Sekundární meristémy

Sekundární meristémy jsou druhem dělivých pletiv, se kterými se setkáváme u rostlin s druhotným tloustnutím. Vznikají obnovenou dělivou funkcí primárních meristémů a nachází se hlavně u dřevin. Rozdělují se na dva základní druhy kambium a felogen.

Rozdělení Editovat

Latentní sekundární meristémy Editovat

Latentní sekundární meristémy se vyskytují v kořeni v podobě pericyklu, neboli perikambia. Diferencují adventní kořeny a pupeny a dále umožňují sekundární růst.

Související články Editovat

Literatura Editovat

  • ČERNOHORSKÝ, Zdeněk; STŘIHAVKOVÁ, Hana. Základy rostlinné morfologie. Praha: SPN, 1964. 
  • KAVINA, Karel. Botanika zemědělská: Botanika všeobecná: Morfologie. Praha: ministerstvo zemědělství, 1921. 
  • MAKUŠOVÁ, Zorka. Botanika I.: Obecná botanika. Praha: Vysoká škola zemědělská, 1981. (vysokoškolská učebnice). 
  • PENKA, Miroslav. Všeobecná botanika: Základy morfologie rostlin. Praha: SPN, 1983. (vysokoškolská učebnice). 
  • SLAVÍKOVÁ, Zdeňka. Morfologie rostlin. Praha: SPN, 1984. (vysokoškolská učebnice).