Otevřít hlavní menu
Krystalová mřížka chloridu sodného

Krystalová mřížka je množina určitých myšlených abstraktních bodů, pomocí nichž se popisuje struktury krystalu, neboli vzájemná poloha částic v krystalu. Podobně jako u krystalu i zde zatím není možné dosáhnout tzv. ideální krystalové mřížky, jejíž struktura je zcela pravidelná a bez jakýchkoliv poruch.

Druhy mřížekEditovat

Související informace naleznete také ve článku Krystalografická soustava.

Krystalové mřížky se od sebe odlišují tvarem elementární buňky (základní buňky), jejími rozměry, polohami částic a velikostmi úhlů. Podle těchto parametrů se dělí na 7 základních typů:

 • trojklonná (triklinická) - Nesvírají pravý úhel
 • jednoklonná (monoklinická) - b je kolmá na c,a
 • kosočtverečná (ortorombická) - osy svírají pravý úhel
 • čtverečná (tetragonální) - osy svírají pravý úhel
 • šesterečná (hexagonální) - osy a svírají úhel 60° s osou c svírají úhel 90°
 • klencová (trigonální) - osy a svírají úhel 60° s osou c svírají úhel 90°
 • krychlová (kubická) - osy svírají pravý úhel

Poruchy mřížekEditovat

Související informace naleznete také ve článku Krystalová porucha.

Plně zaplněná krystalová mřížka je ideální stav, ten je však nereálný ve skutečném světě, kde krystaly mají poruchy mřížky:

 • Bodové poruchy
  • substituční atom - příměs atomu jiného prvku do krystalového materiálu (např. v polovodičích)
  • intersticiální atom - cizí atom v meziuzlové poloze (tzn. atom vmísen mezi dvě patra krystalové struktury)
  • vakance - chybí částice v uzlové poloze
  • Frenkelova porucha - kombinace poruchy intersticiálního atomu a vakance (atom se dostal z řádné do intersticiální polohy)
  • Schotkyho porucha - 2 vakance (chybí aniont a kationt)
 • Lineární poruchy (dislokace)
  • hranová - chybí souvislá část atomů v jedné vrstvě mřížky, následná deformace ostatních vrstev směrem k vzniklé mezeře
  • šroubová - posun celé struktury o půlotáčku
  • disklinace - stočení mřížkového vektoru - deformace vrstev tak, že vzniknou nové osy symetrie
 • Plošné
  • mozaika - pravidelné bloky krystalové mřížky vázané na sebe nepravidelně (jako polykrystaly ale bez plynných částí)
  • hranice zrn

Související článkyEditovat