciometry nebo trimry.

01Editovat

 

Bugatti Veyron byl nejvýkonnější sériově vyráběný automobil na světě, který v roce 2005 vytvořil světový rychlostní rekord o hodnotě 407,16 km/h. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939 vyhrál závod 24 hodin Le Mans s vozem Bugatti 51 A. Automobil akceleruje0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, na 300 km/h pak za 17 sekund. Jeho délka je 4465 mm, šířka 2000 mm, rozvor 2710 mm, výška 1204 mm a pohotovostní hmotnost je 1888 kg. Jeho design vytvořil designér slovenského původu Jozef Kabaň.