Terasa

rozcestník na projektech Wikimedia

Terasa (z franc. terrace a z lat. terra, země) může být:

obecně
  • přírodní nebo uměle vytvořená plošina, stupeň v terénu, případně zpevněný zdí
přírodní
umělá
  • terasa (zemědělství) – stupňovitá úprava půdy pro pěstování plodin (rýže, vinné révy aj.) na strmých svazích, často i s umělým zavodňováním
  • terasa (stavba) – vodorovná plocha kolem stavby, zpevněná podezdívkou, opatřená zábradlím a upravená pro pobyt osob; někdy i takto upravená plochá střecha budovy
místní název