Tento článek je o nejlepším výsledku v nějakém oboru lidské činnosti. Další významy jsou uvedeny na stránce Rekord (rozcestník).

Rekord je označení pro nejlepší výsledek v nějaké oblasti a oboru lidské činnosti. Nejčastěji se o rekordech hovoří v oblasti sportu.

Nejlepší sportovní výsledek na světě se nazývá světový rekord. Světový rekord pak obvykle znamená i nový záznam v příslušné evidenci o tomto unikátním výkonu, který ještě nebyl nikým na světě překonán nebo dosažen. Klasické světové rekordy jsou známy zejména z oficiálních sportovních disciplín, především z lehké atletiky, plavání, rychlostní kanoistiky, veslování, vzpírání, dráhové cyklistiky, rychlobruslení, letů na lyžích a dalších individuálních i skupinových sportů, u kterých lze zajistit nebo garantovat alespoň přibližně srovnatelné podmínky příslušného sportoviště. U některých sportů může při vytvoření nového světového rekordu sehrát svoji roli i vyšší nadmořská výška příslušného sportoviště, velmi znatelné je to například v rychlobruslení, kde se s rostoucí nadmořskou výškou výrazně mění kvalita ledu (rychlobruslařská dráha je prý v takových podmínkách o něco málo rychlejší). Vyšší nadmořská výška sportoviště však svůj vliv může mít i lehké atletice a dalších sportech.

Světové rekordy také mohou mít různou váhu a hodnotu podle počtu lidí, kteří se o takový rekord pokoušejí. Například prestižní rekord v běhu na 100 metrů má mnohem větší hodnotu než rekord v hodu do dálky nějakým nezvyklým předmětem, například flintou.

Na národní úrovni existují národní rekordy, každý člověk si může zaznamenat své osobní rekordy. Sportovci v juniorském věku (do 21 let) dosahují tzv. juniorských rekordů, sportovci ve veteránském věku (nad 40 let) pak mohou dosáhnout veteránského rekordu. Rekordy mohou být hodnoceny i v rámci jedné periodicky pořádané sportovní události, například rekord mistrovství světa, olympijský rekord, rekord mítinku.

Rekordy dosahované ve sportu mohou mít i některá další sportovně-technická omezení daná pravidly a platnými regulemi příslušného sportu. Například rekord v lehké atletice nemůže být uznán pokud byl vytvořen s nedovolenou podporou větru nebo za pomocí nepovoleného sportovního náčiní, rekord v dráhové cyklistice nemusí být uznán pokud byl dosažen na neschváleném typu jízdního kola, rekord v plavání nemusí být uznán, pokud byl dosažen za pomocí speciální plavecké kombinézy atd.

Rekordní knihyEditovat

Rekordy z mnoha oborů obsahuje Guinnessova kniha rekordů.

Český ekvivalent slova je „záznam“ nebo „záznam v Guinnessově knize“ (myšleno v daném kontextu).

Externí odkazyEditovat