Sluneční hmotnost

jednotka hmotnosti odpovídající hmotnosti Slunce

Sluneční hmotnost () je v astronomii základní jednotkou pro vyjádření hmotností hvězd a jejich systémů (galaxií, hvězdokup, planetárních mlhovin, apod.). Je to hmotnost látek, z níž se skládá Slunce:

Hmotnost Slunce je přibližně 333 000 hmotností Země. Hmotnost hvězd se pohybuje od 0,05 (hnědí trpaslíci) až do 150 (veleobři). Hmotnost centrální části naší Galaxie je přibližně 200 miliard , hmotnost celé galaxie včetně koróny je 3–6 biliónů .

Určení hmotnosti

editovat

Přibližná hmotnost Slunce se dá stanovit za pomoci kinematických parametrů obíhajících planet, například Země. Známe totiž dobu, za kterou Země oběhne kolem Slunce, a také střední vzdálenost od Slunce. Z fyzikálních zákonů plyne, že dostředivá síla, která Zemi nutí obíhat kolem Slunce, je právě gravitační síla mezi Sluncem a Zemí. Proto platí:

 

kde   je hmotnost Slunce,   je hmotnost Země,   je doba oběhu Země kolem Slunce,   je střední vzdálenost Slunce-Země a   je gravitační konstanta.

Odtud pak plyne:

 

Do tohoto vztahu pak pouze dosadíme.

Pro přesnější určení je pak nutno použít namísto „střední vzdálenosti“ délku hlavní poloosy elipsy trajektorie Země či jiného obíhajícího tělesa.

Externí odkazy

editovat