Nápis

text na kameni či jiném objektu

Nápis je text (nebo obecněji skupina znaků) vyvedený na stabilním nositeli. Definice při snaze ji konkretizovat poněkud kolísá – problematikou nápisu se zabývá věda epigrafika (ani ta nedokázala přijít s přesnou definicí, navíc se zabývá nápisy s časovým odstupem). Většinou se u textu, aby měl charakter nápisu, předpokládá, že vznikl na stabilním nositeli (tedy na kameni, kovu, keramice) a není produktem psaní, ale řemeslné činnosti (tedy vznikl např. malováním, rytím, tesáním apod., ovšem za nápis bývá považováno psané graffiti).

Kategorizace nápisůEditovat

Pro potřeby epigrafiky vytvořil Ivan Hlaváček dosti důkladné (pro reálnou praxi až příliš) roztřídění nápisů podle různých hledisek:

 • Technologicky podle způsobu zhotovení se rozlišují nápisy vzniklé tesáním, rytím, řezáním, odléváním, malováním, vnášením do omítky, skládáním do mozaiky, psaním a vyškrabáváním na stěny.
 • Materiálově podle látky, na níž jsou nápisy zhotoveny (kamenné, dřevěné, kovové, omítkové, keramické, skleněné, textilní, aj.).
 • Polohově podle původní lokalizace mohou být nápisy:
  • na budovách nebo stavbách, v jejichž prostorách jsou nápisy buď samostatně, nebo jako součást uměleckých děl tam pevně fixovány (náhrobky v kostele),
  • na zvonech,
  • v terénu na hraničních kamenech, pamětních křížích, náhrobcích, aj.,
  • součást mobiliáře,
  • na nábytku, domácím náčiní a jiných výrobcích uměleckých řemesel,
  • jako textový doprovod samostatných uměleckých děl, např. nápisy na nástěnných či deskových malbách,
  • v literárních sbírkách nápisů a sentencí, které nebyly epigraficky aplikovány.
 • Obsahově
  • literární nápisy
  • historické (pamětní) – možno vnitřně dělit na a) s datem nebo b) bez chronologických údajů, případně a) obecně historické, b) personalistické
  • právní
  • doprovodné

LiteraturaEditovat

 • HLAVÁČEK, Ivan. Epigrafika in HLAVÁČEK, Ivan, NOVÝ, Rostislav a KAŠPAR, Jaroslav. Vademecum pomocných věd historických. 3., opr. a dopl. vyd. Jinočany: H & H, 2002. 544 s. ISBN 80-7319-004-4. S. 373-395. (kategorizace nápisů 380-381)
 • ROHÁČEK, Jiří. Epigrafika v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 102 s. Odborné a metodické publikace; sv. 34. ISBN 978-80-87104-11-8. on-line

Externí odkazyEditovat