Reaktivní motor

konstrukce pohonu, u které tah vzniká reakční silou urychlené hmoty

Reaktivní (tryskový) motor je pohon, pracující na principu zákona akce a reakce.

Schéma proudového motoru, jenž je jedním z příkladů reaktivního motoru
Americký raketoplán používá při startu dva pomocné raketové motory na tuhé palivo

U tryskového motoru:

  • Akce: síla, kterou trysky vypudily hořením vzniklé plyny
  • Reakce: síla působící na motor, která uvádí do pohybu letadlo nebo raketu

Síla, kterou reaktivní motor vyvíjí, se nazývá tah. Je úměrná množství a rychlosti média, které motor opouští. Aby tato rychlost byla co největší, je reaktivní motor vybaven vhodně tvarovanou tryskou. Princip je znám už od starověku, kdy byl malý kotel ohříván nad ohništěm a pára z něj byla vedena trubkami do kulové nádoby s tryskami, kulová nádoba pak rotovala kolem trubek.

Základní typy reaktivních motorů:

Externí odkazyEditovat