Druhotné tloustnutí

Druhotné tloustnutí je typické pro dřeviny. Rostliny žijící po mnoho let, například stromy, si během růstu vytvářejí druhotná pletiva. Ta jsou vytvořena vrstvami pletiva, jež doplňuje původní primární pletiva. Směrem do středu stonku vzniká nové vodivé pletivo, které rozvádí tekutiny a mechanicky zpevňuje stonek, zatímco směrem ven se zakládají ochranná krycí pletiva.

Kambiální válecEditovat

Kambiální válec se vyvíjí při druhotném tloustnutí stonku. Mezi cévními svazky se objevuje nové, tzv. mezisvazkové kambium, takže vzniká souvislý válec. Kambium vytváří nové dřevo a lýko.

LetokruhyEditovat

Související informace naleznete také v článku Letokruh.

Letokruhy jsou soustředěné kruhy, které můžete vidět na řezu starší rostlinou, např. na pařezu. Každý kruh je roční přírůstek xylému a má dvě oblasti - jarní dřevo a letní dřevo. Měkké jarní dřevo roste rychle na počátku vegetačního období a má velké mezibuněčné prostory. Tvrdší letní dřevo vzniká později a jeho buňky jsou hustěji uspořádané.