Vakuola

organela rostlinných buněk

Vakuola je jednoduchou membránou ohraničený prostor v buňkách rostlin, protist, kvasinek a některých živočichů. Membrána vakuoly se nazývá tonoplast.

Obarvené vakuoly v pletivu podeňky různobarvé (rhoeo discolor)

FunkceEditovat

Vakuola má více funkcí, některé jen u určitých druhů vakuoly. Mezi hlavní funkce patří:[zdroj?]

 • izoluje látky, které mohou být nebezpečné pro buňku
 • zadržuje odpadní produkty
 • zadržuje vodu v rostlinných buňkách
 • udržuje vnitřní hydrostatický tlak buňky
 • udržuje rovnoměrné pH v buňce
 • uchovává malé molekuly
 • vylučuje nechtěné látky z buňky
 • umožňuje rostlinám udržení tvaru listů, díky tlaku v centrální vakuole
 • v semenech ukládá lehce pozměněná vakuola živiny pro růst

Vakuoly rostlinEditovat

 
Vakuola (modře) v rostlinné buňce

V nezralých nebo mladých rostlinný buňkách a buňkách pracujících dělivých pletiv se vyskytuje větší množství malých vakuol. Ty mohou během dospívání a specializace diferenciace nebo své funkční aktivity růst a splývat. Ve zralých nebo velmi aktivních buňkách pak nalezneme zpravidla jen jedinou obří vakuolu, která může zaplnit více než 90 % jejich buněčného objemu. Rostlinná vakuola představuje zásobárnu vody a různých dalších organických i anorganických látek (cukry, bílkoviny, aminokyseliny, organické kyseliny, alkaloidy, třísloviny, barviva). Je také místem, kde dochází k buněčnému trávení (nahrazuje nepřítomné lyzozomy). Tekutý obsah vakuoly se nazývá buněčná šťáva. V některých případech mohou nashromážděné látky ve vakuolách vykrystalizovat (tzv. inkluze), např. šťavelan vápenatý.

Soubor všech vakuol v jedné buňce se někdy nazývá vakuom.[1]

Vakuoly živočichůEditovat

Vakuoly lze nalézt rovněž v živočišných buňkách – např. tukové buňky mají téměř celý obsah vyplněný tukovou vakuolou, která je často tak velká, že stlačí ostatní organely k cytoplasmatické membráně. Jiné živočišné buňky mají drobné vakuoly naplněné trávicími šťávami (enzymy), které jsou v době potřeby (trávení) uvolňovány do okolního prostředí (lumen střev). Důležitou roli hrají vakuoly v buňkách mléčné žlázy nebo pigmentových buňkách kůže, neboť v sobě střádají mléčné kapky nebo ochranný pigment melanin, který zabraňuje poškození tkáně ultrafialovým světlem vysílaným sluncem. Za specializované vakuoly lze považovat i synaptické váčky nervových buněk, které obsahují zvláštní látky – mediátory – s jejichž pomocí se buňky dorozumívají a aktivují nebo tlumí nervový impuls.

Vakuoly protistEditovat

U protist se taktéž vyskytují vakuoly, zpravidla jsou však velmi modifikované. Nejznámějšími modifikacemi jsou pulsující vakuoly a potravní vakuoly.

Pulsující vakuolyEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku stažitelná vakuola.

Pulsující vakuoly jsou přítomny u sladkovodních protist a jejich úkolem je shromažďovat a vypuzovat vodu zpět do hypotonického prostředí, což zabraňuje ředění buňky a snižuje osmotický tlak.

Potravní vakuolyEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku potravní vakuola.

Slouží k trávení potravy. Na rozdíl od vakuol rostlin vznikají a zanikají.

ReferenceEditovat

 1. ČERNOHORSKÝ, Zdeněk. Základy rostlinné morfologie. Praha: SPN, 1967. 

Externí odkazyEditovat

 •   Slovníkové heslo vakuola ve Wikislovníku