Terasa (geologie)

podlouhlá a více méně vodorovná plošina pokrytá klastickými uloženinami říčního, jezerního, mořského, ledovcového aj. původu

Terasa je v geologii a v geomorfologii podlouhlá a více méně vodorovná plošina pokrytá klastickými uloženinami říčního, jezerního, mořského, ledovcového aj. původu. Vzniká jednak erozí (vymíláním) koryta řeky, abrazí na březích jezer a moří, anebo akumulační činností vody.

Říční terasy na Tchaj-wanu
Do sebe vložené systémy říčních teras (Texas)

Nejčastější jsou říční terasy podél vodních toků, vzniklé tím, jak se vodní tok zařezával do říční nivy. Terasy jsou pak nad hladinou toku a obsahují starší, často křemičité sedimenty – štěrky, písky, jíly atd. Pokud se v údolí řeky vyskytuje několik úrovní říčních teras čili terasových stupňů, budou vrchní terasy starší než dolní. Jejich vznik odpovídá střídání akumulační (usazovací) a erozní (vymílající) činnosti řeky. Vysvětluje se kolísáním klimatu (teplých a chladných období, např. ledových dob), proměnami vodnatosti toku, kolísáním mořské hladiny, případně tektonickou činností (stoupáním či klesáním určité oblasti).

Mořské terasy vznikají mořskou abrazí (mořská eroze) a sedimentací na mořském břehu a mohou se obnažit při poklesu mořské hladiny, anebo při stoupání pevniny. Podobně vznikají i jezerní terasy, a to abrazní činností při březích rozsáhlých jezer.

Literatura

editovat
  • Ottova encyklopedie nové doby: díl 12, str. 1068

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat