Dělivé pletivo

typ rostlinné tkáně podílející se na buněčné proliferaci

Dělivé pletivo (též meristém) je rostlinné pletivo tvořené buňkami s dělivou funkcí. Tyto buňky diferencují buňky, které mění svojí funkčnost. Meristematické buňky se vyznačují větším jádrem, endoplazmatickým retikulemGolgiho aparátem. Vakuoly většinou chybí. Buňky dělivých pletiv bývají menší a setkáme se s nimi ve vzrostných vrcholech, v listech, kořenech, ale i dalších částech rostlin – všude tam, kde rostlina roste.

Meristém (dělivé pletivo) na vrcholu kořene cibule

Rozdělení

editovat
 • podle lokalizace
  • vrcholová (apikální) – nacházejí se ve vzrostných vrcholech či listech kapradin
  • postranní (bazální)
  • okrajová „boom“ (marginální)
  • difuzní – nepravidelně rozmístěn
  • vmezeřený – nacházejí se těsně nad kolénky trav
 • podle původu
  • původní meristémy (protomeristémy) – vznikají z nich trvalá pletiva, nebo primární meristémy
   • u nahosemenných je jednovrstevný, u krytosemenných dvou- a více, kde se dělí na plášť a korpus
   • u rostlin fylogeneticky řazených po kapraďorosty
   • u vyšších rostlin
  • primární meristémy (histogeny) – vznikají z promeristému a nacházejí se ve vzrostných vrcholech, má tři vrstvy:
   • protodérm – vznikají z něj krycí pletiva
   • prokambium – základ pro vodivá pletiva
   • základní – základ základních trvalých pletiv
  • sekundární meristémy – nacházejí se u rostlin s druhotným tloustnutím (dřeviny), vznikají z trvalých pletiv, které se začnou dělit
   • kambium – vzniká z prokambia
   • felogén – v sekundárních krycích pletivech

Literatura

editovat
 • ČERNOHORSKÝ, Zdeněk; STŘIHAVKOVÁ, Hana. Základy rostlinné morfologie. Praha: SPN, 1964. 
 • KAVINA, Karel. botanika zemědělská: Botanika všeobecná: Morfologie. Praha: Ministerstvo zemědělství, 1921. 
 • MAKUŠOVÁ, Zorka. Botanika I.: Obecná botanika. Praha: Vysoká škola zemědělská, 1981. (vysokoškolská učebnice). 
 • PENKA, Miroslav. Všeobecná botanika: Základy morfologie rostlin. Praha: SPN, 1983. (vysokoškolská učebnice). 
 • SLAVÍKOVÁ, Zdeňka. Morfologie rostlin. Praha: SPN, 1984. (vysokoškolská učebnice). 

Externí odkazy

editovat