Tvar

vnější podoba
Další významy jsou uvedeny na stránce Tvar (rozcestník).

Tvar je celková vizuální podoba, vzhled, obrys nebo povrch rovinného nebo prostorového útvaru, rozložení a rozvržení jeho hmoty bez ohledu na materiál a další vlastnosti. Označování jednotlivých tvarů je často odvozeno z geometrie. Dvě tělesa mají stejný tvar, jestliže existuje podobné zobrazení, kdy jedno z nich je vzorem a druhé obrazem.

Pojem geometrický útvar je společný název pro množiny bodů studované v geometrii, např. přímka, rovina, mnohoúhelník, kružnice, koule.

Zobecněním pojmu tvar se zabývá matematická věda topologie, vnímáním tvarů tvarová psychologie.

Použití

editovat

Používá se v různých spojeních:

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat