2 (číslo)

číslo dvě
Na tento článek je přesměrováno heslo Dva. Tento článek je o čísle. O hudební skupině pojednává článek DVA.

Dvojka je spolu s číslem jedna velmi důležité číslo, které stálo na počátku všech početních pokusů lidstva. Je to nejmenší a jediné sudé prvočíslo. Římská číslice dva je II. Tutéž číselnou hodnotu má i hebrejské písmeno bet.

1 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celé číslo 2
dva
Rozklad prvočíslo
Dělitelé 1, 2
Římskými číslicemi II
Dvojkově 102
Osmičkově 28
Šestnáctkově 216

Dvě věci, které k sobě patří, tvoří pár.

V češtině i mnoha jiných jazycích existuje pro pár zvláštní gramatická forma – dvojné číslo.

Z latinského výrazu pro dva „duo“ se v češtině používá řada slov, např. duo, duet, duel, dualismus, duální systém apod.

Dvojka v češtině editovat

V češtině existuje pozůstatek dvojného čísla – např. na nohou, na rukou, na kolenou. Používá se rovněž latinská předpona pro dva „bi-“ např. bimetal, binární, bisexualita, nebo řecká předpona „di-“ dichotomie, dioda, a některé starší formy „samodruhá“.

Ve škole je dvojka známka, která označuje „chvalitebný“ prospěch.

Chemie editovat

2 je atomové číslo helia.

Doprava editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat