Severní státní dráha

Severní státní dráha byla první rakouským státem vlastněná železniční trať na českém území.

Severní státní dráha
Negrelliho viadukt

Souhlas se stavbou potvrdil císař Ferdinand I. 26. listopadu 1842 a do konce roku byla podepsána mezistátní dohoda mezi Rakouskem a Saskem. Kancléř Metternich údajně vyjádřil obavu, že nového spojení do Drážďan využijí především darebáci a revolucionáři k šíření podvratné činnosti.[zdroj?]

Trať vedla z Olomouce přes Českou Třebovou do Prahy a Drážďan. V České Třebové se připojovala odbočná trať z Brna. V Olomouci a Brně se Severní státní dráha napojovala na Severní dráhu císaře Ferdinanda.

Úsek Drážďany – pohraniční stanice Dolní ŽlebPodmokly stavěla a provozovala společnost „Sasko-česká státní dráha“.

Když v roce 1854 dosáhl rakouský státní deficit výše několika set miliónů zlatých, byla Severní státní dráha prodána nově utvořené Rakouské společnosti státní dráhy, ovládané francouzským kapitálem.

Chronologie výstavby

editovat
  • 1841: rozhodnuto, že stát převezme výstavbu páteřních železničních tratí
  • 1842: zřízeno generální ředitelství státních drah
  • 1842: uzavřena rakousko-saská smlouva
  • 1842–1845: vybudována trať z Olomouce přes Zábřeh a Českou Třebovou do Prahy
  • 1843–1849: vybudována trať z Brna do České Třebové
  • 1845–1851: vybudována trať z Prahy do Drážďan

Literatura

editovat
  • FOERSTER, L.; DEMARTEAU, A. Beschreibende und malerische Darstellung der K. K. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag. Praha: Förster, 1845. Dostupné online. Vývoj výstavby železniční trati Olomouc-Praha (1841-1845) od trasování přes stavbu železničních náspů, mostů, tunelů a nádraží po její vybavení lokomotivami jsou ilustrovány dobovými rytinami míst s nádražími a výkresy technických staveb dráhy. 
  • Prag-Dresdner Panorama für Touristen der Eisenbahn und Dampfschifffahrt. Ilustrace Karel Brantl, Josef Rybička. Praha: André, 1858. Dostupné online. Panoramatická mapka železniční trati z Prahy do Drážďan doplněná rytinami významných míst nacházejících se podél trasy vlaku. Rytiny všech zachycených lokalit až do Drážďan - podél trati z Masarykova nádraží. Text k mapě.. 
  • FIALA, Ctibor. Železnice v republice Československé: Historie a vývoj železnice v zemích československých. Praha: Státní nakladatelství, 1932, s. 43 - 45.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat