Pevná látka

látka pevného skupenství

Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Led je voda v pevném stavu

Kinetická energie neuspořádaného pohybu částic (molekul nebo atomů) je menší než potenciální energie odpovídající molekulovým přitažlivým silám. Částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých vykonávají kmitavý pohyb. Na rozdíl od tekutin se tyto rovnovážné polohy nepřemísťují. Atomy nebo molekuly jsou tedy poměrně pevně vázány, např. v krystalové mřížce.

Rozdělení pevných látek editovat

Podle uspořádání částic se pevné látky dělí na dvě odlišné skupiny

Vlastnosti editovat

Mezi vnější projevy pevných látek patří:

Rozdílné vlastnosti amorfní a krystalické látky se projevují např. při tání.

Související články editovat

Externí odkazy editovat