Elektrická výzbroj

soubor elektrických strojů, přístrojů, zařízení a vedení, která jsou součástí složitějšího celku

Elektrická výzbroj je soubor elektrických strojů, přístrojů, zařízení a vedení, která jsou součástí složitějšího celku. Elektrická výzbroj může být:

Literatura

editovat
  • Ivan Uhlíř a kolektiv: Elektrické stroje a pohony. ČVUT 2007; ISBN 978-80-01-03730-0
  • Zahradník, J. - Piskač, L. - Pfeifer, V. - Formánek, J.: Elektrická výzbroj obráběcích strojů. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2006, ISBN 80-7043-494-5
  • ULIARCZYK, Augustin. Elektrická výzbroj dieselelektrických lokomotiv ČKD. 1. vyd. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1983. 352 s. Kapitola 1.3 Elektrická výzbroj dieselelektrické lokomotivy T 499.0, s. 10–12. 
  • JANSA, František. Vozidla elektrické trakce. 2. vyd. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1987. 400 s. Kapitola 4.6 Elektrická výzbroj vozu typu T-3, s. 48–52.