Tmavý teřich pestřece obecného

Teřich je výtrusotvorné pletivo uvnitř plodnic některých druhů hub. Lze jej nalézt např. u pýchavek, hvězdovek či pestřeců. Někdy bývá masité a pevné, jindy zase měkké a vlhké.