Protonové číslo

počet protonů v jádře atomu chemického prvku
(přesměrováno z Atomové číslo)

Protonové číslo (též atomové číslo)[1][2] označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Z - Protonové číslo

S atomovým číslem souvisí nukleonové číslo (nazývané též hmotové číslo), které udává celkový počet protonů a neutronů (tzn. všech nukleonů) v atomovém jádře.

V neutrálním atomu se počet protonů rovná počtu elektronů, tzn. protonové číslo označuje také základní počet elektronů v atomech daného prvku.

ZnačeníEditovat

Protonové číslo obvykle označujeme symbolem Z. Např. pro uran platí Z=92.

Při zápisu daného prvku se protonové číslo zapisuje vlevo dolů před symbol (značku) prvku, např. 92U (pro uran).

VýznamEditovat

Protonové číslo jednoznačně definuje chemický prvek. Pro dosud neobjevený resp. nepojmenovaný prvek se může používat systematický název prvku odvozený z latinských názvů číslic protonového čísla (např. unnilquadium pro prvek 104, rutherfordium).

PůvodEditovat

Původně atomové číslo označovalo hlavně polohu prvku v periodické tabulce prvků. Pokud by se totiž periodická tabulka seřadila podle atomové hmotnosti prvků, některé prvky by se dostaly na špatné místo (např. jód a tellur by v takové tabulce měly prohozená místa). Čísla udávající pořadí odpovídající chemickým vlastnostem jsou právě atomová čísla, která pouze zhruba odpovídají atomové hmotnosti.

Tento nesoulad se vysvětlil až v roce 1913, kdy Henry Moseley objevil závislost umístění prvku v periodické tabulce na jeho rentgenovém difrakčním spektru. Později se zjistilo, že atomové číslo závisí na elektrickém náboji jádra, tzn. počtu (kladně nabitých) protonů. A právě tento náboj (potažmo elektromagnetické vlastnosti), nikoli atomová hmotnost, je tím, co určuje chemické vlastnosti prvků.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013
  2. ČSN 01-1308 Veličiny a jednotky v atomové a jaderné fyzice. Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1986 (starší, ale s podrobnějšími definicemi)

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat